เต่ากระ

เต่ากระ

เต่ากระ

ลักษณะทั่วไป

จะงอยปากค่อนข้างแหลมดูเหมือนปากเหยี่ยว มีเกล็ด 2 คู่ที่ส่วนหัว มี 5 เกล็ดหลัง เกล็ดด้านข้างคู่แรกไม่ติดกับเกล็ดขอบคอ มีทั้งหมด 4 คู่ เกล็ดบนเปลือกมีริ้วใสสวยงาม และลักษณะของเกล็ดที่ทับซ้อนกันจะเห็นได้ชัดเจน

แต่เมื่อโตเต็มวัยลักษณะการซ้อนทับกันของตาชั่งจะสังเกตได้ยากกว่าในวัยหนุ่มสาว ลูกเต่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเต่าวัยรุ่นมีหนามแหลมคมตามความยาวกระดอง 3 แถว 2 ก้ามที่ขาหน้าและขาหลังและจะค่อยๆหายไปเมื่อโตเต็มที่

ชีวประวัติและพฤติกรรม

ตัวเต็มวัยตัวเมียวางไข่ทุกๆ 2-3 ปีในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน

อาหาร

มันกินฟองน้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเลขนาดเล็กบนแนวปะการังสะสมสารพิษทำให้ผู้ที่บริโภคเนื้อเต่าถึงแก่ชีวิต

แหล่งที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธุ์

มีแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ในเขตร้อน ระหว่างละติจูด25ºN-35ºSในบริเวณน้ำตื้นของแนวปะการัง หญ้าทะเลและสาหร่ายไทยพบว่าหากินใกล้ชายฝั่งทั้งสองด้าน

General characteristics

Its beak is rather pointed, it looks like a hawk’s beak with two pairs of scales, the head has five back scales, the first pair of lateral scales not attached to the neck scales, there are four pairs. And the appearance of the overlapping scales is clearly visible.

But in adulthood, overlapping features of the scales are more difficult to recognize than in adolescence. Baby turtles from birth to teenage turtles have sharp spines along the carapace length of 3 rows, 2 claws on the fore and hind legs, and gradually disappear as they mature.

Biography and behavior

Adult female lays every 2-3 years during the summer and the rainy season.

Food


It feeds on sponges and tiny marine life on the reef, accumulating toxins, causing the death of those who consume turtle meat.

Habitat and distribution

There are habitats and spawning areas in the tropics. During latitude 25ºN-35ºS in the shallow water regions of the coral reef. Seagrass and Thai kelp found foraging near the coast on both sides of the coast.

เต่ากระ

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<