งูงอดไทย

งูงอดไทย มีลักษณะหัวแบนและส่วนของหัวกว้างกว่าคอปลายหัวมนและมีเกล็ด
มีขนาดใหญ่และหนามีตาเล็กลำตัวกลมและค่อนข้างสั้น หางสั้น ผิวหนังตกสะเก็ด
คลุมเกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดด้านหลังและด้านบนของหางมีขนาดเล็กและมีผิวเรียบ
เกล็ดคอกว้างเกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบตัว

งูงอดไทย พวกมันออกหากินตอนกลางวันบนพื้นดิน เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงเลื้อยไปตามซอกหรือ
รอยแยกของดินและไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ เมื่อถูกรบกวนปลายหางจะกลายเป็นวงกลมและวงกลมใต้หางที่เปลี่ยนเป็นสีชมพู

สถานภาพไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. 2535.
และไม่มีสถานภาพในการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2548) และเกณฑ์ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานี.
งานวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบบ่อยครั้ง

งูงอดไทย

Thai snakehead has a flat head and a wider head than the neck, rounded head and scales
large and thick, with small eyes, round body and somewhat Short, short tail, scaly skin, broadly covering the scales on the head. The scales on the back and the top of the tail are small and smooth. Wide neck scales The scales under the tail are double rows. The scales around the body are 17
148 scales and 43 under the tail.

Thai snakehead They are active during the day on the ground. Because they are small, they glide in niches or crevices and no one can see them. When disturbed, the tip of the tail becomes a circle, and the circle under the tail turns pink.

Your status is not protected under the Wildlife Reservation and Protection Act. 2535.
and there is no conservation status according to the criteria of the Natural Resources Agency and
Environmental Policy and Planning (2005) and the IUCN (2008) criteria in the station area.
Environmental research Sakae Rat frequently encountered.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<