เต่าเดือย

เต่าเดือย เต่าเดือยเป็นเต่าบกที่พบในป่าเอเชียที่มีเปลือกที่สวยงามมาก มีเกล็ดโปร่งแสงบางส่วนที่เปลือกหลังเกล็ดกระดูกสันหลังและเกล็ดส่วนขอบยุบลงเล็กน้อย เกล็ดเหนือต้นคอมีขนาดใหญ่ ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดแหลม ขาหลังเหมือนเท้าช้าง มีเดือยรูปไก่ 1 ตัวและเดือยกลมระหว่างโคนหลังและหาง เกล็ดใต้คอมีขนาดเล็ก เกล็ดท้องมีขนาดใหญ่

มีขนาดใหญ่โตเต็มที่ประมาณ 28 เซนติเมตรลำตัวยาว 27 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป เปลือกด้านหลังมีสีเหลืองส้ม ขอบกระดองมีสีเหลือง มีจุดสีน้ำตาลกระจัดกระจายตัวผู้และตัวเมียมีสีต่างกัน และมีน้ำหนักที่แตกต่างกันด้วย

เต่าเดือย เป็นเต่าอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ต่างถิ่นในอดีตเป็นที่รู้จักกันเฉพาะในชุมชนของผู้ค้าสัตว์ป่าว่า “เต่าพม่า” ตัวละ 50-100 บาทเฉพาะในปี 2516 เป็นเต่าบกที่จับมาจากพม่า ผ่านอำเภอแม่สอดอย่างไรก็ตามเป็นเต่าที่เลี้ยงยากมากในด้านหลัง เต่าขายส่วนใหญ่ไม่ได้กิน หรือเลือกกินมาก ๆ และปัจจุบันมีการค้นพบเดือยเต่าอีกชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก

เต่าเดือย

กว่าเต่าเดือยขนาดปกติตัวผู้มีขนาดประมาณ 22 ซม. และน้ำหนักน้อยกว่า 2 กก. ตัวเมียยาวประมาณ 25 ซม. และหนักประมาณ 2.5 กก. พบในป่าจากชายแดนประเทศไทยจังหวัดตราดเรื่อยไปตามภูเขาทางตะวันตกของกัมพูชา รายละเอียดจะแตกต่างจากเต่าเดือยทั่วไปอยู่บ้างเช่นตัวผู้และตัวเมียมีสี

และลำตัวคล้ายกันตัวผู้ที่มีสีแดงที่ขาหลังมีสีสดใสน้อยกว่า และสามารถปรับตัวได้ดีในการเลี้ยงโดยไม่เลือกอาหารกินมากนักซึ่งยังไม่มีการศึกษาทางวิชาการเป็นไปได้ว่าเป็นเต่าชนิดใหม่ หรือชนิดย่อยของเต่าเดือย

Spur tortoise Spur turtle is a land turtle found in Asian forests with a very beautiful shell. There are some translucent scales on the dorsal, vertebral scales and slightly collapsed edges. The scales above the nape are large, with two split ends, and the front is covered with pointed scales. Hind legs like elephant feet There is 1 chicken-shaped spur and a round spur between the back and the tail. Scales under the neck are small Belly scales are large

It is large, mature about 28 centimeters, body length 27 centimeters, weight about 2.5 kilograms or more. The back shell is yellow-orange. The edges of the carapace are yellow. There are scattered brown spots, male and female have different colors. And have different weights as well

Spur tortoise is another type of turtle that is popularly raised as a pet for reptiles or exotic animals. In the past, it was known only in wildlife trade communities as “Burmese turtles” for 50-100 baht each, only in 1973 it was. Land turtles caught from Burma Through Mae Sot District, however, it is a turtle that is very difficult to raise in the back. Most turtles for sale do not eat. Or choose to eat a lot, and nowadays, there are other small turtle spurs.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<