กบนา

กบนา

กบนา
กบนา

ผิวด้านหลังเป็นสีน้ำตาลมีจุดดำ ผิวหนังหยาบและเหี่ยวย่นที่ริมฝีปากมีแถบสีดำ ใต้คางมีจุดดำหรือลายดำเมื่อโตเต็มที่น้ำหนัก 200–400 กรัม กบตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ตัวเมียพร้อมที่จะผสมพันธุ์ท้องเป็นตาที่เคลื่อนไหวช้าและด้านข้างของลำตัวจะพองเมื่อคลำดูหยาบ

ตุ่มข้างลำตัวบ่งบอกถึงความพร้อมของตัวเมีย กบนาตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย มีน้ำหนักประมาณ 150–50 กรัม เมื่อโตเต็มที่และพร้อมที่จะผสมพันธุ์จะมองเห็นวอยซ์ซีสต์ เป็นริ้วรอยดำใต้คาง

เดอะวอยซ์ซีสต์เกิดจากกบตัวผู้ร้องเรียกตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้พร้อมผสมพันธุ์ในช่วงนี้ลำตัวมีสีเหลือง นิ้วเท้าด้านหน้าขยายใหญ่ขึ้น มองเห็นได้ชัดเจน

ตุ่มมีประโยชน์ในเกาะตัวเมียและจะหายไปในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ฤดูผสมพันธุ์อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 1 ปีวางไข่ครั้งละ 1,500–3,000 ฟอง

Its back skin is brown with black spots. Rough and wrinkled skin on the lips with black stripes. Under the chin has black spots or black stripes when fully grown. Weight 200–400 grams. Female frogs are larger than males. Females are ready to breed, the belly is slow-moving eyes and the sides of the body swell when palpation looks rough.

The bump on the side of the body indicates the availability of the female. Male field frogs are smaller than female frogs. It weighs about 150–50 grams. When fully grown and ready to breed, voice cysts are visible. It’s a black wrinkle under the chin.

The voice cyst is caused by a male frog calling for a female during the mating season. Males are ready to mate at this time, the body is yellow. Enlarged front toes It’s clearly visible.

The blister is useful in female isles and disappears during the off-breeding season. The mating season is from March to September and reaches maturity at the age of 1 year, lays 1,500–3,000 eggs each time.

กบนา

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

จิ้งจกบ้านหางแบน

จิ้งจกบ้านหางแบน

ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไป ได้แก่ ขนาดของมันคล้ายกับจิ้งจกบ้านหางแบน (H. frenatus) ซึ่งเป็นจิ้งจกบ้านอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่อย่างกว้างขวางและหลากหลายเช่นกัน แต่จิ้งจกบ้านหางแบนพังผืดที่ตีนมีมากกว่า

และหางที่เหยียดตรงและมีขอบหางที่ค่อนข้างแบน. และรูปร่างโดยรวมจะแบนกว่าและหากเมื่อยึดติดกับวัสดุสีอ่อนหรือสีอ่อนจะทำให้สีตัวถังเปลี่ยนไปทางสีเหลืองซีด

จิ้งจกบ้านหางแบนสามารถพบได้ทั่วไปในบ้านในเอเชีย และมีบางส่วนที่ขยายพันธุ์ในสหรัฐอเมริกาด้วย โดยนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

วัดจากปากบ่อถึง 53-57 มม. หางยาว 61-63 มม. ขนาดกลางมีใบเพอร์คัสชั่นแบนส่วนหัวกว้างและปลายปากแหลม หางจะแบนและผายออกเนื่องจากฐานของเกล็ดบนหัวมีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดบนลำตัว มีแผ่นหนังที่แบน ยื่นออกมาจากด้านข้างของร่างกายข้ามจากด้านหลัง

ขาหนาคู่หนึ่งไปทางด้านหน้าของขาหลังนิ้วเท้าค่อนข้างสั้น แต่แพร่หลายและมีสายรัดระหว่างพวกเขา ขอบของหางทั้งสองแผ่ออกและมักจะแตกเป็นริ้วเล็ก ๆ ตามหาง

สีของลำตัวมีความแปรปรวนมากพบได้ตั้งแต่สีเทาจาง ๆ ลายบนลำตัวไม่ชัดเจนจนสีของลำตัวเข้มเกือบดำ มีจุดสีเข้ม 3 จุด 4 จุดตรงกลางหลังและยังมีลายต่อเนื่องทั้งสองข้าง

ขาทั้งสองข้างมีลายสีเข้มพาดตลอดเวลาสังเกตได้ชัดเจนกว่าที่ขาหลังหางตรงปลายลายเรียวพาดขวางอย่างชัดเจน แต่เมื่อถึงฐานของลวดลายจะค่อนข้างยุ่งเหยิง


Typical characteristics and behaviors include their size, similar to that of the spiny-tailed house lizard (H. frenatus), another widespread and varied type of house lizard. But the flat-tailed house lizard has more webbed at its feet.

And a straight tail with a relatively flattened tail edge. And the overall shape is flatter, and when attached to light or light-colored materials, the body color will turn pale yellow.

Flat-tailed house lizards are common in Asian homes. And there are some that breed in the United States as well. By bringing them as pets.

It measures 53-57 mm. from mouth to mouth. The tail is 61-63 mm., medium size, has flat percussion leaves, wide head and pointed mouth. The tail is flattened and fanned because the base of the scales on the head is larger than the scales on the body. There is a sheet of leather that is flat. Extending from the sides of the body, crossing from the back.

A pair of thick legs towards the front of the hind legs. The toes are rather short. But widespread and there is a strap between them. The edges of the two tails spread out and tend to break into tiny streaks along the tail.

The body color is very variable, ranging from faint gray, unclear pattern on the body to dark, almost black, with 3 dark dots, four in the middle of the back, and a continuous pattern of both. Two sides

Both legs have a dark color pattern that runs all the time, more noticeable than the hind legs and the tail at the end of the tapered pattern. But when you reach the base, the pattern is quite messy.

จิ้งจกบ้านหางแบน

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เต่าห้วยคอลาย

เต่าห้วยคอลาย  เป็นเต่าน้ำจืดท้องของมันบานพับอยู่ด้านหน้าของกระดองหลังและรอยต่อของเปลือกท้อง ทำให้หน้าท้องด้านหน้าและด้านหลังขยับเล็กน้อย

แต่ไม่สามารถเปิดปิดได้สนิทเหมือนเต่าที่กลางกระดูกสันหลังมีสันเล็กน้อย. แผ่นไม้ของโครงค้อนยื่นออกไปที่ขอบกระดองเกล็ดเหนือต้นคอมีขนาดเล็กมาก มีเกล็ดใต้คอยื่นออกมาทางด้านหน้ายาวกว่าเกล็ดเหนือต้นคอ

ลูกเต่ามีเปลือกสีน้ำตาลแดงและสีน้ำตาลอมเขียว ท้องเป็นสีชมพูและมีจุดหรือลายสีน้ำตาล หัวสีน้ำตาลแดงคอสีส้มและมีลายสีน้ำตาล ส่วนเต่าที่โตเต็มวัยเปลือกหลังมีสีเทาดำ เปลือกท้องสีเหลืองไม่มีลายหัวสีเขียวแกมเหลืองมีจุดดำขาสีเทาผิวสีขาวนวลมีลายหรือลายสีน้ำตาลดำตามความยาวของคอ

เต่าห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis)
กินผักผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นอาหาร

การกระจายพันธุ์: ประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กฎหมายคุ้มครอง: กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546

เต่าห้วยคอลาย

The Huai-Neck Turtle is a freshwater turtle, its belly hinges on the front of the carapace and the junction of the belly shell. Makes the front and back of the abdomen move slightly.

But it cannot be opened and closed completely like a turtle in the middle of the spine with a slight spine. The slats of the hammer frame protrude to the edge of the carapace, the scales above the nape are very small. There are scales under the neck protruding to the front, longer than the scales above the nape.

Baby turtles have a reddish brown shell and a teal brown. The belly is pink and has brown spots or stripes. Reddish brown head, orange neck and brown pattern. As for the adult turtles, the back shell is gray-black. Yellow ventral shell, yellowish-green head with black spots, gray legs, off-white skin with brown-black stripes or stripes along the length of the neck.

Huay-necked turtle (Cyclemys tcheponensis)
eat vegetables, fruits and meat for food.

Distribution: Thailand, found in the north. Central Northeastern Region
Protection Law: Ministerial Regulation Prescribing Wildlife as Protected Wildlife, 2003.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ตุ๊กแกป่า

ตุ๊กแกป่า ในเอกสารอย่างเป็นทางการสัตว์ในสกุลนี้เรียกว่าตุ๊กแกป่า แต่ชื่อสับสน ดังนั้นหมอบุญส่งเลขะกุลจึงใช้ชื่อว่าตุ๊กกายซึ่งเป็นชื่อที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นญาติกับตุ๊กแก แต่ไม่ใช่ตุ๊กแกบ้านที่อาศัยอยู่ในป่า. ตุ๊กแกมีนิ้วและเล็บยาวกว่าตุ๊กแกบ้านที่เราคุ้นเคย ตุ๊กแกอาศัยการจับกรงเล็บมากกว่าอวัยวะที่จับเหมือนตุ๊กแกจึงไม่สามารถปีนหรือเกาะกระจกได้เช่นกัน ตุ๊กแกมีขนาดเล็กกว่าตุ๊กแกบ้าน และบางชนิดพบอาศัยอยู่ในบ้านหรืออาคารของมนุษย์ใกล้ป่าหรือถ้ำ แต่ไม่บ่อย

ตุ๊กแกเป็นหนึ่งในวงศ์ Gekkonidae ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยและมีการกระจายพันธุ์ไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีคำอธิบายอนุกรมวิธาน 20 ประเภท ตุ๊กแกพอแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มตุ๊กกายหินปูน / ทราย และกลุ่มตุ๊กกายในป่าตุ๊กแกเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเขาหินปูน ทรายโดยมีการกระจายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่แคบและมากทำให้หลายตัวเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมาก

สำหรับกลุ่มตุ๊กกายป่าพบมากในป่าที่อุดมสมบูรณ์และถูกรบกวนน้อยกว่า พวกมันสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคร่าวๆคืออาศัยต้นไม้และปีนต้นไม้สูงและตุ๊กแกป่าที่กินอาหารใกล้กับพื้นดิน สัตว์ในกลุ่มนี้หากินในเวลากลางคืนเท่านั้นในระหว่างวันพวกมันจะอยู่ตามซอกหลืบหรือโพรงที่ขุดขึ้นมา และไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่ยกเว้น C. peguensis ที่ร้อง “เจี๊ยบ” เหมือนลูกเจี๊ยบ

ตุ๊กแกป่า วางไข่ครั้งละสองฟองตามซอกหินและโพรงไม้ จัดเป็นสัตว์ที่มีการขยายพันธุ์ช้า. และพบว่าอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมากนักแม้จะอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์มันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากโดยเฉพาะจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และถูกจับไปส่งสัตว์เลี้ยงสวยงามซึ่งตุ๊กแกส่วนใหญ่จะตายในเวลาอันสั้นในการเลี้ยง

ตุ๊กแกป่า

Wild Gecko In official documents, animals of this genus are called wild geckos, but their names are confusing, so Dr. Boonsong Lekakul takes the name Gecko, a name that clearly identifies a relative. With a gecko But it is not a house gecko that lives in the forest. Geckos have longer fingers and nails than familiar home geckos. Geckos rely on claw grasping rather than gecko-like grasping organs, so they cannot climb or cling to glass either. Geckos are smaller than house geckos. And some are found living in human houses or buildings near forests or caves. But not often.

Geckos are one of the most diverse family Gekkonidae in Thailand and are distributed throughout the country. Currently, there are 20 taxonomic descriptions of geckos, and they are divided into two groups: limestone / sand geckos and forest geckos. Most of these geckos live on limestone hills. The sand has a narrow and very endemic distribution, making many of them extremely vulnerable to extinction.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เบียร์ดดราก้อน

เบียร์ดดราก้อน หรือมังกรเครามีสีลำตัวตามธรรมชาติสีน้ำตาลสลับกับลายครีมเข้ม ร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดเล็ก ๆ และหนามใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์นักล่า แต่ไม่สามารถทำร้ายสัตว์อื่นก่อนได้ขนาดเมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 16-18 นิ้วรวมทั้งหางด้วย ดูเหมือนหนวดเครา เป็นที่มาของชื่อสามัญโดยเฉพาะในเพศชายวัยเจริญพันธุ์ถุงนี้จะเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะลุกลามเป็นสีดำเมื่อตื่นเต้นตกใจต่อสู้หรือใช้ในการเกี้ยวพาราสีของเพศหญิง

กระจายอยู่ในทะเลทรายภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินทรายเตี้ย ๆ ในออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียมักจะอาศัยอยู่บนพื้นดินมากกว่าการปีนป่ายบนโขดหินหรือต้นไม้

เบียร์ดดราก้อน พวกมันสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์เช่นหนอนแมลงกิ้งก่าตัวเล็กและพืชผักต่างๆ พวกมันเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 8-12 เดือนในระหว่างการผสมพันธุ์ ตัวผู้อาจผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัว บางทีการตั้งครรภ์หลายสิบแห่งอาจใช้เวลา 20-28 วัน เมื่อวางไข่ตัวเมียจะไม่กินอาหารก่อน 2-4

วันซึ่งตัวเมียจะขุดหลุมฝังทราย ก่อนวางไข่ในหลุมประมาณ 20-30 ฟองต่อครั้งหลังจากวางไข่แล้วตัวเมียสามารถตั้งท้องได้อีกครั้งโดยไม่ต้องผ่านช่วงผสมพันธุ์อีก 2-4 ฟองทิ้งไว้ 20-28 วันเท่ากับการตั้งท้อง ไข่มังกรเคราใช้เวลาฟัก 55-65 วัน อุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดเพศเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ

ลักษณะและพฤติกรรมของมังกรเคราโดยธรรมชาติของมังกรมีหนวดมีเคราเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ประหยัดมาก มังกรเคราไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นสัตว์ที่สันโดษในธรรมชาติ มังกรเคราไม่จับคู่อยู่ด้วยกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม มังกรเคราไม่มีความผูกพันทางสายเลือดและไม่สามารถมีความรู้สึกรักหรือรับรู้ว่ามีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมสายพันธุ์ การที่คนเลี้ยงไม่ศึกษาพฤติกรรมของมังกรเครา

อย่างรอบคอบมันอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงได้ มังกรเคราตัวผู้จะคุกคามมังกรที่บุกรุกเข้ามาในทันทีโดยการฉีดเคราดำและส่ายหัวอย่างรุนแรง ก่อนที่ผู้ชายตัวเล็กกว่าจะโบกมือขึ้นลงช้าๆแสดงความยอมแพ้และถอยหนี แต่ถ้าตัวผู้ทั้งคู่โวยวายหรือทั้งคู่ก็จะเกิดการข่มขู่และไล่ทำร้ายกัน ตามมาด้วยการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของทั้งสองฝ่าย มังกรเคราหลายตัวต้องสูญเสียนิ้วขาหรือหางในการต่อสู้ไม่ว่าจะในวัยเด็กหรือในวัยผู้ใหญ่ หรือที่แย่กว่านั้นคือแผลอาจนำ

เบียร์ดดราก้อน

ไปสู่การติดเชื้อตามมาด้วยการเน่าและเสียชีวิต ไม่ควรนำมังกรที่มีเครามารวมกันไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย เวลาที่ดีที่สุดสำหรับพวกมันในการอยู่ร่วมกันคือช่วงผสมพันธุ์เท่านั้น การรวมกันของมังกรเคราสองตัวไม่ใช่การแสดงออกถึงความรัก แต่ถ้าเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ในอาณาเขตของพวกเขาผู้ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีร่างกายของตัวเองเพื่อปิดกั้นแสงและความร้อนของดวงอาทิตย์ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถรับแสงได้อย่างเหมาะสม พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่การแสดงออกถึง

ความรักเลย เนื่องจากมังกรมีเคราเป็นสัตว์เลือดเย็นจึงไม่สามารถสร้างความร้อนได้ด้วยตัวเอง อาจทำให้ผู้ที่ด้อยกว่ามีผลเสียต่อสุขภาพและความเครียดในระยะยาวเช่นภาวะซึมเศร้าภาวะขาดน้ำและภาวะทุพโภชนาการ มังกรเคราที่ตายมักไม่ค่อยมีอาการเจ็บหรือป่วย แต่ตายทันทีที่ถึงขีด จำกัด สูงสุด มังกรเคราด้วยความเครียดนั้น มันแสดงออกโดยการฉีดสีดำเข้าที่ด้านล่างของกระเพาะอาหาร มังกรเคราที่ไร้ความเครียดจะมีท้องสีขาวไม่มีเส้นหรือริ้วสีดำใต้ลำตัวหากมีอาการ คุณควรนำมังกรที่

มีเคราของคุณไปยังสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยของมังกรทันที มักจะทำให้อาการเหล่านี้หายไปมังกรเคราเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจ ไม่ชอบเดินและมักจะอยู่เฉยๆกลางแดดทั้งวัน เมื่อมังกรเครารู้สึกถึงความร้อนมันจะอ้าปากเพื่อคลายร้อน เนื่องจากมังกรมีหนวดมีเคราเป็นสัตว์เลื้อยคลานพวกมันไม่สามารถระบายเหงื่อได้เหมือนมนุษย์ มังกรเคราผึ่งแดดควรมีที่หลบแดดบ้างในขณะที่โดนแดด จะช่วยให้มังกรที่มีเคราสามารถหลบแสงแดดได้เพื่อหลีกเลี่ยงความตายจากความร้อนสูงใน

เวลากลางวัน มังกรเคราเป็นสัตว์ที่กักเก็บน้ำไว้ในตัว พวกเขากินน้ำน้อยมากต่อวันหรือไม่กินเลย มังกรมีเคราบางตัวมักไม่ยอมดื่มจากถ้วย แต่สามารถได้รับน้ำจากอาหารที่กินเช่นผักและผลไม้ การปรากฏตัวของมังกรเคราที่แข็งแกร่งควรตั้งตรง ตาเปิดเป็นวงกลม ไม่ง่วงระหว่างวันเลย

Bearded Dragon or Bearded Dragon has a natural body color of brown and dark cream. Its body is covered with tiny scales and spines, used to protect itself from predators. But can not hurt other animals first. Size when fully grown is approximately 16-18 inches long including the tail. It looks like a beard. It is the origin of the common name, especially in the male of reproductive age, this cyst is clearly seen. Which will go black when excited, frightened, fought, or used in the courtship of a woman.


Spread in the desert, mountainous terrain interspersed with sand dunes in Australia, Queensland, Northern Territory, New South Wales and Victoria tend to live on land rather than on rocks. A rock or a tree

Bearded dragons They can eat both plants and animals, such as worms, insects, lizards, and vegetables. They enter maturity at 8-12 months of age during mating. Male may mate with many females. Sometimes dozens of pregnancies take 20-28 days.Once eggs are laid, females don’t feed before 2-4

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

กิ้งก่าเขาหนามสั้น

กิ้งก่าเขาหนามสั้น ลักษณะมีขนาดลำตัวปานกลาง (จากปลายปากถึงรู 100 มม. และหางยาว 150มิลลิเมตร)หัวจะยาวกว่าและส่วนหัวกว้างกว่าคอ ลำตัวแบนเล็กน้อยหางของมันยาวและมีเกล็ดแข็งหุ้มเกล็ดที่ด้านหน้าหัวใหญ่ เกล็ดแถวกลางมีลักษณะคล้ายสันเขา แต่เป็นเกล็ดด้านข้างค่อนข้างเรียบเกล็ดที่ด้านข้างของคอและด้านหลังมีขนาดเล็กและเหลื่อมกันเล็กน้อย เกล็ดท้องใหญ่มี

ลักษณะเป็นเกล็ดที่หน้าขาและขาหลังขนาดใหญ่และมีเกล็ดอยู่ใต้หางส่วนบนที่ยาว1 กระดูกสันหลังยาวที่ด้านข้างของคอ 1 กระดูกสันหลังยาวหนามยาวทั้งเจ็ดเรียงเป็นหนามตามยาวด้านหลัง มีหนามยาวเป็นแถวยาวด้านในเส้นกลางถึงโคนหาง หนามด้านหลังและหนามด้านหลังไม่สอดคล้องกัน แต่มีช่องว่างค่อนข้างมาก
กว้าง

กิ้งก่าเขาหนามสั้น ลำตัวสีน้ำตาลหรือเทาที่หน้าผากด้านหน้ามีสีน้ำตาลเข้มและมีเส้นสีเข้มเกือบจะไขว้กันหลายเส้นด้านข้างของหัวด้านบนของปากด้านบนมีสีดำและมีเส้นสีเข้มจากริมฝีปากสีขาวไปจนถึงปลายของเล่นมีเส้นสีดำเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางขยายเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่บนนั้นหัวมุมด้านข้างของสี่เหลี่ยมมี

เส้นสีดำยาวลงมาที่หน้าผาก ด้านหลังมีลายสีเข้มโครงสร้างของโครงสร้างและบริเวณกึ่งกลางของแต่ละช่องจะมีสีจางลง หางมีลายสีเข้มและสีอ่อนพาดขวางทั่วร่างกายมีสีครีมและมีจุดด่างดำกระจาย คางและใต้คอมีสีดำ ส่วนหน้าและขาหลังคือลายเส้นสีเข้ม

ขาหน้าและขาหลังเรียวยาวเล็กน้อย เมื่อจับขาหลังกับลำตัวส่วนปลายเท้าของใบหน้าอยู่ในตำแหน่งดวงตา ปลายเท้าเรียวยาวและปลายนิ้วเท้ามีเล็บ

กิ้งก่าเขาหนามสั้น

การแพร่กระจายเมียนมาร์เวียดนามกัมพูชาไมแอลเซียในไทยพบทางภาคใต้ทางตอนล่างของภาคตะวันตกภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบในป่าดิบพื้นที่ใช้สอยค่อนข้าง จำกัด แหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่า นิสัยมักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้น้ำ กลางวันมักพบนอนอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้

Short horned lizards They have medium body size. (From the mouth to the hole 100 mm. And the tail 150 mm long). The head is longer and the head is wider than the neck. Its body is slightly flattened, its tail is long and has solid scales on the front of its large head. The middle row scales look like ridges. The scales on the sides of the neck and back are small and slightly overlap. Big belly scales are.

It has large scales on the front, legs and hind legs, and scales under the elongated upper tail. Long spine on the side of the neck 1 Long spine Seven long spines form the back long spines. It has a long line of spines inside the middle line to the base of the tail. The back spine and the back spine are inconsistent. But there are quite a lot of gaps
wide.

Short horned lizard A brown or gray body on the forehead is dark brown with many dark, almost crossed lines on the sides of the head, the top of the mouth, on the top, black with dark lines from the white lips. To the end of the toy there is a little black line in the middle, expanding to a large square on it, the side corner of the square has

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

หอยทาก

หอยทาก เป็นหอยเชลล์ชนิดเดียวที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งวิวัฒนาการมาเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนหอยเชอรี่เป็นหอยที่เริ่มมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากสไลม์มีสรรพคุณทางยา และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านความงามและการดูแลผิวพรรณ

หอยทาก แต่ละชนิดกินอาหารที่แตกต่างกัน แต่อาหารทั่วไปประกอบด้วยพืชสดและซากพืชที่เน่าเปื่อยโดยการกินอาหารอวัยวะที่เรียกว่าแผ่นฟันใช้ขูดหรือตัดอาหารเข้าปาก

แผ่นฟันของหอยทากประกอบด้วยไคตินเป็นหลัก พวกมันถูกสร้างขึ้นเป็นแผ่นแบนและบาง ๆ เรียงกันเป็นฟันซี่เล็ก ๆ ที่เติมเต็มช่องปาก ชนิดใดที่ล่าเหยื่อจะมีฟันเหมือนดาบยาว ปลายฟันแหลมกินและเศษมีลักษณะค่อนข้างป้านฟันเหมือนจอบหรืออาจเป็นฟันปลาเพื่อช่วยขูดพืชเข้าปาก

หอยทาก เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนช่วงดึก เพราะในช่วงนี้อากาศจะเย็น และมีน้ำค้างตกบนพื้น ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย และไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียน้ำหรือันตรายจากศัตรูนักล่า แต่บางครั้งหลังฝนตกที่มีพื้นชื้นแฉะก็มักพบหอยทากออกมาหากินได้เช่นกัน

หอยทาก

Snails are the only scallops that do not have spines. It evolved hundreds of millions of years ago, the mollusk that began to play a role in the economy because of its medicinal properties. And it is widely used in beauty and skin care.

Snails Each species eats a different food. Rather, a typical diet consists of raw plants and decaying plants by eating organ foods called tooth plates, which are used to scrape or cut food into the mouth.

The snail’s teeth are composed mainly of chitin. They are made up of flat and thin discs, lining up the tiny teeth that fill the mouth cavity. Any kind that hunts prey has teeth like a long sword. The tip of the tooth is pointed, and the debris is rather blunt, like a hoe, or can be serrated to help scrape the plant into the mouth.

Snails are nocturnal creatures. Because during this time the weather is cool And there was dew on the ground Easy to move And does not risk the loss of water or the danger of enemy predators But sometimes after a wet rain, snails can often be found for their livelihoods too.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เต่าหัวค้อน

เต่าหัวค้อน ลักษณะทั่วไปคล้ายเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) และเต่าเขียว (Chelonia mydas) มีความแตกต่างกันมากตรงที่เกล็ดบนหน้าผาก 2 คู่เท่ากับเต่าหญ้า แต่เกล็ดที่หลังกระดองมี 5 แผงซึ่งแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่น ๆ และรูปร่างของกระดองจะเรียวไปทางปลายและเป็นสันแข็งอย่างชัดเจน เปลือกมีสีน้ำตาลแดงน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลส้ม ขอบวงกบมีสันแข็ง ในขณะที่ยังเป็นลูกเต่าตะพาบจะถูกยกให้สูง ที่สำคัญที่สุดคือมีส่วนหัวที่ใหญ่อย่างเห็นได้ชัด อันเป็นที่มาของชื่อขาทั้งหน้าและหลังซึ่งเป็นไม้พายมีตะปูข้างละหนึ่งตัว

ขนาดเมื่อโตเต็มที่กระดองหลังประมาณ 85 เซนติเมตรเปลือกท้อง 60 เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ 70 กิโลกรัม สัตว์น้ำมีเปลือกหอย เป็นอาหารหลัก

เต่าหัวค้อน ไม่ค่อยพบในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่พบในมหาสมุทรแอตแลนติกในน่านน้ำไทยพบได้น้อยมาก ไม่มีรายงานว่าเกิดมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ยังสามารถพบได้ในเขตอบอุ่นทางตอนเหนือของออสเตรเลียและทะเลญี่ปุ่น หรืออินโดนีเซีย

ในเดือนมีนาคม 2550 ในน่านน้ำจังหวัดสตูลชาวประมงได้วางอวนและติดเต่าหัวค้อนที่มีน้ำหนักมากกว่า 80 กิโลกรัม เต่าได้รับบาดเจ็บ ชาวบ้านถูกนำกลับมาบำบัดเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนจากนั้นส่งมอบให้หน่วยงานราชการภูเก็ตดูแลต่อไปอีก 17 เดือนจนกว่าเต่าจะแข็งแรงขึ้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 เต่าได้ถูกปล่อยกลับคืนสู่ทะเล

เต่าหัวค้อน

Hammerhead turtle looks like a grass turtle. (Lepidochelys olivacea) and green turtles (Chelonia mydas) are very different in that two pairs of forehead scales are equal to that of a grass turtle. But the scales at the back of the carapace have 5 panels, which are different from other sea turtles, and the shape of the

carapace is tapered towards the end and is clearly stiff. The rind is brown, red, brown, yellow or orange brown. The edge of the jamb has a hard ridge. While still a baby turtle, the snapping turtle will be raised high. Most importantly, it has a noticeably large header. Which is where the name comes from, both front and back legs, which are paddles, with one nail on each side.

The size when fully grown, the back shell is about 85 centimeters, the belly shell is 60 centimeters, the body weight is about 70 kilograms. It is a staple food.

Seldom found in the Pacific Ocean. But it is found in the Atlantic Ocean and in Thai waters it is very rare. It’s not reported to have been born more than 20 years ago, but can still be found in the temperate northern regions of Australia and the Sea of ​​Japan. Or Indonesia

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa191<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

มังกรมีหนาม

มังกรมีหนาม หรือปีศาจหนามเป็นชื่อของจิ้งจกทะเลทราย สายพันธุ์เดียวของสกุล Moloch คนพื้นเมืองบางคนเรียกมันว่า Mountain Devil หรือ Moloch เมื่อโตเต็มวัยมีขนาด 20 เซนติเมตรสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 15-20 ปี พวกมันมีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายทางตอนใต้ของออสเตรเลีย

มังกรมีหนาม ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลเพื่อพรางตัวกับทรายและร่มเงา พวกมันจะซีดลงในอากาศอบอุ่นและมืดลงในสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่า ลำตัวมีเกล็ดรูปกรวยแหลม ซึ่งมีลักษณะคล้ายเกล็ดมังกรมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูและเก็บน้ำผ่านผิวหนังแทนการดื่ม

หัวของมันมีสองเขาเหมือนปีศาจ ทำให้พวกมันมีชื่อเล่นว่าปีศาจทะเลทรายพวกมันกินมดวันละหลายพันตัว ในช่วงฤดูวางไข่ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม พวกมันวางไข่ 3-10 ฟองในรังของพวกมันลึกประมาณ 30 เซนติเมตรหลังจากนั้นพวกมันจะฟักตัวเป็นเวลา 3-4 เดือนก่อนที่มันจะปรากฏตัว

มังกรมีหนาม

Thorny dragon or Thorny devil is the name of a desert lizard. The only species of the Moloch genus, some indigenous people call it the Mountain Devil or Moloch.When adults reach 20 centimeters in size, they can live up to 15-20 years.They are native to the deserts of southern Australia.

Dragons have spines Female are slightly larger than males. They are mostly brown to camouflage with sand and shade. They will pale in warmer climates and darken in colder climates. Its body has pointed cone-shaped scales. They resemble dragon scales to protect themselves from enemies and collect water

through their skin instead of drinking. Its head has two horns like a devil. Made them nicknamed Desert Devils, they eat thousands of ants a day. During the spawning season from September to December, they lay 3-10 eggs in their nests, about 30 cm deep, after which they incubate for 3-4 months before their appearance.after which they incubate for 3-4 months before their

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa191<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

กิ้งก่าหนาม

กิ้งก่าหนาม มีรูปร่างอ้วนลำตัวสั้นหางสั้นมีลักษณะคล้ายกบหรือคางคกลักษณะมีหนามสั้น ๆ รอบลำตัวและส่วนหัว ซึ่งพัฒนามาจากตาชั่งในส่วนที่เป็นเขาแข็งที่ศีรษะจริงๆ

มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่แห้งแล้งทะเลทรายทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาและทางตอนเหนือของเม็กซิโกเช่นเท็กซัสและนิวเม็กซิโก พฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่งกับพื้นเมื่อเคลื่อนที่ช้ากว่ากิ้งก่าทั่วไป พวกมันกินแมลงขนาดเล็กเช่นมดโดยอยู่นิ่ง ๆ และสะบัด

กิ้งก่าหนาม มีการป้องกันที่ผิดปกติและหลากหลาย ในอาณาจักรสัตว์ทั้งหมดเมื่อถูกคุกคามสามารถที่จะบวมเพื่อให้หนามเล็ก ๆ บนร่างกายสามารถทิ่มแทงผู้รุกรานได้ รวมถึงการเปลี่ยนสีเพื่ออำพรางมันผสมผสานอย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อมที่เป็นกรวดทรายหรือพุ่มไม้เตี้ย ๆ นอกจากนี้ยังมีริ้วสีขาวสองเส้นที่ด้านหลังซึ่งดูเหมือนกิ่งไม้หรือหญ้าแห้ง

การป้องกันที่พิเศษที่สุดคือสามารถกระอักเลือดออกจากตาเพื่อไม่ให้ผู้บุกรุกหนีไปได้ มีสารเคมีบางอย่างในเลือดที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเพื่อระบุว่ามันคืออะไร แต่สารเคมีที่มีกลิ่นฉุนมีรสชาติที่ไม่เอื้ออำนวยสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่น่ารำคาญเช่นสุนัขจิ้งจอกหมาป่าที่จับพวกมันกิน เมื่อสัมผัสกับเลือดนี้จะปล่อยกิ้งก่าทันทีและถูหัวด้วยวัสดุต่าง ๆ เพื่อกลบกลิ่นและเลือดหนามจะคายเลือดโดยบีบกล้าม

เนื้อในเปลือกตาเข้าสู่ปากของผู้รุกราน กิ้งก่าหนามจะใช้วิธีนี้ก็ต่อเมื่ออมไว้ในปากหรือในตำแหน่งที่ใกล้กับปากของมัน โดยเลือดที่ถูกบีบออกเกิดจากเส้นเลือดที่ปิดตัวเองทำให้เกิดความดันสะสมในโพรงกะโหลกจนตาทั้งสองข้างขยายออก เลือดแดงสะสมเป็นเลือดจำนวนมากในเส้นเลือดฝอย

เพียงพอที่จะหลั่งออกมา จากการศึกษาพบว่าสามารถฉีดสเปรย์ได้มากถึง 54 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงสองนาทีแม้ว่าจะสูญเสียเลือดไปจำนวนมากก็ตาม แต่จิ้งจกหนามจะไม่เป็นอะไร และร่างกายสามารถผลิตเลือดใหม่ทดแทนได้ในเวลาไม่นาน

กิ้งก่าหนาม

Spiny Lizards has a fat body, short body, short tail, resembling a frog or a toad, with short spines around the body and head. It evolved from the scales in the real horns on the head.

It is distributed in arid, desert areas in the southern United States and northern Mexico, such as Texas and New Mexico. Behavior that is restless to the ground when moving more slowly than normal lizards. They feed on small insects such as ants by staying still and shaking.

Spiny lizards There are a variety of unusual protections. In the entire animal kingdom, when threatened, it can swell so that the tiny spines on the body can stab the invader. Including a change in camouflage color, it blends perfectly with gravel, sand, or low hedges.It also has two white streaks on its back that look like branches or hay.

The most special defense is that it can spit blood from the eyes so that intruders don’t escape. There are certain chemicals in the blood that have not been studied to determine what it is. But the pungent chemicals have an unfortunate flavor, pesky large carnivores, such as the foxes, the wolves that have eaten

them. When it comes in contact with this blood, it immediately releases the chameleon and rubs its head with different materials to cover up the smell and the blood. The thorn spits blood out by compressing the muscles.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa191<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<