งูสิงหางลาย

งูสิงหางลาย ลักษณะของงูขนาดใหญ่ หัวยาวและส่วนหัวกว้างกว่าคอเล็กน้อย ปลายหัวมนมีขนาดใหญ่กลมและยาว หางยาวและส่วนหางบางเฉียบผิวหนังปกคลุมด้วยเกล็ด เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นสีขาวด้านหลังส่วนบนของร่างกายมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดคอกว้างเกล็ดใต้หางมีเกล็ดสองแถวรอบตัวมีเกล็ด 17 เกล็ดและมีเกล็ดท้อง 203 เกล็ด และเกล็ดใต้หาง จำนวน 121 เกล็ด

ลำตัวมีส่วนหัวด้านบนและด้านหลังสีเทาแกมน้ำตาล หัวสีจะสั้นกว่าส่วนปลายของหัวมีสีน้ำตาลซีดหรือน้ำตาลอมเหลือง ริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างมีสีน้ำตาลเหลือง แต่เป็นแผ่น

เกล็ดมีขอบสีดำ ลำตัวมีเส้นประสีขาวสั้น ๆ กระจายตามความยาวของลำตัวและมีมากมายที่ด้านบนของลำตัวลำตัวมากกว่าส่วนล่างของลำตัวตรงกลางและข้างลำตัวถึงปลายหาง(ประมาณ ⁄ ของความยาวลำตัว) โดยให้เส้นสั้นสีดำซ้อนกันเป็นแถวลงมาที่ส่วนล่างของลำตัวมันเป็นรอยตัดขวางระหว่างเกล็ดสีดำ ด้านในเป็นสีขาวมีจุดสีน้ำตาลหนาแน่นที่ปลายด้านล่างใต้หางมีสีขาวอมเหลือง

งูสิงหางลาย

งูสิงหางลาย

Character of a large snake. The head is long and the head is slightly wider than the neck. The tip is large, round and long. The tail is long and the tail is thin, the skin is covered with scales. The scales on the head are white plates, the upper back of the body has a smooth surface. Wide-necked scales, double-tailed scales, two rows of scales around the body, 17 scales and 203 belly scales and 121 under tail scales.

The body has a brownish gray head on the top and back. The colored head is shorter, the tip of the head is pale brown or yellowish brown. The upper lip and lower lip are yellowish brown. But it’s a sheet.

Scales have black edges. The body has a short white dotted line spread over the length of the body and is abundant at the top of the body than the lower middle and lateral body to the tip of the tail (approximately 1/2 of the body length). ) With a row of short black strands down to the lower part of the body, it is a cross-section between the black scales. Inside is white, with dense brown spots at the lower end, under the tail, yellowish white.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูสิงธรรมดา

งูสิงธรรมดา หรืองูสิงบ้านหรืองูเห่าตะลาน เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์งูพิษหางกลับ มีความยาวประมาณ 1,400 มม. เมื่อโตเต็มที่และยาว 445 มม. หัวยาวและส่วนหัวกว้างกว่าคอเล็กน้อย ปลายหัวมนตาโตมากลำตัวกลมยาว หางยาวและปลายเรียว

งูสิงธรรมดา ผิวกายปกคลุมด้วยเกล็ด เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดที่ส่วนหลังส่วนบนของร่างกายมีขนาดใหญ่และมีผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายเกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบตัว 15 เกล็ดท้อง 170 เกล็ดและเกล็ดใต้หาง 125

เกล็ดลำตัวส่วนบนมีหัวและหลังส่วนบนครึ่งหนึ่งสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเขียวด้านหน้าลำตัว ครึ่งหลังของลำตัวมีสีน้ำตาล เกล็ดปกคลุมลำตัวและหางมีแผ่นขอบสีซีดหรือสีขาว ขอบเกล็ดสีขาวขยายออกตามลำดับไปทางด้านหลังของลำตัวและหาง

ทำให้ด้านหลังของลำตัวโดยเฉพาะหางเป็นสีขาวมีตาข่ายสีดำคางใต้คอและท้องสีขาวแกมน้ำตาล ใต้หางสีขาวงูหนุ่มมีจุดสีขาวเล็ก ๆ เรียงกันเป็นแถว (Disorganized) เป็นระยะในส่วนบนของร่างกาย

งูสิงธรรมดา

งูสิงธรรมดา

A big-eyed snake or a house-possessed snake or a cobra. A kind of reptile Classified in the family of vipers (Colubridae)

It is approximately 1,400 mm in length when fully grown and 445 mm in length. The head is slightly longer and the head is slightly wider than the neck. The head is round, the eyes are very big, the body is round and long. Long tail and slender tip The skin is covered with scales. The scales on the head are wide plates. The scales on the upper back of the body are large and have a smooth surface. Expanded belly scales, double rows below the tail, 15 surrounding scales, 170 belly scales, and 125

Upper body scales with head and back half, brown or greenish in front of the body. The second half of the body is brown. Scales covering the body and tail, with pale or white edging. The white scaly edge extends sequentially towards the back of the body and tail.

Makes the back of the body, especially the tail, white with a black net, chin under the neck and brownish-white belly. Under the white tail, the young snake has a row of small white dots. (Disorganized) periodically in the upper body.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูเห่าพ่นพิษสยาม

งูเห่าพ่นพิษสยาม เป็นงูเห่าพ่นพิษคืองูเห่าที่สามารถคายพิษได้ ซึ่งสามารถพ่นพิษได้ไกลถึง 5–8 เมตรเมื่อพิษหมดสเปรย์สามารถผลิตน้ำพิษได้ใน 10 นาทีก็สามารถพ่นพิษใหม่ได้ ในขณะที่ยกฮูดขู่จะอ้าปากเตรียมพ่นพิษใส่ศัตรูจะมีรูของเขี้ยวพิษ ที่ด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการพ่นพิษออกไปและหากพิษเข้าตาไม่ทำให้ตาบอดยกเว้นเวียด แต่เราขยี้ตา หากได้รับพิษทางผิวหนังที่เป็นแผลจะทำให้เกิดการอักเสบ แต่ไม่เป็นอันตรายมากเพราะได้รับสารพิษในปริมาณน้อย

ลักษณะโดยทั่วไปของมันคล้ายกับงูเห่าหม้อ (N. kaouthia) แต่มีลำตัวสั้นกว่า มีความยาวโดยเฉลี่ย 2 ถึง – 3 เมตรมีความว่องไวและก้าวร้าว เครื่องหมายดอกจันมักเป็นรูปตัวยูหรือเลือนลางในบางตัว บางตัวอาจมีลายดอกด่างขาว จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า“ Spitting Spitting Cobra” หรือ“ Leper Spitting Cobra” เป็นต้น

งูเห่าพ่นพิษสยาม ที่พบในประเทศไทยสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆตามถิ่นที่อยู่และสีของตัวเช่น “งูเห่าถ่มน้ำลายสยาม” หรือ “งูเห่าถุย” (N. siamensis var. “Black & White”), “งูเห่าคายอีสาน” ( N. siamensis var. “Greenish Brown”) ยาวประมาณ 0.6 เมตรเป็นงูเห่าที่สั้นที่สุดที่พบในประเทศไทย เป็นสีเขียวหม่นหรือเขียวอมเทาทั่วทั้งตัวรูปแบบที่ปรากฏไม่ชัดเจน ดอกจันเป็นรูปตัวยูเห็นได้ชัดเจนกว่างูเห่าสยามเป็นต้นและยังมีแยกประเภทอีกด้วย งูเห่าพิษสีทอง (N. siamensis sumartrana)

งูเห่าพ่นพิษสยาม

งูเห่าพ่นพิษสยาม

Siamese Spitting Cobras is a spitting cobra, a cobra that can spit venom. Which can spray poisoning up to 5–8 meters when the poison is exhausted, the spray can produce toxic water in 10 minutes, it can spray new poison As the Hood threatens to open its mouth, preparing to spit poison at the enemy, there will be a hole of the poison fang. At the front for the convenience of spitting out the venom, and if the venom gets into the eyes, it will not cause blindness except the Viet, but we rub our eyes, if the wounded skin poisoning will cause inflammation. But it is not very dangerous because it is exposed to the toxin in small quantities.

Its general appearance is similar to that of the pot cobra (N. kaouthia), but has a shorter body. They have an average length of 2 to – 3 meters. They are agile and aggressive. Asterisks are often U-shaped or vague in some of them. Some of them may have white spotted flowers. So it was also known as “Spitting Spitting Cobra” or “Leper Spitting Cobra” etc.

Siamese cobra spit poison found in Thailand can be classified into different types based on their habitat and body color. “Siamese Spit Cobra” or “Spit Cobra” (N. siamensis var. “Black & amp; White”), “Isan Spit Cobra” (N. siamensis var. “Greenish Brown”)

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูเหลือมต้นไม้สีมรกต

งูเหลือมต้นไม้สีมรกต เป็นงูไม่มีพิษชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Morelia viridis อยู่ในวงศ์งูเหลือม (Pythonidae)

งูเหลือมต้นไม้สีมรกต เมื่อโตเต็มที่จะมีสีหลังเป็นสีเขียวสดใสหรือสีน้ำเงิน และส่วนท้องมีสีเหลืองอ่อนหรือขาวตามแนวกระดูกสันหลัง ในขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองสดทั่วทั้งตัว แต่ในบางพื้นที่อาจมีหลังสีแดงส้มหรือเขียวเป็นกล้ามเนื้อส่วนหัวและลำตัวสั้น ดวงตามีขนาดใหญ่โดยมีม่านตาอยู่ในแนวตั้ง เช่นเดียวกับงูอื่น ๆ ในวงศ์นี้ใช้เป็นเครื่องตรวจจับคลื่นความร้อนจากสัตว์เลือดอุ่นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อจับพวกมันเป็นอาหาร

ความยาวเต็มที่ประมาณ 150-200 เซนติเมตร เป็นงูที่พบได้ในหลายพื้นที่ของนิวกินีเช่นเดียวกับหลายเกาะของอินโดนีเซียจนถึงควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียพบได้ในป่าพรุป่าดิบแล้งและพื้นที่เกษตรกรรม พบได้สูงถึง 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

พวกมันมักออกหากินในเวลากลางคืนรวมทั้งกิ้งก่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ซึ่งจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ แต่บางครั้งมันก็จะลงมาที่พื้นเพื่อหาอาหารด้วย เป็นงูชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

งูเหลือมต้นไม้สีมรกต

งูเหลือมต้นไม้สีมรกต

Emerald tree python is a type of non-venomous snake. The scientific name is Morelia viridis in the family of pythons. (Pythonidae)

Snakes when they are fully grown will have a bright green or blue back color. And the abdomen is light yellow or white along the spine. While still larvae, most have a bright yellow color all over the body. But in some areas there may be a red, orange or green back with short head and body muscles. The eyes are large with the iris vertically. Like most snakes of this family, it is used as a heat wave detector from warm-blooded animals, especially at night, to capture them for food.

Its full length is approximately 150-200 centimeters. It is a snake found in many areas of New Guinea, as well as many islands of Indonesia up to Queensland. Australia is found in swamps, dry evergreen forests and agricultural areas, can be found up to 2,000 meters above sea level.

They are often nocturnal, including lizards and small mammals. Which will live in the trees But sometimes it will also come down to the ground looking for food. They are a type of snake that is popular as a pet.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูอนาคอนดา

งูอนาคอนดา มีหัวขนาดใหญ่และคอหนา ตาและจมูกอยู่ที่ด้านบนของศีรษะ ทำให้สามารถหายใจและมองเห็นเหยื่อขณะอยู่ใต้น้ำได้ การฆ่าเหยื่อโดยการรัดร่างกาย. งูที่ไม่มีพิษ แต่ยังมีฟันและขากรรไกรที่แข็งแรงซึ่งใช้กัดเหยื่อ โดยการจับเหยื่อแล้วลากลงน้ำเพื่อให้เหยื่อจมน้ำ

เนื่องจากมีน้ำหนักมากเมื่ออยู่บนบกอนาคอนดาจึงช้าและอึดอัดมาก แต่จะเคลื่อนไหวได้ดีและรวดเร็วผิดรูปร่างเมื่ออยู่ในน้ำ บางครั้งพวกมันลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำปล่อยให้น้ำพัดไป

งูอนาคอนดา โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เช่นคาปรีบาราสรวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่นสมเสร็จกวางหมูป่าปลาเต่านกแกะสุนัขและสัตว์เลื้อยคลานในน้ำเช่นจระเข้ Caiman ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ตัวเต็มวัยกินหนูขนาดเล็กลูกไก่กบและปลาโดยใช้อวัยวะรับคลื่นความร้อนหรือแอ่งหน้าผาก โดยสัญชาตญาณเมื่อพบงูใหญ่มนุษย์จะหนีไป ดังนั้นการตายของมนุษย์ที่เกิดจากอนาคอนดาจึงหายาก มันเป็นงูขนาดใหญ่และอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร งูอนาคอนดาตัวเล็กหรืออ่อนแอหรือที่อ่อนแอหรือได้รับบาดเจ็บสามารถตกเป็นเหยื่อได้ง่ายโดยสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นเช่นเสือจากัวร์ซีแมนอนาคอนดาทั่วไปหรือปิรันย่า

อนาคอนดาทุกสายพันธุ์โดยการฟักไข่ ครั้งละประมาณ 20-40 ชิ้นขึ้นไปเป็นงูที่นิยมเลี้ยงในสวนสัตว์เพื่อการศึกษา และเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินส่วนตัว

เนื่องจากงูใหญ่เป็นงูขนาดใหญ่ทำให้ดูน่ากลัวชาวพื้นเมืองในอเมริกาใต้จึงนับถือเทพเจ้าเช่นชาวแอซเท็ก “Gautzalco Autol” ที่มีลักษณะเหมือนงูขนาดใหญ่ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกและมนุษย์จากขี้เถ้า

นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเรื่องงูใหญ่ยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่กว่าอนาคอนดาทั่วไปซึ่งเรียกในภาษาสเปนว่า “งูเห่าแกรนด์” แปลว่า “งูยักษ์” เมื่อปี พ.ศ. 2449 พันเอกเพอร์ซีฟัลเซ็ตต์ซึ่งเป็นผู้สำรวจเขียนแผนที่ป่าอเมซอน ในบันทึกของเขาเขามีหนังงูยาว 62 ฟุตและบอกว่าเขาฆ่างูด้วยปืนไรเฟิลด้วยกระสุนขนาด. 44 ที่กระดูกสันหลังของมัน ซึ่งโจมตีเรือของเขามีขนาดลำตัวเกิน 12 นิ้วและอาจมีขนาดใหญ่กว่านี้ได้หากเลี้ยง

งูอนาคอนดา

งูอนาคอนดา

Anaconda It has a large head and a thick neck. The eyes and nose are at the top of the head. Makes it possible to breathe and see the victim under water. To kill the victim by straining the body. Snake without venom But there are also strong teeth and jaws that bite their prey. By catching prey and dragging it overboard to drown it.

Due to its heavy weight on land, Anaconda is very slow and uncomfortable. But will move well and quickly, deform when in the water. Sometimes they float still on the surface, allowing the water to blow.

They typically feed on large rodents such as capri-baras, as well as other larger species such as tapirs, deer, wild boars, fish, turtles, birds, sheep, dogs, and aquatic reptiles such as the unprocessed Caiman crocodile. Adults feed on small rodents, chicks, frogs and fish using heat-wave organs or forehead basins. Instinctively, when encountering an anaconda, humans fled. Therefore, human deaths caused by Anaconda are rare. It is a huge snake and is at the top of the food chain. Anaconda, small or weak, or weak or injured, can be easily preyed upon by other carnivores such as jaguar, common anaconda, or piranha.

Anaconda of all species by hatching. Approximately 20-40 pieces each time is a popular snake raised in zoos for education. And feasting for personal enjoymen

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูทับสมิงคลา

งูทับสมิงคลา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bungarus candidus มีลำตัวค่อนข้างใหญ่ มีหัวที่ยาวและแบน ความกว้างของศีรษะใกล้กับคอ แต่มีตาที่ค่อนข้างเล็กกลางหลังมีสันไม่สูงมาก หางสั้นและปลายหางเรียว ผิวหนังตามลำตัวปกคลุมไปด้วยเกล็ด เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดด้านหลังและด้านบนของหางมีผิวเรียบ

เกล็ดท้องขยายเกล็ดใต้หางเป็นแถวเดี่ยว ลำตัวมีหัวด้านบนสีดำหรือเทาเข้ม ริมฝีปากบนเป็นสีขาว แต่เกล็ดมีขอบสีดำด้านหลัง และที่ด้านบนของหางมีรูปอานม้าสีดำขนาดใหญ่โดยส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ด้านหลัง และเรียวไปทางส่วนล่างของลำตัว (หรือที่ขอบเกล็ดท้อง)

แถบสีดำที่ส่วนต้นของลำตัวจะยาวกว่าที่ส่วนท้ายของลำตัว แต่ถ้ามองจากด้านบนของลำตัวหรือมองจากด้านข้างของลำตัวจะเป็นปล้องสีดำสลับกับสีขาว ชาวบ้านในหลายพื้นที่เชื่อว่างูสามเหลี่ยมที่มีลำตัวสีเหลืองและดำเป็นงูตัวผู้ และงูทับสิงห์มีลำตัวปล้องขาวดำเป็นงูตัวเมีย

งูทับสมิงคลา ชอบหากินกลางคืน ตามก้นป่าใกล้ลำห้วยหรือบริเวณที่ห่างจากลำห้วย แต่มีความชื้นส่วนกลางวันจะซ่อนตัวอยู่ใต้ท่อนไม้หรือในโพรง งูทับทองเป็นงูที่มีพิษร้ายแรง พิษทำลายระบบประสาทและเลือดมีนิสัยดุร้ายชอบกัดเกร็งปวดท้องมีเลือดออกตามไรฟันและเลือดออกตามไรฟัน รวมทั้งไอเป็นเลือด

งูทับสมิงคลา

งูทับสมิงคลา

Thapstreak snake is scientifically named Bungarus candidus. It has a rather large body. Has a long and flat head The width of the head close to the neck But have eyes that are relatively small, the middle of the back is not very high Short and slender tail The skin on the body is covered with scales. The scales on the head are wide plates. The back and top scales of the tail are smooth.

Abdominal scales Expand the scales under the tail in a single row. The body has a black or dark gray upper head. The upper lip is white But the scales have black edges on the back And at the top of the tail there is a large black saddle with the widest part behind it. And taper towards the lower part of the body (Or on the edge of the abdomen)

The black band at the beginning of the body is longer than the tail. But if viewed from the top of the body or viewed from the side of the body, it will be black and white segments. Villagers in many areas believe that a krait with its yellow and black body is a male snake. And the Thap Sing snake has a black and white segmented body, a female snake.

Thap Samingla snake is nocturnal. Along the forest bottom near a creek or an area further from the creek But there is moisture in the middle of the day to hide under the logs or in the hollow. The Golden Tabby snake is a very poisonous snake. The poison destroys the nervous system and blood, has a ferocious habit, tends to bite, stomach pain, bleeding and scurvy. Including coughing up blood.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูทางมะพร้าว

งูทางมะพร้าว เป็นงูขนาดกลางไม่มีพิษ เป็นงูบกที่มีสีสันและลวดลายสวยงามมีนิสัยดุร้ายเมื่อถูกรบกวนจะบวมและอ้าปาก พับเข้าเพื่อเตรียมฉกสิ่งรบกวน บางครั้งมันจะแกล้งตายโดยอ้าปากนอนทับท้องและถ่ายอุจจาระ ทำให้ผู้ล่าหรือสิ่งรบกวนสมาธิไม่สนใจมันเป็นงูทั่วไป

งูทางมะพร้าว ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลืองหรือน้ำตาลอมเทา มีแถบสีดำยาวสี่เส้นวิ่งจากคอและค่อยๆจางลงไปที่กึ่งกลางลำตัว หัวมีสีน้ำตาลแดงมีเส้นสีดำสามเส้นที่แผ่ออกจากมุมด้านหลังของดวงตา ลักษณะเด่นคือมักแสร้งทำเป็นตายเพื่อหลบหลีกศัตรูเมื่อสู้ไม่ได้ หรือขู่ศัตรูด้วยการแบนคอด้านข้างและยืดออกไประยะไกล. โดยส่วนหัวและส่วนบนประมาณหนึ่งในสี่ของความยาวลำตัวยกขึ้นเป็นวงกลมคล้ายสปริง และพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วเพื่อฉก

พวกมันเป็นงูที่ออกหากินตอนกลางวันในป่าหญ้ารกและบนต้นไม้ บางครั้งพบในโรงนาบนบ้านมักไม่ดุร้ายหากตกใจและเข้าใกล้จะกัด เมื่อขู่ว่าจะทำให้ผิวหนังพองคอจะอ้าปากดูน่ากลัวพันธุ์ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงมกราคม หรือตลอดทั้งปีออกไข่ครั้งละ 5-12 ฟองในช่วงเดือนธันวาคม – กรกฎาคม และฟักตัวระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายนลูกงูแรกเกิดมีน้ำหนัก 11.0 – 12.4 กรัมและยาว 44 – 46 เซนติเมตร

งูทางมะพร้าว

งูทางมะพร้าว

Coconut snake is a medium sized, non-venomous snake. It is a land snake with beautiful colors and patterns, has a ferocious character, when disturbed, it swells and opens its mouth. Fold it in to prepare to snatch any disturbances. Sometimes it will pretend to die by opening its mouth, lying on its stomach and defecating. Makes predators or distractions ignore, they are common snakes.

Coconut snake The body is yellowish brown or taupe. Four long black bands run from the neck and slowly fade to the center of the body. The head is reddish-brown with three black lines that extend from the back corners of the eyes. Its distinctive feature is that it often fakes to die in order to avoid enemies when unable to fight. Or threaten enemies by flattening their necks to the sides and stretching them a distance. The head and top about a quarter the length of the body raised in a spring-like circle. And hurriedly charged at the enemy to snatch it.

They are snakes that live during the day in forests, overgrown grass and on trees. Sometimes found in a barn on the house, it is not as aggressive if shocked and close to being bitten. When threatening to cause the skin of the throat to open, its mouth looks frightening, breeding between June and January. It lays 5-12 eggs each time from December to July and incubates between February and September. Young snakes weigh 11.0 – 12.4 g and 44 – 46 cm long

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูปล้องฉนวนบ้าน

งูปล้องฉนวนบ้าน มีหัวแบนและส่วนของศีรษะกว้างกว่าคอเล็กน้อย ปลายหัวตรงมากมีตาเล็กลำตัวกลมและหางยาวปลายหางเรียวยาว ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นสีขาวเกล็ดด้านหลัง 10.แถวกลางมีสันเล็ก ๆ

เกล็ดหางกว้างขึ้นจนถึงขอบด้านนอกของโครงถักโดยมีรอยเว้าใต้หางเกล็ดสองแถวรอบตัวในตำแหน่งกึ่งกลางประกอบด้วย 17 เกล็ด 197-230 เกล็ดและเกล็ดใต้หาง 71-90 เกล็ด

งูตัวเล็กและงูตัวโตเต็มวัยมีสีลำตัวต่างกัน งูที่อ่อนวัยมีส่วนปลายด้านหน้าของมันตาเป็นสีดำและด้านหลังตาเป็นสีขาวด้านหลังลำตัวมีแถบสีขาวและดำพาดผ่านตัวกล้องสีดำยาวกว่าตัวสีขาว ใต้คางและคอสีขาวและเทาด้านเทาขอบด้านนอกของเกล็ดท้องสีดำใต้หางสีเทาเข้ม

เมื่องูอายุมากขึ้นมุมสีขาวก็จะจางลงตามลำดับ โดยทิ้งกล้องไว้ด้านข้างเนื้อตัวด้านหลังเริ่มจางก่อน และเมื่อเป็นงูตัวเต็มวัยจะมีลำตัวสีดำ มีแถบสีขาวด้านข้างของปลายของเล่นและมีตัวกล้องสีขาว 2 – 3 ตัวอยู่ด้านบนของบอดี้

งูปล้องฉนวนบ้าน มีสีลำตัวคล้ายกับงู แต่สิ่งที่แตกต่างคืองูฉนวนบ้านแบบอ่อนมีเกล็ดหลังส่วนบนขนาดเล็กและเกล็ดสันเล็ก ลำตัวยาวสีดำลำตัวสีขาวและเกล็ดอยู่ในกล่องสีขาวไม่มีขอบดำ แต่งูทับสมิงคลามีเกล็ดที่หลังเป็นเส้นกลางลำตัวมีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดแถวอื่น ๆ กล้องสีขาวตัวดำยาวคล้าย ๆ กัน และสเกลในกล้องสีขาวขอบดำการกระจายพันธุ์: จีนลาวเวียดนามมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในประเทศไทยพบทุกภูมิภาคของประเทศในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสาเกตพบในป่าเต็งรังและในป่าแล้ง

งูปล้องฉนวนบ้าน

งูปล้องฉนวนบ้าน

A house segment snake has a flat head and its head is slightly wider than the neck. The tip of the head is very straight, with small eyes, round body and long tail. Scaly skin Scales on the head are white plates, scaly back. 10. The middle row has a small ridge.

The tail scales widen to the outer edge of the truss, with two rows of indentations beneath the tails around the body, in the center position consisting of 17 197-230 scales and 71-90 under tail scales.

Small and adult snakes have different body colors. The juvenile snake has its front end, its eyes are black and the back of the eyes are white, the back of the body has white and black stripes across the body, black longer than the white. Under the chin and neck, white and gray, gray side, the outer edge of the belly scales, black under the tail, dark gray.

As the snake ages, the white corners will gradually diminish. By leaving the camera on the side, the back body begins to fade first And when it is an adult snake it has a black body There is a white stripe on the side of the tip of the toy and there are 2-3 white cameras on top of the body.

A house segment snake has its body color similar to that of a snake. But what differs is the light house insulating snake with small upper back scales and small ridge scales. The body is long black, the body is white and scales in a white box without black border.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูเขียวปากแหนบ

งูเขียวปากแหนบ เป็นงูที่มีตัวเล็ก ส่วนหัวยาวกว่าและส่วนของศีรษะกว้างกว่าส่วนคอ ปลายหัวเรียวและมีร่องยางยื่นออกมาจากส่วนส่วนปลายของหัว (มาตราส่วน rostral) ดวงตากลมโตเรียวและลำตัวยาว หางเรียวยาว แต่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและใช้ไม่สามารถจับกิ่งได้ผิวหนังปกคลุมไปด้วยเกล็ด เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง ตาชั่งที่ด้านหลังและด้านบนของ

หางยาวและผิวเรียบแผ่นเกล็ดจะเรียงเป็นแนวทแยงมุมไปด้านบน เกล็ดท้องกว้างขึ้นและ
มีขอบหยักที่ด้านนอกของแผ่นเกล็ด เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบตัวในตำแหน่งกึ่งกลาง
15 เครื่องชั่งน้ำหนักเต้านม 193 เครื่องและเครื่องชั่งใต้หาง 155 เครื่อง (Taylor, 1963)
ลำตัวสีเขียวด้านล่างและหางมีสีอ่อนกว่าด้านหลัง

งูเขียวปากแหนบ บางตัวอาจมีหางสีแดงที่ด้านล่างของลำตัวบริเวณรอยต่อกับลำตัวจะมีเส้นสีขาวยาวตลอดความยาวลำตัว คางและใต้คอมีจุดสีขาวอ่อนสีเหลืองกระจายเมื่อมีพฤติกรรมรุนแรงที่ส่วนต้นของลำตัวจะมีเส้นสีขาวและสีดำเรียงกันในแนวทแยงตามขวางซึ่งเป็นสีของผิวหนังระหว่างเกล็ดและขอบของเกล็ดคล้ายกับงูเขียวหัวกิ้งก่าการแพร่กระจายของอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศพม่าเวียดนามกัมพูชาในไทยพบวิธีภาคเหนือภาคกลางและบางส่วนของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่สถานีวิจัย
สภาพแวดล้อม Sakaraj พบในป่าดิบและแห้ง

The green snake’s mouth. A small snake The head is longer and the head part is wider than the neck. The tip of the head is slender and has rubber grooves protruding from the tip of the head (rostral scale). The eyes are round, slender, and the body is long. The scales on the head are wide plates. Scales on the back and top of the

The tail is long and smooth. The scales are diagonally to the top. Ventral scales are wider and
have jagged edges on the outside of the scales. The scales under the tail are double rows. Round scales in the center position
15 193 breast scales and 155 under tail scales (Taylor, 1963)
Green underside and tails are lighter in color than the back.

Some bodies may have a red tail at the bottom of the body. At the junction with the body, there is a white line along the entire body length. The chin and under the neck have a pale white
yellow scatter. When violent behavior, at the beginning of the body there are white and black lines arranged diagonally, which are the color of the skin between the scales and the edges of the body.

Scales similar to the chameleon head green snake. Distribution of India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Cambodia in Thailand. Find the way. North, Central and parts of the East and Northeast in the research station area. Sakaraj environment is found in evergreen and dry forests.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

งูเขียวหัวจิ้งจก

งูเขียวหัวจิ้งจก หรืองูเขียวปากจิ้งจก เป็นงูพิษที่มีพิษเบามาก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae มีลำตัวยาวเรียวแหลมและปากแหลมมีขนาดได้ถึง 2 เมตรเมื่อโตเต็มที่พื้นลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีเขียว

งูเขียวหัวจิ้งจก มักจะมีเส้นสีขาวที่ด้านข้างของลำตัวบนรอยต่อระหว่างลำตัวและส่วนท้อง เส้นสีขาวยาวจากคอถึงโคนหาง ท้องสีขาวหางจากโคนหางถึงปลายหางมีสีน้ำตาลหรือชมพูตามีขนาดใหญ่ม่านตาเป็นแนวนอน อาศัยอยู่ในต้นไม้พบได้ทั่วไปในเอเชียใต้จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคในป่าทุกประเภทแม้แต่สวนสาธารณะหรือสวนในบ้านของคนในเมือง

พิษนั้นอ่อนมากและพิษสามารถทำอันตรายได้เฉพาะสัตว์ที่เป็นอาหารขนาดเล็กเช่นกิ้งก่าจิ้งจกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นต้นในขณะที่งูจะกินแมลง ซึ่งเป็นงูที่ออกลูกอายุครรภ์ 4 เดือน. ลูกอ่อนครั้งละ 6-10 ตัวการผสมพันธุ์จะเริ่มต้นในช่วงต้นฤดูฝน

หัวจิ้งจกเขียวลักษณะทางกายภาพคล้ายกับงูอีก 2 ชนิดในสกุลเดียวกันคืองูเขียวปากกระบอก (A. nasuta) และงูเขียวหางไหม้มลายู (A. mycterizans) มันมีหลากหลายสีที่แตกต่างกัน ได้แก่ สีเขียวสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลสีเทาสีฟ้าหรือสีเหล่านี้ผสมกันเป็นต้นงูมีโทนสีส้ม จะเรียกว่า “กล่อมนางนอน” ส่วนงูสีเทาเรียกว่า “ง่วงนอนกลางดง” ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเชื่อว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรง แต่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่หรือไม่

นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของคนที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งมีราคาไม่แพง

งูเขียวหัวจิ้งจก

งูเขียวหัวจิ้งจก

Green snake lizard head Or a green snake with a dragon’s mouth It is a very light venomous snake. Scientifically known as Ahaetulla prasina in the Colubridae family, it has a long, slender body and a pointed mouth, reaching 2 meters in size when mature, and most of the ground is green.

Lizard-headed green snakes often have white lines on the sides of their body on the boundary between their body and abdomen. A long white line from the neck to the base of the tail The belly is white, the tail from the base of the tail to the tip is brown or pink, the eyes are large, the iris is horizontal. They live in trees and are common in South Asia to Southeast Asia. In Thailand, it can be found in all regions, in all types of forests, even parks or gardens in the homes of people in the city.

The venom is very soft and the venom can only harm small food animals such as lizards, lizards, birds and small mammals, while snakes will eat insects. Which is a snake that gives birth to 4 months of pregnancy. 6-10 young at a time, mating begins at the beginning of the rainy season.

Popular pets are pets of people who enjoy reptiles. Which is inexpensive.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<