ตะพาบสวน

ตะพาบสวน

ตะพาบธรรมดา หรือ ตะพาบไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์: Amyda cartilaginea) เป็นตะพาบน้ำชนิดหนึ่งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบในประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาร์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนอินโดนีเซีย

เป็นชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Amyda ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

มีกระดองสีเขียวใต้ท้องสีขาวขนาดของกระดองเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 75 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 35 กิโลกรัมโดยมีสถิติมากถึง 40 กิโลกรัมในเวียดนาม เมื่ออายุน้อยเปลือกจะมีสีเทาเข้มหรือเกือบดำ และมีจุดสีเหลืองเล็ก ๆ ประปรายทั้งเปลือกบนเปลือกยังมีลายคล้ายดาวสี่ถึงห้าแฉกท้องสีขาวเล็กและนิ่ม

พบได้ทั่วไปทุกภาคในแม่น้ำลำคลองและคูสวนในภาษาอีสานเรียกว่า “ปลาฝา” (Amyda ornata)

สถานะปัจจุบันหายากมากและถูกจัดให้เป็นสัตว์น้ำคุ้มครองตามประกาศกรมประมง และถูกเลี้ยงให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่คนโดยเฉพาะชาวจีนนิยมบริโภคกันมากเพราะเชื่อว่าเป็นอาหารที่บำรุงร่างกาย แต่การเลี้ยงมันสำปะหลังในสวนยังให้ผลผลิตที่ดีไม่สามารถบินไปไต้หวันได้ เพราะโตช้ากว่า

The common tapaphone or Thai tapaphone (Scientific name: Amyda cartilaginea) is a type of shellfish, one of the most common types of tubers in Thailand. It is also found in neighboring countries such as Laos, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia.

This is the only Amyda genus that still exists today.

It has a green carapace under its white belly. The size of the carapace is about 75 centimeters and its weight is about 35 kilograms. The record is up to 40 kilograms in Vietnam. At a young age, the bark is dark gray or almost black. The shell is four to five-pointed star-like with a small, soft white belly.

Found in all regions of rivers, canals and ditches in Isan language it is called “Pla Fa” (Amyda ornata).

Its current status is extremely rare and is classified as a protected fish according to the Notification of the Department of Fisheries. And was raised as an economic animal that people, especially the Chinese people, are very popular because they believe that it is food that nourishes the body. But raising cassava in the garden still yielding good produce can not fly to Taiwan. Because growing more slowly.

ตะพาบสวน

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<