งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน

งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน จะมีลักษณะ ขนาดตัวใหญ่ จากปลายปากถึงตรงรูก้นมีความยาว 1400 เมตร ละยังมีหางยาว 445 เมตร และยาว ยังหาง ส่าวปลายหางเรียว มีผิวหนังที่ตรงลำตัวมีเกล็ดปกคลุม และเกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง

ส่วนเกล็ดตรงแผ่นหลังทางตรงส่วนต้นของลำตัวจะมีขนาดใหญ่ และยังมีพื้อผิวเรียบ ละยังมีเกล็ดตรองท้องขยายกว้าง เกล็ดตรงแถวหางมีเป็นแถวคู่ มีเกล็ดรอบๆลำตัวในตำแหน่งตรงกึ่งกลายลำตัวเป็นจำนวน 15 เกล็ด และท้องมีอีจำนวน 170 และเกล็ดใต้หางอีกจำนวน 125 เกล็ด

งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน นั้นมักมีการแพร่กระจาย ที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมาร์ หรือลาว ดังนี้เป็นต้น ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมนั้นสะแกราชพบใน พื้้นที่อาศัย ตามๆพื้นที่ของป่า นิสัยของ งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน นั้นมักออกหากินตอนเวลากลางวันในพื้นดิน ละยังเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ได้อย่างดีเลย หรือว่าจะเป็นงานล่านในน้ำก็มีการว่ายน้ำได้ดีเลยทีเดียว

ข้อมูลหรือเอกสารหลายเล่มนั้นระบุว่า งูสิงนั้นสามารถฆ่าเหยื่อได้โดยเอาลำตัวนั้นกดหรือดันเหยื่อให้ ติดลงกับพื้นเพื่อที่จะให้เหยื่อนั้นตาย บางครั้งก็กลืนเหยื่อทั้งๆที่เหยื่อนั้นยังมีชีวิต และ งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน นั้นเป็นสัตว์ป่าที่มีการคุ้มครองตามกฎกระทรวง ใน พ.ศ. 2546 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้งครองสัตว์ป่า

The Snake Haunted House of Cobra looks like a large body from the tip of the mouth to the hole. The length is 1400 meters. There is also a 445 meters long tail and a long tail. The skin on the body is covered with scales. And the scales on the head are wide sheets.

The scales on the back, at the top of the body, are large. And still have a smooth surface And also having broad scales Scales in the tail rows are in pairs There are 15 scales in the body in the upright position, and 170 in the belly and 125 scales in the tail below.

Snake possessed house Cobra cobra is often spread. In neighboring countries such as China, India, Bangladesh, Myanmar or Laos as follows In the environmental

possessed homes Cobra is active during the day time in the ground. And also climbed onto the tree well Or whether it’s a job in the water, it can be a good swim.

Many data or documents indicate that A snake can kill a prey by pressing its body or pushing its prey Attached to

Wildlife Conservation and Wildlife Act.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

เต่าปูลู

เต่าปูลู เป็นเต่าตัวเล็กน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมแบนกระดองเล็กหัวไม่สามารถหดเป็นกระดอง ปากแหลมที่แข็งแรงคล้ายกับนกแก้วขาใหญ่ไม่สามารถหดตัวลงในกระดองได้เช่นกัน นิ้วเท้ามีเล็บสามารถปีนขึ้นไปบนท่อนซุงหรือหิน

หางมีความยาวมากกว่ากระดอง ด้วยเดือยระหว่างขาและส่วนล่างของกระดองแต่ละสีน้ำตาลเข้มเมื่อเด็กหัวจะเป็นสีส้ม เมื่อโตขึ้นหัวจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ความยาวสูงสุดที่พบคือ 17 เซนติเมตร

เต่าปูลู พบในอินโดจีนสำหรับประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเลยเพชรบูรณ์สกลนครและภูเขาทางภาคเหนือเช่นจังหวัดน่าน
เต่าปูลู ประเภทนี้ชอบกินปลากุ้งหอยกาบกบ

เต่าปูลูสามารถปีนต้นไม้สูงได้ดีมากในระหว่างวันจะปีนต้นไม้ให้แห้งในแสงแดด แต่การทำมาหากินตอนกลางคืนเป็นเต่าที่ดูดุร้ายถ้าจับหางของเต่ามันอาจยืดคอของมันดังนั้นการจับเต่าชนิดนี้ควรจับหางของมันขึ้น เต่าปูลูอาศัยอยู่ตามลำธารในภูเขาและเพลิดเพลินกับน้ำที่เย็นและใส เต่าชนิดนี้วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง

เต่าปูลู

Pulsi is a small turtle weighing about half a kilogram. Small, soft carapace The head cannot be shrunk into a carapace. The beak was like a big parrot, unable to shrink into its carapace. Toe with nails can climb onto logs or stones.

The tail is longer than the carapace. With the spur between the legs and the lower part of each carapace, the color is dark brown. When the baby’s head is orange, when growing up, the head will gradually turn brown. The maximum length found is 17 cm.

Pulu turtles can be found in Indochina, for Thailand it can be found in the northeastern region such as Loei, Phetchabun, Sakon Nakhon and northern mountains such as Nan province. Like to eat fish, shrimp, shellfish and frogs.

Pulsi turtles can climb trees very well during the day to climb them dry in the sun. But making a living at night is a fierce turtle If catching a turtle’s tail, it may extend its neck, so catching this type of turtle should hold its tail up. Pulu turtles live in streams in the mountains and enjoy the cool and clear water. This type of turtle lays 3-4 eggs at a time.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

จิ้งเหลน

จิ้งเหลน เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Squamata เช่นเดียวกับงูและกิ้งก่า จัดอยู่ในตระกูล Scincidae

จิ้งเหลน มีรูปร่างโดยรวมของรยางค์ล่างระดับต่าง ๆ มากมายเนื่องจากบางชนิดมีขาใหญ่ บางชนิดมีขาที่เล็กมาก และบางชนิดไม่มีขามีรูปร่างที่แตกต่างจากป้อมปราการและขาใหญ่ไปจนถึงลำตัวเพรียวเหมือนงู เกล็ดครอบคลุมด้านหลังและท้องกลมและมีรูปร่างที่ราบเรียบ เครื่องชั่งจะซ้อนทับกันและรองรับกระดูกในชั้นหนังแท้โดยชิ้นงานแต่ละชิ้นจะมีเกล็ดในชั้นหนังแท้ซึ่งแตกต่างจากกิ้งก่าตัวอื่น

ชั้นเดียวคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างของกิ้งก่าก็คือหลายครอบครัวมีการเจริญเติบโตเพดานรอง กระดูกไหล่มีกระดูก interquality ที่โค้งหรือขาดและกระดูกไหปลาร้าเป็นงอ หางค่อนข้างยาวหางหลายประเภทสามารถถูกปล่อยออกจากร่างกายเหมือนจิ้งจกเพื่อความอยู่รอดจากศัตรู

โดยตำแหน่งของหางถูกปล่อยออกมาด้านหน้าของก้านกระดูกที่ด้านข้างของก้านกระดูกที่ด้านข้างของกระดูกสันหลังหาง พื้นผิวด้านบนของลิ้นเป็นตุ่มยาว ฟันในขากรรไกรจะเกาะติดกับร่องที่ขอบด้านในของกระดูกขากรรไกร กระดูก Porteroid มีหรือไม่มีฟัน

ตระกูลจิ้งเหลน นี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่มาก สามารถแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลย่อย สามารถแบ่งออกเป็น 116 สกุลเงินต่าง ๆ และประมาณ 1,000 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งจำนวนนี้ไม่แน่นอนเพราะมีการค้นพบใหม่เกิดขึ้นทุกปี

สัตว์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในตระกูลนี้คือบ้านที่มีการกระโดดข้าม (Eutropis multifasciata) ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

จิ้งเหลน

Iguana is a squamata rated reptile, including snakes and lizards. Belongs to the family.

Iguana has a lower overall leg shape because some species have large legs. Some species have very small legs. And some do not have legs, which have different shapes from fortresses and large legs to a body that is slim like a snake. The scales cover the back and belly are round and have a smooth shape. The scales overlap and support the bones in the dermis.Each one has scales in the skin, which are different from other reptiles.

First class The unique and distinct feature of a chameleon is that many families are growing the secondary ceiling. The shoulder bone has an interquality bone that is curved or missing and the clavicle is bent. The tail is quite long Many types of tails can be released from the body like a lizard in order to survive from enemies.

The position of the tail is released in front of the sternum on the side of the sternum on the side the spine. The top surface of the tongue is a long blister. The teeth in the jaw are fastened to the groove at the inner edge of the jawbone. Porteroid bones, with or without teeth.

The Skink family is considered a very large family. Can be divided into 4 sub-families, can be divided into 116 different currencies and about 1,000 different species, this number is uncertain because new discoveries every year.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

จิ้งจก

จิ้งจก หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าจิ้งจกเป็นจิ้งจกอยู่ในสกุล Hemidactylus

จิ้งจก พบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการผสมพันธุ์ในหลายประเทศทั่วโลกแอฟริกาตะวันออกนิวกีนีเม็กซิโกมาดากัสการ์ออสเตรเลียและหลายพื้นที่ทั่วโลก สามารถมองเห็นได้ทุกที่ในบ้าน

จิ้งจก มีสี่ฟุตมีร่างเล็กร่างแบนหัวสั้นและไม่มีหาง ความยาวลำตัวเฉลี่ย 3 นิ้ว ร่างกายผู้ใหญ่สามารถมีขนาดสูงสุด 5 นิ้ว สีน้ำตาลอ่อนถึงดำ ลิ้นสั้น แต่สามารถยืดออกได้ ผิวค่อนข้างดี ร่างกายมักขาวหรือดำ สามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีช่วยให้สามารถปีนขึ้นไปตามเพดานหรือข้างฝา มักอาศัยอยู่ในบ้าน

มีอายุ 5-10 ปี การงอกของหางจิ้งจกใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของหางที่หายไป อาหารและสุขภาพ เผยแพร่ด้วยไข่ ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 2 ฟองกว้างประมาณ 0.5-0.9 ซม. ยาว 0.6-1.0 ซม. ไข่จะฟักเป็นเวลา 50-65 วันหลังจากออกจากท้องของตัวเมีย เมื่อตัวอ่อนออกจากไข่พวกมันมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว ไข่เป็นสีขาวร่างกายเป็นข้อต่อ

จิ้งจก

Chameleons , commonly known as lizards, belong to the genus Hemidactylus.

Lizards are found in Southeast Asia and are bred in many countries around the world, East Africa, New Guinea, Mexico, Madagascar, Australia and many parts of the world. Can be seen everywhere in the house

Lizard has four feet, small body, flat body, short head and no tail. The average body length is 3 inches. The adult body can be up to 5 inches in size. Light brown to black. The tongue is short but can be extended. The skin is quite good. The body is usually white or black. Able to adapt to the environment well, allowing it to climb to the ceiling or to the side of the lid, often living in the house.

5-10 years old. The germination of the lizard’s tail takes 2-6 weeks. The duration depends on the size of the lost tail. Food and health. Breed with female eggs. Lay 2 eggs at a time, about 0.5-0.9 cm long, 0.6-1.0 cm long. The eggs will hatch for 50-65 days after leaving the belly of the female. When the larvae leave the egg, they are about 2 inches in size. The eggs are white. The body is a joint.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

ตะพาบ

ตะพาบ เป็นลักษณะเด่นของลำตัวแบนจมูกแหลมมีกระดองนิ่ม มีกระดองที่ค่อนข้างแบนด้านหลังกระดองนั้นค่อนข้างแข็งโดยเฉพาะตรงกลางกระดอง แต่ขอบกระดองนั้นนิ่มไม่มีแผ่นแข็งหรือตะเข็บซึ่งแตกต่างจากเปลือกของเต่าอย่างสิ้นเชิงเส้นขอบที่อ่อนนุ่มนี้เรียกว่า “ตั้งหลัก”

กระดองถูกปกคลุมด้วยผิวเรียบ มีกระดูกน้อยมาก กระดองจะมีรูปทรงกลมเมื่อยังเล็กและจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อโตเต็มที่จากคอถึงด้านบนของกระดอง จะมีก้อนแข็งเล็ก ๆ อยู่ในหัว คอนั้นเรียวและสามารถหันหลังกลับไปด้านข้าง จมูกค่อนข้างยาว แต่มีปลายเรียวเล็ก

ดวงตามีขนาดเล็กยื่นออกมาจากหัวอย่างชัดเจนด้วยฟันกรามที่คมชัด ปกคลุมไปด้วยผิวหนังเช่นริมฝีปากทั้งสี่ขากว้างนิ้วจะหักสนิทเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องเหมือนไม้พายมีเล็บเพียง 3 นิ้วและหางสั้น

ตะพาบ มักอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกเต่าสามารถซ่อนอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าเต่า แม้ว่าการหายใจด้วยปอด แต่เมื่ออยู่ในน้ำปลาเปลือกนิ่มใช้อวัยวะพิเศษเพื่อช่วยหายใจเหมือนปลา

ตะพาบ สามารถพบได้ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยในภูมิภาคเขตร้อนในทุกทวีปทั่วโลก

ตะขาบวางไข่ในทรายตามริมฝั่งน้ำ โดยการขุดหลุมเช่นเต่าทะเลและเต่าทั่วไปอื่น ตะขาบเป็นสัตว์ที่กินสัตว์มากกว่าพืช ซึ่งในหลาย ๆ สายพันธุ์นั้นมีลักษณะที่ดุร้ายกว่าเต่า

ตะพาบ

Peeling is a distinctive feature of a flat body, pointed nose and soft carapace. Has a rather flat back shell, which is quite hard, especially in the middle of the carapace But the shell is soft, without any hard sheets or seams, which is totally different from the turtle shell. This soft border is called “foothold”.

The armor has a smooth surface It has very few bones. The carapace has a small round shape and slightly increases when fully grown from the neck to the top of the carapace. There is a small hard lump on the head of the neck that is slender and can turn back to the side. The nose is quite long but has a thin tip.

The eyes are small, clearly protruding from the head with sharp molars. Covered with skin like the lips, all four legs wide, broken fingers, constantly connected like a spatula, with only 3 fingers nails and a short tail.

Shells tend to live in water rather than on land. Turtles can hide under water longer than turtles. Although breathing with the lungs But when in soft fish sauce, use special organs to help breathe like a fish.

Soft shell can be found in freshwater and brackish water resources in tropical regions on all continents around the world.

Centipedes lay their eggs in the sand along the water’s edge. By digging holes such as sea turtles and other turtles, centipedes are carnivores more than plants, which in many species are more aggressive than turtles.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูอนาคอนด้า

งูอนาคอนด้า ถ้าคุณจะให้คำจำกัดความสั้นที่สุดมันเป็นงูยักษ์ งูชนิดนี้เป็นงูที่มีหัวใหญ่ ด้วยดวงตาและไซนัสบนหัวที่ทำให้งูใหญ่นี้สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกและในน้ำโดยเฉพาะในน้ำสิ่งนี้ถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพวกเขา มันสามารถเคลื่อนที่ได้ดีในน้ำ ยังสามารถที่จะลอยเหนือผิวน้ำได้เช่นกันถือว่าผิดปกติทีเดียว

งูอนาคอนด้า เป็นสัตว์ที่หลายคนจะคิดถึงพิษเป็นหลัก หากถูกกัดแล้วพิษอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ไม่น่าเชื่อว่าอนาคอนด้าเป็นงูชนิดพิเศษนั่นคือมันไม่มีพิษ งูตัวนี้จะกินเหยื่อ ตามล่าเหยื่อด้วยการบีบเหยื่อเพื่อกระดูกหักจนกระทั่งตายจากนั้นใช้กำลังของมันที่มีเขี้ยวแข็งแรงและกรามกลืนเหยื่อหรือบางครั้งมันจะลากเหยื่อลงไปกินในน้ำเพื่อให้เหยื่อตายเร็วขึ้น (จมน้ำ) มันเป็นสัตว์ที่กำลังตามล่า, น่ากลัว, ฉลาดและหลากหลาย

งูอนาคอนด้า เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และยาว แต่นานแค่ไหน? จากข่าวที่พบเห็นงูอนาคอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลงูตัวนี้ถูกพบโดยคนงานในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในขณะที่หินกำลังระเบิดภาพของงูยักษ์ตัวนี้ร่อนอยู่บนรถเครน ขนาดของมันยาวประมาณ 33 ฟุตหรือประมาณ 10 เมตรหนักประมาณ 400 กิโลกรัม

นี่ถือเป็นการทำลายสถิติเดิมอย่างสมบูรณ์ บอกเขาสักครู่ว่างูใหญ่นี้เป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่างูเขียวงูหรืองูงูปกติโดยปกติแล้วจะมีความยาวเฉลี่ยเพียง 4.5 เมตรมีน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม แต่อันนี้ไกลเกินกว่ารุ่นมาตรฐาน . ที่น่าสนใจในป่าลึกของอเมซอนนั้นมีสารอาหารครบถ้วนมากกว่านี้จะมีงูยักษ์อนาคอนด้าตัวขนาดไหนหลบซ่อนอยู่

งูอนาคอนด้า

Anaconda snake If you set it as short as possible, it’s a giant snake. This type of snake is a snake with a big head. With the eyes and sinus on this snake’s head, it can move both on land and in water, especially in water. This is an important source of their food. It can move well in water. Can still float above the water surface, which is quite strange

Anaconda snakes are animals that many people think are poisonous. If bitten by poisoning, side effects may occur. It is unbelievable that a large snake is a special non-toxic snake This snake will eat prey. Hunt for prey by squeezing their prey for broken bones until they die, then use their strength with strong fangs and jaw to swallow the prey, or sometimes it will drag the prey into the water to cause the victim to die. Drowning) scary, intelligent, and diverse predators.

Anaconda snakes are large and long animals. But for how long From the news that saw the largest anaconda snake in Brazil, this snake was found by workers in the construction area of ​​the dam to generate electricity. While the stone was exploding, the image of this giant snake stuck on a crane. Its size is about 33 feet long, or about 10 meters, weighing about 400 kilograms.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูดินบ้าน

งูดินบ้าน หรืองูดินทั่วไป ลำตัวเรียวยาวและสม่ำเสมอตลอดความยาวของร่างกาย หัวกว้างเท่ากับร่างกาย ปลายหัวมนหางสั้นมากและปลายหางมีหนามแข็ง ดวงตาเล็กมาก แต่มองเห็นได้ชัดเจน

ผิวถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดเล็กและเกล็ดเรียบและมันวาว ประมาณ 20 สเกลในใจกลางของร่างกาย

สีลำตัวเป็นสีน้ำตาลหรือดำส่วนท้องสีจางกว่าด้านหลังเล็กน้อย ส่วนปลายของหัวช่องเปิดก้นและหางมีสีอ่อนกว่าสีผิวกาย มันมีความยาว 132 มม. ไปที่ด้านล่างของปากและ 2 มม. ในหาง

อาศัยอยู่ในดินชั้นบนดินเป็นร่วนบนพื้นดินของป่าพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือซ่อนตัวอยู่ใต้กองไม้เน่าและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ปลวกอาศัยอยู่ตามลำพังมักจะอยู่คนเดียว แต่ถ้าเป็นไม้ชิ้นใหญ่ อาจจะมีเนื้อที่เน่าอยู่หลายชิ้นด้วยกันผิวหน้าของเกล็ดร่างกายจะเรียบเนียนราวกับเป็นมันช่วยในการเลื้อยเข้าสู่ดินร่วนซุยได้เร็วขึ้น

แต่เมื่อขึ้นมาบนพื้นดินจะร่อนอย่างช้าๆและใช้ปลายหางมีหนามแข็งจับ พื้นผิวดินและสั่นศีรษะและร่างกายในทิศทางที่ต้องการบ่อยครั้งขึ้นบนพื้นดินหลังจากฝนตกหนักมีรายงานว่ามันเกิดโดยไม่มีการปฏิสนธิ และสมาชิกทุกคนเป็นผู้หญิงทั้งหมด

พบกระจายอย่างกว้างขวาง จากมาดากัสการ์, เซเชลส์, โซมาเลีย, แทนซาเนีย, แคเมอรูน, คูเวต, จีน, ญี่ปุ่น, เนปาล, ปากีสถาน, ศรีลังกา, พม่า, กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ไปทางเหนือของออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภูมิภาค

งูดินบ้าน

งูดินบ้าน

House ground snakes or common ground snakes The body is slender, long and consistent throughout the length of the body. The head is as wide as the body. The head is round, the tail is very short and the tip of the tail has a hard thorn. The eyes are very small but clearly visible.

The skin is covered with small scales and scales, smooth and glossy, about 20 scales in the center of the body.

The body color is brown or black and the belly is a little lighter than the back. The ends of the head, openings, buttocks and tails are lighter in color than the body skin. It is 132 mm long to the bottom of the mouth and 2 mm in the tail.

Live in the topsoil, the soil is crumbly on the ground of the forest, areas with high humidity or hidden under a pile of rotten wood and most of the termites are living alone, often alone. But if it is a large piece of wood There may be many rotting pieces together. The surface of the scales will be smooth as if it helped to climb into the loam faster.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

ตะขาบ

ตะขาบ จัดอยู่ในประเภท Class Chilopoda ซึ่งเป็นอาร์โทรพอดที่พบในเขตร้อน อาศัยอยู่บนบกตะขาบมีความยาวของลำตัวตั้งแต่ 3 – 8 ซม. ที่ใหญ่ที่สุดคือ Scolopendra heros ความยาวคือ 8-10 “ลำตัวแบนมี 15 – 100 ปล้องข้อต่อแต่ละอันมีขา 1 คู่หัวแยกออกจากร่างกายชัดเจนมีหนวด 1 คู่ กับเขี้ยวพิษ 1 คู่ซึ่งดัดแปลงมาจากส่วนแรกของร่างกายเขี้ยวพิษเชื่อมต่อกับต่อมพิษ

ตะขาบ

เมื่อกัดเหยื่อพวกมันจะปล่อยสารพิษออกมาทำร้ายเหยื่อและตะขาบที่เป็นอัมพาตวางไข่ในที่ชื้นหรือพืชหญ้า 10 ปีในการเจริญเติบโตและลอกคราบผู้ใหญ่มีอายุ 3 – 5 ปีในเวลากลางวันพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในที่เย็นภายใต้หินเพื่อหาเหยื่อในเวลากลางคืนกินแมลงเมื่อถูกกัดด้วยตะขาบสามารถมองเห็นรอยได้สองลักษณะ

เป็นจุดเลือดออกในบริเวณที่ถูกกัดของตะขาบทำให้เกิดการอักเสบปวด, บวม, แดง, ชา, อัมพาตในบริเวณที่ถูกกัดในบางกรณีอาจมีอาการแพ้หรือวิตกกังวลอาเจียนผิดปกติ การเต้นของหัวใจ, เวียนหัว, ปวดหัว, อาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียใน affec พื้นที่ ted อาจไหม้ได้ 2-3 วัน

ตะขาบ มีการจัดเรียงในไฟลัม artthod มันเป็นอาร์โทรพอดที่สามารถพบได้ในเขตร้อน อาศัยอยู่บนบกมีหลายขนาดส่วนใหญ่มีความยาวลำตัว 3-8 เซนติเมตร (ที่ใหญ่ที่สุดคือ Scolopendra heros ประเภทยาว 8-10 นิ้ว) ลำตัวแบนมี 15-100 ส่วนแต่ละส่วนมี ขา 1 หัวคู่ล้างออกจากร่างกายกับเสาอากาศ 1 คู่ วางไข่ในพืชที่ชื้นหรือหญ้า

มันใช้เวลานานในการเติบโตโดยการลอกคราบ 10 ครั้ง ผู้ใหญ่อายุ 3-5 ปี ในเวลากลางวันพวกเขาจะถูกซ่อนอยู่ในที่เย็น ๆ เช่นใต้ก้อนหินมองหาเหยื่อในเวลากลางคืน กินแมลง

Mallet is classified as a Class Chilopoda found in the tropics with a body length from 3 to 8 cm. The largest is Scolopendra heros. The length is 8-10 “. The body is flat. There are 15 – 100 segments. 1 pair of heads are clearly separated from the body, 1 pair of mustache and poisonous fangs. Of the body, poisonous fangs are connected to the toxic glands.

When victims are at risk of receiving a lump sum and lump sum, laying eggs in a morgue or grass plants for 10 years to grow and destroy the bones for 3 – 5 years during their hidden time. In a cool place under a rock to find prey at night to eat insects when bitten by a centipede.There can be seen two traces.

is a bleeding point in the area of ​​headache, swelling, redness, numbness, paralysis in the area of ​​headache, dizziness, headache, there may be an infection, placed in the affec ted area, may burn 2- 3 days

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูจงอาง

งูจงอางจัด อยู่ในกระดูกสันหลังของไฟลัม คลาสสัตว์เลื้อยคลานเป็นงูพิษตัวใหญ่โดยทั่วไปความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 6.5 – 8 เมตร มันเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งความยาวสถิติโลกมีความยาว 9 เมตร มันเป็นงูจงอางกิ่งไทย ลำตัวมีสีดำ ถูกยิงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2468 มีน้ำหนักประมาณ 15 – 30 กิโลกรัม มันมีตาสีดำและกลม

ใหญ่กลมป้านสามารถขยายประทุนได้เหมือนงูเห่าลำตัวเรียวยาวสำหรับการว่ายน้ำ มีหลายสี แต่โดยทั่วไปจะมีสีแดงออกเขียว หรือลำตัวมีสีเขียวอมเทาดำน้ำตาลและเขียวอ่อนเกือบขาว ที่พบมากที่สุดคือสีดำและสีเขียวอมเทาและสีน้ำตาลที่เล็กที่สุดสีเขียวอ่อนเกือบสีขาว ท้องเป็นสีเหลืองจนกระทั่งเกือบขาว มันมีสีแดงอมส้มในพื้นที่ด้านล่างคอ

มันเป็นพิษและมีผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง (Neurotoxin) พิษของงูจงอางสามารถนำไปสู่ความตายของบุคคลหรือสัตว์ [3] ด้วยอัตราการตายสูงถึง 75% [3] [4] [5] เพราะจำนวนพิษที่ฉีดออกมาจากเขี้ยวนั้นคืองูจงอางกิ่งที่สูงมีบุคลิกที่ดุร้าย

แต่ถ้าเขาไม่ถูกโจมตีหรือโจมตีก่อนเขาจะไม่โจมตีอาหารของงูจงอางคืองูชนิดอื่นเช่นงูผีสิง, งูมะพร้าว, งูเห่างูหลาม, งูน้ำ, งูสามเหลี่ยม, งูกินปลา, Tic Tac Toe, งูเขียวและ งูตัวเล็ก กบหรือตรวจสอบจิ้งจกและสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ เช่นหนูเป็นต้น

งูจงอาง อยู่ในสกุล Ophiophagus ซึ่งเป็นงูสายพันธุ์เดียวในสกุลนี้ คำนี้มาจากภาษาละตินแปลว่า “กินงู” ซึ่งหมายถึงการล่าหางูจงอาง เนื่องจากงูในสกุลนี้กินงูชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยอินเดียพม่าอินโดนีเซียและมาเลเซียสำหรับประเทศไทยมีป่าไม้มากมาย

ในจังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์และนครราชสีมา และในทุกภูมิภาคของป่า แต่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้ [6] ซึ่งในภาษาภาคใต้เรียกว่างูงูเหลือม [7] ปัจจุบันได้กลายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าพ. 2535

งูจงอาง

งูจงอาง

King cobra in the spine of phylum The Reptile class is a large venomous snake, with an average length of 6.5 – 8 meters. [1] It is the longest venomous snake in the world. The world record length is 9 meters long. It is a king cobra. The Thai

body is black. Shot in Nakhon Si Thammarat Province, 1925. [2] It weighs about 15-30 kilograms. It has black and round eyes. Large, obtuse, able to expand the hood like a cobra. The body is slender for swimming. There are many colors but

generally reddish-green. Or the body is grayish green, black, brown and light green, almost white The most common are black and grayish green and brown, the smallest light green, almost white. The stomach is yellow until almost white. It has an orange-red color in the area below the neck. It is highly toxic

and has a severe neurological effect (Neurotoxin). The venom of king cobra can lead to the death of a person or an animal. With a mortality rate of up to 75% because of the amount The venom that was injected from the fangs was a king cobra with a tall, fierce personality. But if he had not been attacked or

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

จระเข้น้ำเค็ม

จระเข้น้ำเค็ม หรือไอ้เคี่ยมเป็นที่รู้จักกันว่าตัวกินคน

ลักษณะของจระเข้น้ำเค็มเป็นหนึ่งในสามชนิดที่พบในประเทศไทย ลำตัวยาวกลมแบนท้องจะงอยปากยาวและปลายค่อนข้างแหลม ไม่มีจระเข้น้ำเค็มในบริเวณท้ายทอย ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากจระเข้ตัวอื่นที่พบในประเทศของเรา มี 2 คู่สำหรับเดินและวิ่งขาหน้าไม่แข็งแรง มี 5 นิ้ว ขาหลังแข็งแรงและเพียง 4 นิ้ว

จระเข้น้ำเค็ม พบว่าอาศัยอยู่ที่ปากแม่น้ำหรือใกล้คลองกุยซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทางภาคใต้ ในอดีตมีจระเข้จำนวนมากในแม่น้ำหลังสวน มันเป็นแหล่งที่มาของสายพันธุ์จระเข้มากมาย

จระเข้น้ำเค็ม กินเนื้อสัตว์น้ำและสัตว์อื่น ๆ ที่ลงไปในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อว่าเป็นอาหารของมนุษย์ แต่ถ้าเป็นคนจรเข้และแพจะผ่านไปตามแหล่งน้ำ

จระเข้น้ำเค็ม

โดยทั่วไปแล้วจะมีความยาวไม่เกิน 4 เมตร แต่ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกคือมากกว่า 9.90 เมตร

Saltwater crocodile Or crocodile is known as a cannibal

The characteristics of saltwater crocodiles are one of three species found in Thailand. The body is long, flat, flat, the beak is long, and the tip is quite pointed. No saltwater crocodiles in the occipital area Which is a special feature which is different from other crocodiles found in our country. There are 2 pairs for walking and running. The front legs are not strong, there are 5 inches, the hind legs are strong and only 4 inches.

Saltwater crocodile Found to live at the mouth of the river or near Khlong Kui, a large water source in the south In the past, there were many crocodiles in the Lang Suan River. It is the source of many crocodile species.

Saltwater crocodile Eat meat, water and other animals that go down into the neighborhood for those who do not believe it to be human food. But if he is a stranger, he and raft will pass along the water source.

Typically no more than 4 meters long, but the largest ever recorded is more than 9.90 meters

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน