เต่าบัว

เต่าบัว กระดองเต่าโตเต็มวัยจะนูนขึ้นและยาวขึ้นโดยไม่มีซี่โครง หัวมีสีเทาและมีจุดสีเหลืองและดำขนาดเล็กและมีกรามสีเหลือง เปลือกด้านล่างมีสีจุดสีเหลืองและดำบนเกล็ดและดูเหมือนรอยขีดข่วน แต่กระดองจะดำสนิทตามอายุ เต่าบัวอายุน้อยมีเปลือกแบนมีลักษณะกลมและมีกระดูกสันหลังสีเหลืองที่ด้านหลังของเกล็ดส่วนล่างซึ่งจะมีสีเหลืองเสมอและมีเส้นสีเหลืองอยู่ที่ส่วนหัวของกระดองสีดำท่อนบนมีขนาดใหญ่ถึง 50 เซนติเมตร

เต่าบัว

เต่าบัว ประเทศไทยพบในที่ราบต่ำในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้บนแผ่นดินลาวพบในลุ่มแม่น้ำโขง. ทางตะวันตกเฉียงใต้เวียดนามพบในที่ราบต่ำทางตอนใต้ กัมพูชาพบในที่ราบต่ำ

เต่าบัว มักพบในแหล่งน้ำหนองบึงสระน้ำและแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่มีน้ำไหลช้าหรือนิ่งในพื้นที่ธรรมดาและสามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่น้ำกร่อย อาหารจากพืชทั้งหมดคืออาหาร ได้แก่ ใบบัวและสายบัว พืชลอยน้ำและพืชน้ำ (บางครั้งพบกินหนอนและแมลง แต่ไม่บ่อย)

Lotus turtle The adult turtle’s carapace is raised and elongated without rib. The head is gray with small yellow and black spots and a yellow jaw. The bottom shell is colored with yellow and black spots on the scales and looks like a scratch. But the shell becomes completely black with age The young lotus turtle has a flat, round shell and has a yellow spine on the back of the lower scales, which is always yellow and has a yellow line on the head of the upper black carapace, as large as 50 centimeters. < / p>

Lotus turtles Thailand is found in low plains in the central, eastern and southern regions of Laos, found in the Mekong River Basin. In southwestern Vietnam, it is found in the low plains in the south. Cambodia is found in low plains.

Lotus turtles are often found in water bodies, swamps, ponds, and other slow-flowing water bodies in ordinary areas and can survive in brackish water areas. All plant foods are foods such as lotus leaves and lotus flowers. Floating plants and aquatic plants (Sometimes found to eat worms and insects But not often)

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>lagalaxy1<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<