เต่าลายตีนเป็ด

เต่าลายตีนเป็ด

เต่าลายตีนเป็ด มีลักษณะจมูกตั้งตรงเปลือกบนเรียบสีน้ำตาลหรือเทามีเส้นสีดำยาว ตัวเมีย 3 ตัวหัวสีน้ำตาลลำตัวในฤดูผสมหัวสีเทาหรือสีขาว หน้าผากแต่งแต้มสีส้มหรือแดงขาหน้ามีก้าม 5 อัน (ต่างจากเต่ากระอาน)เปลือกบนยาว 60 เซนติเมตร

ตัวผู้ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย พวกมันผสมพันธุ์ทั้งกลางวันและกลางคืน ระหว่างเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคมแม่เต่าจะวางไข่ประมาณต้นเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เวลา 21.00 น. ถึง 16:00 น. ไข่มีรูปไข่เหมือนกันตลอด ไข่จะฟักในประมาณ 88-99 วัน

การกระจายไปทางใต้สุดของประเทศไทยตามชายฝั่งทั้งสองด้านจำนวนปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทย (ปัจจุบันคือสถานีประมงน้ำจืดจ. สตูลได้รวบรวมและศึกษาการเพาะปลูก)
แหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ อ่าวเล็ก ๆ ป่าโกงกางและพื้นที่อื่น ๆ ได้รับอิทธิพลจากน้ำ ขึ้นและลงวางไข่บนชายหาดริมแม่น้ำหรือชายฝั่ง

เต่าลายตีนเป็ด

เต่าลายตีนเป็ด อาหารประเภทใบยอดผลไม้ป่าชายเลนมะเดื่อผักบางชนิดและพืชริมน้ำอื่น

The trotters has an upright nose, a smooth upper shell, brown or gray, with long black lines, 3 female heads, brown, the body in mixed seasons, gray or white. The forehead is tinged in orange or red, the fore legs have 5 claws (unlike turtle cardamom), the upper shell is 60 cm long. the upper shell is 60 cm long.

Adult males are smaller than females. They breed day and night. Between October and early December, the turtles lay their eggs around the beginning of December to February, from 9:00 PM to 4:00 PM. Eggs hatch in approximately 88-99 days.

Distributed in the southernmost part of Thailand, along both coasts, present and likely extinct from the Gulf of Thailand. (Currently is the Inland Fisheries Station, Nakhon Ratchasima. Satun has collected and studied the cultivation)
Habitats include small bays, mangroves and other areas influenced by water. Go up and down and lay their eggs on a beach, river or shore.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<