เต่าแก้มแดง

เต่าแก้มแดง

เต่าแก้มแดง เป็นเต่าที่มีถิ่นกำเนิดในแม่น้ำมิสซิสซิปปี USA ไม่ได้รับจากญี่ปุ่น แต่อย่างใดแต่ที่เราเรียกกันแบบนี้เพราะเมื่อก่อนญี่ปุ่นนำเข้าเต่าชนิดนี้จากสหรัฐอเมริกา เพื่อมาขายเป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศของตนและมีการผสมพันธุ์ขายกันเป็นทอด ๆ กระจายไปทั่วเอเชียจึงเข้ามาในบ้านเราได้มา

ด้วยวิธีนี้ในแต่ละปีมีการซื้อเต่าแก้มแดงหลายล้านตัวทั่วโลก ด้วยฟาร์มเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยก็สามารถเพาะพันธุ์ได้เช่นกัน แต่ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดดังนั้นจึงต้องนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ เต่าแก้มแดงเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกเราจึง

เรียกมันว่า “เต่าน้ำ” และมีร่างกายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพังผืดระหว่างนิ้วเท้า. เพื่อช่วยในการว่ายน้ำเปลือกตาใสเพื่อปิดตาเวลาดำน้ำเช่นหน้ากากเป็นต้นอาหารไม่ยากเพราะเป็นเต่าที่ชอบทั้งพืชและสัตว์ แต่ตอนเด็ก ๆ ชอบกินสัตว์มากกว่าพืชหรือต้องการโปรตีน

เต่าแก้มแดง

เพื่อการเจริญเติบโตนั้นหากเราให้อาหารเม็ดเต่าเป็นระยะเวลานานเต่าจะได้รับสารอาหารซ้ำ บางครั้งเราพบภาวะขาดสารอาหารและวิตามิน ควรเสริมอาหารอื่น ๆ เพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายและแก้ความจำเจ

เต่าแก้มแดง มีจุดสังเกตดังนี้จุดแรกตะปูที่ขาหน้าเต่าตัวผู้จะมีเล็บยาวกว่าตัวเมียเนื่องจากต้องเกาะที่ด้านข้างของกระดองตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์จุดที่สองคือรูปร่างเปลือกเมื่อเปรียบเทียบ ซึ่งกันและกันกระดองเต่าตัวเมียมีขนาดใหญ่และกว้างขึ้น เนื่องจากเต่าตัวผู้ต้องนั่งในระหว่างขั้นตอนการผสมพันธุ์

ขั้นสุดท้ายหางของเต่าตัวผู้จะยาวและเรียวกว่าตัวเมียมาก แต่ถ้าเราซื้อเต่าอายุน้อยจะรู้ได้อย่างไร? ฉันขอให้คุณดูที่หางเป็นหลัก เพราะหากเทียบกันแล้วจะพบว่าหางของตัวผู้จะยาวกว่าตัวเมียเล็กน้อย

Red-cheeked tortoise is a turtle native to the Mississippi River USA, not obtained from Japan. But somehow, but we call it this way, because in the past, Japan imported this type of turtle from the United States. To come and sell it as a pet in their country and in breeding and breeding, they are distributed all over Asia, so they came into our house.


In this way, millions of red cheeked turtles are bought each year around the world. With a large breeding farm in the United States, in Thailand it can also be bred. But the quantity was insufficient to meet the market demand, so it had to be mostly imported. The Red-cheeked turtle is a turtle that lives in the water more than on land, so we

Called it “water turtle” and has a body that is especially useful for life in the water. Whether there is fascia between the toes. To aid in swimming, clear eyelids to cover your eyes when diving, such as masks, food is not difficult, as turtles love both plants and animals, but as a child they prefer to eat more animals than plants or require protein.

For growth, if we feed the turtle pellets for a long time, the turtle will be re-fed. Sometimes we experience nutritional and vitamin deficiencies. Other foods should be supplemented to provide a wide variety of nutrients and improve mood.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<