งูไทปันโพ้นทะเล

งูไทปันโพ้นทะเล

งูไทปันโพ้นทะเล

(Inland Taipan) หรือที่เรียกว่า Small Scaled Snake และ Fierce Snake เป็นงูไทปันชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์งูพิษมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย

และเป็นงูพิษที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีพิษร้ายแรงก็ตาม แต่ไทปันในทะเลเป็นสัตว์ขี้อาย และเป็นคนสันโดษมากบางครั้งถ้ามีอะไรมารบกวนชาวไทปันอาจเลือกที่จะหนีมากกว่าสู้

สำหรับลักษณะของงูในวงศ์งูไทปันพบว่าลำตัวยาว 2-3 เมตรลำตัวมีสีน้ำตาลปนดำ และมักอาศัยอยู่ตามซอกหินของทะเลทรายของออสเตรเลีย.

ต้นกำเนิดของงูไทปันมาจากหมู่เกาะไทปันในเอเชียและโอเชียเนีย นี่คือชื่อที่ตั้งให้กับกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งรวมถึงออสเตรเลียด้วย

ไทปันมีการขยายพันธุ์อย่างกว้างขวางในออสเตรเลีย เนื่องจากสภาพอากาศและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะพันธุ์ในฤดูร้อน งูตัวเมียวางไข่ 10-15 ฟองและฟักเป็นตัวประมาณ 6 สัปดาห์

เชื่อกันว่าพิษของงูไทปันนั้นเลวร้ายที่สุดในบรรดางูที่อาศัยอยู่บนบกและปริมาณพิษสูงสุดที่ไทปันในต่างประเทศเคยปล่อยออกมาคือ 110 มิลลิกรัมซึ่งร้ายแรงพอที่จะฆ่าได้ หนูประมาณ 100 คนหรือ 250,000 ตัวมีความรุนแรงมากกว่าพิษงูเห่า 50 เท่าและพิษของไทปันยังทำให้ระบบประสาทเสียหายภายใน 45 นาที

(Inland Taipan), also known as the Small Scaled Snake and Fierce Snake, is a type of taipan. Belongs to a family of vipers, native to Australia.

And it is a venomous snake that is rated as one of the deadliest in the world, despite its deadly venom. But the reconstructions in the sea are shy animals. And being very lonely, sometimes if something bothers, the Tai-Pan people may choose to flee rather than fight.

For the appearance of snakes in the Tai Pan family, the body is 2-3 meters long, its body is brown and black. And they often live in the rocky coves of the Australian desert.

The origin of the taipan is from the taipan islands in Asia and Oceania. This is the name given to a group of islands in the Pacific, including Australia.

Taipans are widely propagated in Australia. Due to the abundant climate and food sources it is suitable for summer breeding. The female snake lays 10-15 eggs and hatches for about 6 weeks.

The poison of the taipan is believed to be the worst of all terrestrial snakes, and the maximum amount of poison that a foreign recipe has ever released is 110 milligrams, deadly enough to kill about 100 mice. 250,000 people, or 250,000, are 50 times more violent than cobra venom, and the reconstructive venom can damage the nervous system within 45 minutes.

งูไทปันโพ้นทะเล

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<