ตะพาบสวน

ตะพาบสวน

ตะพาบสวน ตะพาบสวนชนิดหนึ่งเป็นตะพาบน้ำชนิดหนึ่งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบในประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาร์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนอินโดนีเซีย
เป็นหอยชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Amyda ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

ตะพาบสวน กระดองมีสีเขียวสีขาวใต้ท้องขนาดประมาณ 75 ซม. ขนาดประมาณ 35 กก. โดยมีสถิติพบมากถึง 40 กก. ในเวียดนาม เมื่ออายุน้อยกระดองมีสีเทาเข้มหรือเกือบดำ และมีจุดสีเหลืองเล็ก ๆ ประปรายทั้งเปลือกบนเปลือกยังมีลายคล้ายดาวสี่ถึงห้าแฉกท้องสีขาวเล็กและนิ่ม

สถานะปัจจุบันหายากมากและถูกจัดให้เป็นสัตว์น้ำคุ้มครองตามประกาศกรมประมง และถูกเลี้ยงให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่คนโดยเฉพาะคนจีนนิยมเลี้ยงกันมากเพราะเชื่อว่าเป็นอาหารที่บำรุงร่างกาย แต่การเลี้ยงมันสำปะหลังในสวนก็ยังให้ผลผลิตที่ดีไม่สามารถบินไปไต้หวันได้ เพราะโตช้ากว่า

ตะพาบสวน

นอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามเพื่อความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะบริเวณลำตัวที่มีจุดสีเหลืองจำนวนมากจะเรียกว่า “ตีนผีเขาเต่า” หรือ “ตะพาบเขาเต่า” ซึ่งอาจมีจุดสีเหลืองเหล่านี้จนโตโดยไม่หายไป หอยชนิดใดที่มีลักษณะเช่นนี้จะเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trionyx nakornsrithammarajensis (วิโรจน์, 2522) ซึ่งมีรายงานว่าพบทางภาคใต้ของประเทศไทยเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Suan Tapab Suan , a type of tapaphone that is most common in Thailand It is also found in neighboring countries such as Laos, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia.
It is the only shellfish belonging to the genus Amyda that still exists today.

Garden Seaweed The carapace is green, white under the belly, about 75 cm in size, about 35 kg in size, with statistics being up to 40 kg in Vietnam. Almost black The shell is four to five pointed star-like with a small, soft white belly.

Its current status is extremely rare and is classified as a protected fish according to the Notification of the Fisheries Department. And was raised as an economic animal that people, especially Chinese people, are very popular

because they believe that it is food that nourishes the body. But raising cassava in the garden still gives good produce, unable to fly to Taiwan. Because growing more slowly.

It is also popular as a beautiful pet for enjoyment. Especially around the body with many yellow spots, it is called “Foot foot of Khao Tao” or “Tap Khao Tao”, which may have these yellow spots until they grow up without disappearing.

Any type of mollusk with this characteristic is scientific name Trionyx nakornsrithammarajensis (Wiroj, 2522), which is reported to have been found in southern Thailand such as Nakhon Si Thammarat Province.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<