เต่าบึงจุด

เต่าบึงจุด เป็นเต่าขนาดเล็ก มีขนาดโตเต็มที่ 1 ฟุตมีลักษณะเด่นคือทั้งลำตัวและกระดองมีสีเข้มเช่นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ตามหัวลำตัวและกระดองมีจุดวงกลมสีเหลืองหรือสีขาวกระจัดกระจาย ตัวผู้ที่โตเต็มที่ไม่เกิน 11–12 นิ้วและตัวเมียเล็กกว่า 7-8 นิ้ว พวกมันมีฤดูกาลปฏิสนธิปีละสองครั้งในเดือนมกราคมและกรกฎาคมวางไข่ครั้งละ 6-10 ฟอง ไข่ 60–65 วัน พวกเขามีชีวิตอยู่ 15-20 ปี พบในแหล่งน้ำจืดของอนุทวีปอินเดียเช่นอินเดียบังกลาเทศปากีสถาน

เต่าบึงจุด

เต่าบึงจุด เป็นเต่าที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้เลี้ยงมีชีวิตยืนยาวได้รับพรทำให้มีราคาแพงมากเต่าตัวเล็กราคาประมาณ 4,000 บาทและเต่าตัวใหญ่ 10,000 บาท เต่าดำแฮมิลตันห้ามซื้อขายในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES)

และมีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ทำให้การซื้อขายในประเทศไทยถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่เป็นเต่าที่ลักลอบนำเข้าสู่ต่างประเทศจำนวนมากในคราวเดียวโดยซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางและมัดด้วยถุงพลาสติกหรือสก๊อตเทปทำให้เต่าส่วนใหญ่อ่อนแอสภาพร่างกายขนาดน้ำและอาหารและ อาจทำให้เกิดสภาวะใกล้ตาย

ในประเทศไทยขยายพันธุ์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกที่สวนสัตว์ดุสิต ลูกเต่าฟักเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 จำนวน 10 ฟองจากทั้งหมด 11 ฟองและเปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน

Bung Point Turtle is a small turtle. It grows up to 1 foot in size. It is characterized by both the body and the carapace of dark colors such as black or dark brown. Along the head, body and carapace are scattered yellow or white circular spots. The mature males do not exceed 11–12 inches and females smaller than 7–8 inches. They have a fertilization season twice a year in January and July, laying 6-10 eggs at a time, 60–65 days of eggs. They live 15. -20 years, found in freshwater bodies of the Indian subcontinent such as India, Bangladesh, Pakistan.

Bueng Dots Turtle is a turtle that is commonly raised as a pet. It is believed to help the longevity of the aquarist to be blessed, making it very expensive. Small turtles cost around 4,000 baht and large ones 10,000 baht. Hamilton black turtles are prohibited in the International Wildlife Trade Convention. And endangered wild plants (CITES)

And it is listed under the Wildlife Preservation and Protection Act of Thailand. Making trading in Thailand illegal Rather, a large number of turtles smuggled into a foreign country at one time, hidden in suitcases and tied in plastic bags or scotch tape, causing most turtles to be vulnerable to their physical condition, size, water and food, and May cause near-death conditions.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>lagalaxy1<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<