พังพาน

พังพาน

พังพาน
พังพาน

งูเห่าเป็นงูที่อันตราย มีนิสัยดุร้ายเช่นเดียวกับงูจงอาง. เมื่อศัตรูตกใจหรือข่มขู่มักส่งเสียงขู่ฟ่อโดยเป่าลมออกทางรูจมูก และแผ่หนังด้านหลังคอเป็นแผ่นด้านข้างเรียกว่า “แม่เบี้ย” หรือ “พังพาน”

บริเวณแม่เบี้ยเป็นลายดอกสีขาวหรือสีเหลืองที่มีลักษณะแตกต่างกันเช่นอักษร V หรืออักษร U หรือวงกลม หรือไม่มีก็เรียกว่าดอกจัน

มีผลต่อระบบประสาทที่รุนแรง และ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ที่ถูกกัดพิษของงูเห่านั้นร้ายแรงมาก งูเห่ามีหลายสีเช่นสีดำสีน้ำตาลสีเขียวอมเทาสีเหลืองหม่นและสีขาวปลอดทั้งตัวที่เรียกว่างูเห่านวล หรือ งูเห่าสุพรรณ

นี่คือความหลากหลายของสีของงูเห่า (N. kaouthia) งูเห่าที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่สัตว์เผือกเช่นกัน

Cobras are dangerous snakes. It has the same fierce personality as the king cobra. When the enemy is startled or intimidated, they often hiss out through their nostrils. And spread the leather behind the neck as a side sheet, called “hood” or “bunga”

The Mae Bia area is a white or yellow flower pattern with different characteristics, such as the letter V, the letter U, or the circle or without, it is called an asterisk.

It has severe neurological effects and is the leading cause of death in people who have been bitten. The cobra venom is very serious. Cobras come in a variety of colors such as black, brown, grayish green, dull yellow, and a completely free white known as the slender cobra or the suphan cobra.

This is a variety of colors for the cobra (N. kaouthia), the most common cobra in Thailand. Which is not an albino either.

A poisonous snake There are grooves and exit holes in the back of the poison fangs. The poison fangs were not large, which were sealed tightly to their jaws, unable to move. In addition to poison fangs, there may be one or two adjacent reserve fangs.

พังพาน

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<