เต่าหับ

เต่าหับ เต่ามีรูปร่างเหมือนเต่า แต่มีกระดองโค้งสูงกว่ากระดองเรียบใต้ท้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเรียกว่า “แผ่น” หรือ “หับ” หรือ “ขีด” สามารถเก็บขาหัวและหางได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหัวมีขนาดเล็กสีเหลืองมีลายสีดำ กระดองสีน้ำตาลเข้มใต้ท้องสีขาวหรือเหลืองขามีกราฟโตประมาณ 25 ซม.

เต่าหับ สามารถพบได้ในทุกแหล่งน้ำของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้ ในต่างประเทศพบในอินโดจีนอินเดียเมียนมาร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์

เต่าหับ เป็นเต่าที่ว่ายน้ำได้ดี แต่ชอบอยู่บนบกที่มีความชื้นมากกว่าในน้ำผสมพันธุ์ในน้ำ แต่วางไข่บนบกปีละหลายฟอง แต่วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟองเท่านั้น อาหารกินได้ทั้งพืชและสัตว์

มีสี่สายพันธุ์ย่อยถึง4ชนิด ได้แก่: C. a. Lineata พบในประเทศพม่า C. a. Amboinensis พบในอินโดนีเซีย sulawesi, C. Couro พบในสุมาตราชวาบาหลีและ C. คามาโรมาพบในประเทศไทยมาเลเซีย

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จากสถิติในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าฮอว์ ธ อร์นเป็นสัตว์ที่มีการค้าสัตว์ป่ามากที่สุดในตลาดร่วมกับลิ่น โดยเต่าที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่นำเข้าจากอินโดนีเซียผ่านมาเลเซีย และเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยก่อนที่จะปล่อยไปยังประเทศจีนและเวียดนาม

เต่าได้รับความนิยมในแง่ของการเป็นสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังถือเป็นสัตว์นำโชค เชื่อว่าจะนำโชคลาภมาสู่ผู้เป็นเจ้าของโดยเฉพาะเต่าตัวใดมีมากกว่า 2 หรือ 3 ตอนและยังสามารถนำมาทำเครื่องรางของขลังได้อีกด้วย

เต่าหับ

Turtle A turtle is shaped like a turtle. But the carapace is curved higher than the smooth carapace under the belly, divided into two parts, called “plate” or “hab” or “match”. It can hold the legs, head and tail completely, the name. The head is small, yellow. Black pattern The carapace is dark brown under the belly, white or yellow, the legs are graphically about 25 cm.

Turtle It can be found in all water sources in Thailand, especially in the central and southern regions. Abroad, found in Indochina, India, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore

Turtle is a turtle that swims well. But prefers to live on land with more moisture than in water; But lays several eggs on land a year But it lays only 2-3 eggs at a time. Food is edible both plants and animals.

There are four subspecies: C. a. Lineata is found in Burma, C. a. Amboinensis is found in Indonesia, sulawesi, C. Couro is found in Sumatra, Java, Bali and C. Kamaroma is found in Thailand. Malaysia

It is a protected wildlife under the Wildlife Preservation and Protection Act 1992. Statistics for the past 10 years have shown that the hawthorne is the most trafficked animal in the common market. Most of the turtles entering Thailand are imported from Indonesia via Malaysia. And entered southern Thailand before releasing to China and Vietnam.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ufa191

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน