เต่าดาวพม่า

เต่าดาวพม่า เต่าดาวพม่าเป็นเต่าบกที่แท้จริงอีกชนิดหนึ่งในสกุล Geochelone ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับเต่าบกหลายชนิดที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบัน และเช่นเดียวกับเต่าบกในสกุลเดียวกันผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องรู้ก่อน เต่าเหล่านี้ไม่ชอบน้ำและไม่สามารถว่ายน้ำได้นาน ดังนั้นอย่าเพิ่งสับสนให้นำเต่าเหล่านี้ไปปล่อยน้ำเช่นเต่าตระกูล Terrapin

การลดลงของปริมาณเต่าในสภาพธรรมชาติเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกรณีของการนำมันมาเป็นอาหารของคนในท้องถิ่นการนำหอยมาใช้ในยาสมุนไพรโบราณหรือแม้แต่การจับกิน ตลาดสัตว์เลี้ยง (ซึ่งเกือบจะเป็นปัจจัยหลักในทุกวันนี้) ปริมาณเต่าธรรมชาติต่ำเกินกว่าที่จะเพิ่มจำนวนได้ตาม

ธรรมชาติ แม้ว่าเต่าดาวพม่าหากได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี (อย่างน้อย 6 เดือนเป็นต้นไป) เต่าดาวพม่าเป็นเต่าอีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างอดทนและยังไม่เป็นที่รู้จัก เป็นโรคง่ายรวมทั้งสามารถแพร่พันธุ์ในวัฒนธรรมได้อีกด้วย

เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อม เต่าดาวพม่า เป็นไปได้สำหรับการทำฟาร์มทั้งในร่มและกลางแจ้ง อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะผสมพันธุ์ในรูปแบบใดปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเต่าบกในกลุ่มนี้ต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นจุดให้ความร้อนแสงแดดธรรมชาติครอกในกรงที่เหมาะสมพื้นที่ออกกำลังกายและบ้านสำหรับพักเต่า และที่หลบภัยทั้งหมดนี้ก็ไม่ต่างจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับ Turtles Radiata ที่ฉันเขียนเกี่ยวกับการให้บริการคนรักเต่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
อุณหภูมิที่เหมาะสม

ป่าธรรมชาติของพม่าในฤดูหนาวบางปีในตอนกลางคืนอุณหภูมิอาจลดลงต่ำถึง 4-5 องศาเซลเซียสในขณะที่ในฤดูร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิอาจต่ำถึง 4-5 องศาเซลเซียส 37-38 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะให้สำหรับพลอยสีสวยแห่งลุ่มน้ำอิระวดีนี้ควรอยู่ที่ประมาณ 30 องศา

เซลเซียสในตอนกลางวันและไม่ต่ำกว่า 21 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืนจะดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิที่เหมาะสมนี้ก็สามารถเป็นได้ เห็นว่าชาวกรุงเทพฯเมืองฟ้าอมรหรือคนในภาคกลางมีโอกาสเลี้ยงเต่าดาวที่สวยงามโดยไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยโคมไฟสีแดงเดียว (ในสภาพอากาศปกติ)

เต่าดาวพม่า

Burmese star tortoise is another true land turtle in the genus Geochelone, which is the same genus as many of the terrestrial turtles that are cultivated today. And, like land turtles in the same family, aquarists need to know first. These turtles do not like water and cannot swim for long. So don’t be confused, take these turtles like the Terrapin family.

Decrease in turtle content in its natural state is due to a number of factors, including local food, shellfish use, traditional herbal medicine, and even foraging. Pet market (Which is almost the main factor today) The quantity of natural turtles is too low to add.

Nature Although Burmese star tortoises, if bred in an appropriate environment or well adapted to new environments (at least 6 months onwards), are another species of tortoise that are quite tolerant and still Not known They are prone to disease and can be propagated in cultures.

To prepare the environment, Burmese star tortoises are possible for both indoor and outdoor farming. However, regardless of the breeding form, the fundamental factors required for this group of terrestrial turtles must be taken into consideration, including heating points, natural sunlight, suitable cage

litter, exercise area and turtle shelter. And this whole refuge is no different from the ideal environment for the Turtles Radiata I wrote about serving turtle lovers a while ago.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ufa777

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

เต่าตนุ

เต่าตนุ เป็นเต่าทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักมากเมื่อโตเต็มที่ มีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ 1 เมตรน้ำหนักประมาณ 130 กิโลกรัม หัวป้อมสั้นปากสั้น เปลือกหลังโค้งเล็กน้อย กลางหลังเป็นเส้นนูนเกือบเป็นสัน ท้องแบนขาทั้งสี่แบนพายเรือ ขาหลังเล็กกว่าขาหน้ามาก ขาหน้ามีเล็บแหลมข้างละ สีของเปลือกดูเผินๆมีเพียงสีน้ำตาลแดง อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบอย่างละเอียด

เปลือกหลังแต่ละเกล็ดจะมีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอมเขียว ขอบของเกล็ดมีสีซีดจุดด่างและมีจุดสีน้ำตาลแดง เช่นเดียวกับแสงของดวงอาทิตย์ที่ซึมออกมาจากก้อนเมฆจึงเรียกเต่าชนิดนี้ว่าเต่าแสงอาทิตย์อีกชื่อหนึ่งในขณะที่ชาวตะวันตกเรียกว่าเต่าตนุเนื่องจากมีเปลือกสีเขียวเหลือบ

เต่าตนุ ชนิดนี้เป็นเต่ากินพืชที่กินทั้งพืชและสัตว์ แต่จะกินพืชเป็นหลักโดยกินอาหารเช่นหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเลโดยมีสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นปลาหรือแมงกะพรุนเป็นอาหารรอง

เต่าตนุ มักพบในน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งหรือตามเกาะต่างๆและกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในน่านน้ำไทยพบได้ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็นเต่าทะเลชนิดที่พบบ่อยที่สุดในน่านน้ำไทย มักพบในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างอุ่นสูงกว่า 20

องศาเซลเซียสขึ้นไป วางไข่มากที่เกาะครามและเกาะกระในอ่าวไทย และฝั่งอันดามันพบวางไข่จำนวนมากที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา บนชายหาดและเกาะหลายแห่งในภูเก็ตและพังงา

เต่าตนุ โตเต็มที่เมื่ออายุ 4–7 ปี เชื่อกันว่ามีอายุถึง 80 ปี ฤดูวางไข่อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายนในอ่าวไทย และอยู่ในราวเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ในทะเลอันดามันจำนวนไข่ในครั้งเดียวมีตั้งแต่ 70–150 เต่าที่โตเต็มที่จะว่ายน้ำต่อไปเพื่อหาอาหาร แต่จะกลับไปวางไข่บนชายหาดที่มันเกิด

เต่าตนุ

Green turtles are relatively large sea turtles and are heavy when fully grown. It is about 1 meter long from head to tail and weighs about 130 kilograms. Slightly curved back shell The middle of the back is a convex line, almost a ridge. Flat belly, four legs flat, rowing The hind legs are much smaller than the front legs. The front legs have sharp nails on each side. The color of the shell looks superficially only reddish brown. However, if you examine it thoroughly

Each dorsal shell is reddish brown or greenish brown. The edges of the scales are pale, mottled and reddish-brown spots. Like the sun’s rays seeping from the clouds, this turtle is another name for the sun turtle, while the Westerners call it the green turtle because of its glimpse green shell.

This species of green turtle is herbivorous turtle that eats both plants and animals. Instead, it eats plants mainly by eating foods such as seagrass or seaweed, with small aquatic animals such as fish or jellyfish as secondary food.

Green turtles are found in shallow waters near the coast or in islands and are distributed in the Atlantic Ocean. The Indian and Pacific Ocean in Thai waters are found in both the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. It is the most common type of sea turtle in Thai waters. It is often found in regions with relatively warm water temperatures above 20.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ufa777

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

เต่าดำ

เต่าดำ เป็นเต่าชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กยาวประมาณครึ่งฟุตน้ำหนักไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมลำตัวแบนมีกระดองสีดำหัวหางและขาเป็นสีดำ อันเป็นที่มาของชื่อเปลือกส่วนบนมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

เต่าดำ พบกระจายทั่วไปในสระน้ำหรือหนองน้ำ ในเอเชียใต้ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับในประเทศไทยพบได้ทุกภูมิภาค แต่จะพบในภาคกลางและภาคใต้กินได้ทั้งพืชและสัตว์น้ำ

มีลักษณะนิสัยชอบซ่อนตัวอยู่ใต้โคลนในน้ำเป็นเวลานานแล้วขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำดังนั้นเมื่อพบกันมักจะเห็นว่าตัวเองสกปรกและมีโคลน จะร่อนลงในเวลากลางคืนเพื่อหาที่วางไข่หรือผสมพันธุ์หรือย้ายที่อยู่ในตอนกลางวันมักพบในที่เปียกหรือในโคลนใต้น้ำ

เต่าดำ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์แปลกในเต่าที่เป็นเต่าเผือกจะมีราคารับซื้อที่แพงมาก เพราะถือเป็นสัตว์หายาก

เต่าดำ

Black turtle is a small turtle, about half a foot long, weighing less than half a kilogram, flat body with black shell, black head, tail and legs. As the name suggests, the upper shell is about 20 centimeters long.

Black turtle is commonly found in ponds or swamps. In South Asia to Southeast Asia, in Thailand can be found in all regions. But can be found in the central and southern regions and can eat both plants and aquatic life.

It has a habit of hiding under the muddy water for a long time and breathing on the surface, so when they meet, they tend to find themselves dirty and muddy. It glides down at night to find a place to lay eggs or to breed, or to move during the day, often found in wet places or underwater mud.

Black turtle is a protected animal according to the Wildlife Preservation and Protection Act 1992 and is popular as a pet for those who prefer to keep reptiles or exotic animals in turtles that are albino turtles. It is considered a rare animal.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ufa777

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

เต่าเหลือง

เต่าเหลือง จัดเป็นเต่าบกขนาดกลางเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 2 กก. ส่วนใหญ่มีสีขาวหรือเหลือง มีรอยดำบ้างประปราย ขอบกระดองบางส่วนมีสีเหลืองใสดูเหมือนขี้ผึ้งหรือเทียน จึงเป็นที่มาของชื่อในบางรายเมื่อโตเต็มที่อาจมีสีน้ำตาลขาเทาดำ ขาหน้าและขาหลังไม่มีพังผืดระหว่างนิ้ว แต่มีนิ้วที่แข็งแรงมากตัวผู้มีเกล็ดเว้าและลึก ในขณะที่ตัวเมียจะเรียบกว่า

เต่าเหลือง พบกระจายพันธุ์ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียใต้ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค

กินพืชและผลไม้เป็นอาหารหลัก แต่ยังสามารถกินเนื้อสัตว์เช่นซากสัตว์หรือหอยได้อีกด้วย เต่าเหลือง เป็นเต่าชอบความชื้น แต่ไม่ชอบแช่น้ำสามารถพบได้ในป่าส่วนใหญ่ แม้แต่ในสวนยางพาราหรือสวนปาล์มน้ำมันพวกมันวางไข่ครั้งละ 2-4 ฟองโดยมีฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกันยายนถึง

ตุลาคม จากนั้นในเดือนธันวาคมพวกมันจะวางไข่ ซึ่งจะขุดหลุมลึกประมาณครึ่งหนึ่งใช้เวลาฟักประมาณ 146 วัน ลูกตะพาบน้ำที่เพิ่งคลอดจะนิ่ม จะแข็งตัวอายุประมาณหนึ่งปี

เต่าเหลือง

Yellow turtles are classified as medium-sized terrestrial turtles, weighing approximately 2 kg. Most of them are white or yellow. There are some sporadic marks. The edges of some shells are transparent yellow, like wax or candles. It is the origin of the name in some cases, when they are fully grown, they may

have a brown, gray-black leg. The fore and hind legs do not have fascia between the fingers. But have very strong fingers, male with concave and deep scales While the female is smoother.

Yellow turtle is widely distributed in Southeast Asia and parts of South Asia. In Thailand, it can be found in all regions.

It eats plants and fruits as a staple food. But can also eat meat such as animal carcasses or shellfish as well. Yellow turtle is a turtle that likes humidity. But does not like to immerse in water can be found in most forests Even in rubber plantations or oil palm plantations, they lay 2-4 eggs at a time, with a mating season between September and

October, then in December they lay eggs. Which will dig a hole about half the depth and takes about 146 days to hatch. It will freeze about a year old.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ufa777

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

เต่ากระอาน

เต่ากระอาน จัดเป็นเต่าน้ำจืด – เต่าน้ำกร่อยมีความยาวเปลือกมากกว่า 60 เซนติเมตรใหญ่ที่สุดในเอเชีย และถือเป็นเต่าที่ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต

เต่ากระอาน มีลักษณะจมูกคว่ำปากแหลมยื่นเป็นท่อจมูกตาสีขาวเท้าหน้าแบนมีเล็บ 4 เล็บขาสีเทาหรือดำรูปร่างเปลือกเป็นรูปไข่ เปลือกด้านหลังค่อนข้างแบนและแบน สีน้ำตาลจากเขียวเป็นเขียวอมเทาใต้ท้องสีขาวเหลืองในฤดูผสมพันธุ์เต่าตัวผู้จะเปลี่ยนเป็นสีดำที่หัวคอและขา และม่านตาสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสดใสลูกเต่ามีเปลือกแบนและกลม

เต่ากระวาน กินผลหรือฝักของโกงกางและพืชตัวผู้ต่างๆเช่นลำพูโกงกาง พวกมันวางไข่ในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมโดยตัวเมียจะย้ายขึ้นไปที่กลางลำคลองเพื่อหาแนว

สันทรายหรือชายหาดที่ไม่ถูกรบกวน ขุดหลุมลึกประมาณ 30 ซม. วางไข่ 2-3 ฟอง ๆ ละประมาณ 20 ฟองใน 6 สัปดาห์ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ยาวเกือบ 10 ซม. และใช้เวลาฟักนานกว่า 2 เดือน

เต่ากระอาน

A bay turtle is classified as a freshwater turtle – brackish turtles with a shell length greater than 60 centimeters, the largest in Asia. And it is considered a critically endangered turtle.

Sea turtle turtle has an inverted nose, pointed mouth, tubular protrusion, white eyes, flat front feet with four nails, gray or black legs, oval shell shape. The back shell is quite flat and flat. Brown from green to grayish green under the belly, white to yellow. In the mating season, male turtles turn black on the head, neck and legs. And the yellow iris turns bright white. The turtle has a flat and round shell.

Cardamom turtles eat fruit or pod of mangrove and male plants such as mangrove Lamphu. They lay their eggs at the end of the year, from November to January, with females moving up to the middle of the canal to find their way.

Sand dunes or undisturbed beaches. Dig a hole about 30cm deep and lays 2-3 eggs in 6 weeks, it is quite large, almost 10 cm long and takes more than 2 months to hatch.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ufa777

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

เต่ามะเฟือง

เต่ามะเฟือง พวกมันเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ดังนั้นจึงเป็นเต่าชนิดเดียวในวงศ์ Dermochelyidae และสกุล Dermochelys

เต่ามะเฟือง สามารถแยกแยะได้จากเต่าอื่น ๆ โดยสังเกตว่าเปลือกของมันมีรูปร่างเหมือนผลมะเฟือง และครีบหน้าไม่มีตะปูตั้งแต่ออกไข่ความลึกที่เต่ามะเฟืองดำน้ำได้คือ 1,280 เมตร

เต่ามะเฟือง ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 60-70 วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ จากสภาพแวดล้อมหลังจากการฟักไข่โดยประมาณ 85% ของพวกมันฟักออกเป็นตัวเต่าจะคลานออกจากรัง ลงทะเลทันทีเนื่องจากเป็นเต่ามะเฟืองซึ่งเป็นเต่าทะเลน้ำลึกจึงไม่สามารถเก็บไว้ได้นานต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่น ๆ ในช่วงวัยเจริญพันธุ์พวกมันเติบโตและใช้ชีวิตเกือบตลอดชีวิตในทะเล

เนื่องจากเต่ามะเฟืองมีจงอยปากที่บรรจบกันเหมือนกรรไกร ดังนั้นจึงมักกินอาหารอ่อน ๆ เช่นแมงกะพรุนแพลงก์ตอนสาหร่ายทะเลน้ำลึก

เนื่องจากเต่าทะเลส่วนใหญ่จะเดินทางไปกับกระแสน้ำอุ่น เต่ามะเฟืองสามารถพบได้ในทวีปหรือประเทศที่มีกระแสน้ำอุ่น ซึ่งรวมถึงประเทศในเขตร้อนเช่นไทยมาเลเซียหมู่เกาะอินดี้ปาปัวนิวกินีและทะเลแคริบเบียน เนื่องจากลูกเต่ามะเฟืองตามธรรมชาติเมื่อฟักเป็นตัวมันจะคลานลงทะเลทันที ไม่

สามารถมาอนุบาลได้นานเนื่องจากเป็นเต่าทะเลน้ำลึกดังนั้นจึงควรอนุรักษ์เต่ามะเฟืองโดยไม่รบกวนที่วางไข่ ไม่กินไข่เต่าอย่าทิ้งถุงพลาสติกลงทะเลเพราะเต่ามะเฟืองอาจคิดว่าเป็นแมงกะพรุนและกินเข้าไป เมื่อคุณพบว่าเต่าได้รับบาดเจ็บควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติพ. ศ.2562

เต่ามะเฟือง

Carambola turtle They are the largest turtles in the world. It is the fourth largest of all surviving reptiles, so it is the only turtle in the family. Dermochelyidae and the genus Dermochelys

A carambola turtle can be distinguished from other turtles, noting that their shell is shaped like a carambola fruit. And the front fin has no nails since the egg laying, the depth that the carambola turtle can dive is 1,280 meters

Carambola turtle takes about 60-70 days depending on temperature. From the environment after hatching, approximately 85% of them hatch, the turtle will crawl out of the nest. Immediately go into the sea.Because of the carambola turtles, which are deep sea turtles, they cannot be kept for long, unlike other sea turtles during their reproductive years, they grow and spend most of their life in the sea.

Since carambola turtles have beaks that converge like scissors. Therefore, they often eat soft foods such as jellyfish, plankton, deep sea kelp.

As most sea turtles travel with warm water currents, Carambola tortoises can be found in warm continents or countries. This includes tropical countries such as Thailand, Malaysia, Indie Islands, Papua New Guinea and the Caribbean Sea. Because the carambola turtle baby naturally hatched, it crawls into the sea immediately.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก lagalaxy1

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

ตุ๊ดตู่

ตุ๊ดตู่ มีรูปร่างทั่วไปคล้ายเหี้ย ซึ่งเป็นสัตว์ในวงศ์เดียวกัน เมื่อเล็กตั้งแต่ปลายปากถึงคอจะมีสีส้มหรือสีแดงเข้ม เมื่อโตสีจะจางลง มีขีดสีดำตั้งแต่ขอบตาถึงคอ ลำตัวมีขวั้นสีเหลืองตั้งแต่คอถึงปลายหาง

เป็นสัตว์ที่มีความเชื่องช้า ไม่ค่อยออกไปหากินไกลจากที่อาศัย เมื่อหิวจึงจะออกหากิน แล้วก็กลับเข้าหลับนอนตามเดิม การวางไข่ วางไข่ครั้งละ 23 ฟอง ระยะฟักไข่ 203–230 วัน

ตุ๊ดตู่ ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในวงศ์นี้ที่พบในประเทศไทย มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ ขนาดเต็มคือ 50–125 ซม. เท่านั้น

ตุ๊ดตู่ ในประเทศไทยพบได้ตั้งแต่กาญจนบุรีถึงคอคอดกระทางภาคใต้ และพบในมาเลเซียและอินโดนีเซียพวกมันอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูงหรือป่าชายเลน พวกมันกินปูโดยเฉพาะและยังสามารถกินสัตว์อื่น ๆ เช่นหอยแมลงปลากบและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก โดยรวมแล้วพวกมันมีข้อมูล

ทางวิชาการน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย สถานะทางกฎหมายในประเทศไทยเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ตุ๊ดตู่

Tootoo has a common shape that looks like a badass Which is an animal of the same family When small, from the tip of the mouth to the neck, it is orange or dark red. When growing, the color will fade. With a black line from the edge of the eye to the neck Its body has a yellow stump from the neck to the tip of the tail.

Is an animal that is slow. Rarely go out for living far from home When hungry, they will seek food. Then I went back to sleep as usual, laying 23 eggs each time, 203–230 days of incubation.

Tootoo is considered the smallest animal of this family found in Thailand. It is a non-toxic animal, its full size is only 50–125 cm.

Tootoo In Thailand, it can be found from Kanchanaburi to Isthmus Kra in the south. And found in Malaysia and Indonesia, they live in forests with high humidity or mangrove forests. They feed exclusively on crabs and can also eat other animals such as mollusks, fish, frogs and small rodents. In total, they contain information.


The legal status in Thailand is a protected animal according to the Wildlife Reservation and Protection Act 1992.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก lagalaxy1

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

ตะพาบแก้มแดง

ตะพาบแก้มแดง ตะพาบแก้มแดงเป็นตะพาบชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศจัดเป็นตะพาบขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับสองที่พบในประเทศไทย เล็กที่สุดคือตะพาบหับแก้มแดงสีเทามีจุดสีดำหัวสีเทานวลมีเส้นสีดำตลอด ตามแนวพาดพิงท้ายทอยมีสีแดงที่แก้มและข้างคอเมื่อยังเล็กมีจุดสีดำใกล้เคียงไปทั่วทั้งห้องมองเห็นตะพาบที่พบที่ต่างจังหวัดและมีสีเข้มกว่าและไม่มีสีแดงที่แก้มมีพิษ หางยาวและมีขาเล็ก

จัดเป็นชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Dogania กระดองยาวประมาณ 1 ฟุตหนัก 15 กิโลกรัม

ตะพาบแก้มแดง แหล่งที่อยู่อาศัยพบในพม่า,มาเลเซีย,บรูไน,สุมาตรา,อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยพบที่จังหวัดตาก,จังหวัดกาญจนบุรีและพบมากทางภาคใต้ พื้นที่ชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชชอบอาศัยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงทั่วไปและชุกชุมในลำธารบนภูเขาการสืบพันธุ์จะออกไข่ครั้งละ 3-7 ฟอง

ตะพาบแก้มแดง ปัจจุบันเป็นสัตว์น้ำคุ้มครองตามประกาศกรมประมง และสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. พ.ศ. 2535 มีชื่อเรียกในภาษาอีสานว่าปลาฝาดำ

ตะพาบแก้มแดง

Tabbaek red cheek Tabbaum is a species found in the country, it is the second smallest tapaba found in Thailand. The smallest is the tabby, the red-cheeked hawthorn, gray with black dots, the head is light gray with black lines throughout. Along the headline, the occiput was red on the cheeks and sides of the neck, when it was young, there were black spots nearby, all over the room. Long tail and small legs


It is the only species in the genus Dogania. The carapace is about 1 foot long and weighs 15 kilograms.

Tabbaek red cheek Its habitats are found in Myanmar, Malaysia, Brunei, Sumatra, Indonesia and the Philippines. For Thailand, it is found in Tak Province, Kanchanaburi Province and is found in the south. Chumphon and Nakhon Si Thammarat provinces prefer to live in Huai, Nong, Khlong, Bueng in general and abundant in mountain streams, reproduction takes 3-7 eggs each time.

Tabbaek red cheek is currently protected aquatic animal according to the Notification of the Department of Fisheries. And protected wild animals under the Wildlife Preservation and Protection Act, Por. Year 1992, is known in Isan language as Plafa Dam.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก lagalaxy1

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

ตะพาบหัวกบ

ตะพาบหัวกบ ป็นตะพาบกบชนิดหนึ่ง มีรูปร่างเหมือนตะพาบทั่วไปจัดเป็นตะพาบขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดคือกระดองยาว 120 เซนติเมตรน้ำหนักได้ถึง 50 กิโลกรัมซึ่งใหญ่ที่สุดในกบวงศ์นี้ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเขียว ด้านล่างสีอ่อนหัวมีขนาดเล็กและสั้นเหมือนกบหรือก้าน เป็นที่มาของชื่อตามีขนาดเล็ก

เมื่อยังเล็ก ตะพาบหัวกบ สีของเปลือกจะเป็นสีน้ำตาลถึงเขียวอ่อนมีจุดสีเหลืองเล็ก ๆ กระจายทั่วไปและจะค่อยๆจางลงเมื่อโตขึ้น รวมทั้งสีจะเข้มขึ้นอีกด้วยสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงในภาคอีสานปัจจุบันหายากมาก จนกว่าจะถูกจัดให้เป็นสัตว์น้ำคุ้มครองของกรมประมงซึ่งรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อ 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์น้ำและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือ CITES

ตะพาบหัวกบ มีนิสัยดุร้ายมักฝังตัวนิ่ง ๆ ในทรายใต้น้ำเพื่อดักจับเหยื่อรวมทั้งปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ โดยจิ้มจมูกเพื่อหายใจเพียงวันละ 2-3 ครั้ง ในภาษาอีสานเรียกว่า “ปลาปูหลู่” ในขณะที่ชื่อวิทยาศาสตร์นี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ธีโอดอร์เอ็ดเวิร์ดแซนดอร์นักสัตววิทยาชาวเดนมาร์กและเชื่อว่ามีอายุกว่า 100 ปี

ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในเปลือกมีจุดสีเหลืองอ่อนเป็นวงกลมกระจายอยู่รอบ ๆ ขอบกระดองโดยไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุเรียกว่า“ เกรียงดาว” พบเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งหายากมากสันนิษฐานว่าในอดีตสามารถพบได้ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคกลาง

ตะพาบหัวกบ

Flap frog’s head It’s a kind of frog. It is shaped like a common shellfish, the largest of which is 120 cm long, weighing up to 50 kg, the largest in this family. The upper body is brown-green. Below light color, the head is small and short like a frog or a stalk. As the name suggests, eyes are small.

When it’s small Frog’s head snapping , their bark color is brown to light green with scattered small yellow spots and will fade as they grow. Including the color will become darker, too, can be found common in Southeast Asian countries as well as all regions of Thailand. In large rivers, especially the Mekong River in Isaan, it is now very rare. Until they are classified as protected by the Department of Fisheries, which is included in List 2 of the Convention on International Trade of Endangered Fauna and Flora, or CITES.

Frog’s head claw is ferocious, often buried motionless in the sand underwater to trap prey, including fish and other aquatic creatures. The Isan language is called “Pu Lu”, while the scientific name is in honor of Theodore Edward Sandor, a Danish zoologist and believed to be 100 years old.

Currently it can be propagated. It is popular to be cultured as a pet in the shell, with pale yellow circular spots scattered around the edge of the carapace without changing with age, called “Dao Lute”.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

เต่าจักร

เต่าจักร เต่าหนามมีกระดูกสันหลังหนาอยู่ตรงกลางของกระดูกสันหลังทุกแผ่น และมีหลายตุ่มที่เกล็ดตัวผู้แต่ละตัวเมื่อยังเป็นเต่าอายุน้อยจะมีเกล็ดที่ขอบเปลือกแต่ละข้างมีลักษณะคล้ายเหล็กแหลมเหมือนเครื่อง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อยกเว้นเกล็ดของกระดองที่ 4-5 จะมีหนาม 2 อันที่ปรากฏใน

ลูกเต่าจะค่อยๆหายไปเมื่อโตเต็มที่ ขาหน้าไม่มีโครงกระดองสีน้ำตาลแดงกระดองและเกล็ดด้านข้างขอบกระดองสีเหลืองหรือสีส้มและมีแถบสีน้ำตาลดำขามีสีน้ำตาลดำเกล็ดเป็นสีชมพูอ่อน ผิวสีน้ำตาลเทาส่วนหัวสีน้ำตาล

พบในป่าดิบชื้นตั้งแต่แหลมมลายูลงไป จากภาคใต้ของประเทศไทยเช่นชุมพร,สุราษฎร์ธานี,ระนองเมียนมาร์,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,บรูไนจนถึงฟิลิปปินส์

เต่าจักร หรือเต่าหนามเป็นเต่าที่อาศัยอยู่บนบกมากกว่าในน้ำ พวกมันมักจะอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นมากกว่าและมีอุณหภูมิที่เย็นกว่า และพบได้ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 900 เมตร. กินผักและผลไม้เป็นอาหาร จัดเป็นเต่าขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่ง มีความยาวเต็มที่ประมาณ 20 เซนติเมตรน้ำหนักไม่

เกิน 6.5 กิโลกรัม นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ในวัฒนธรรมได้แล้วพฤติกรรมการผสมพันธุ์และการวางไข่จะเลียนแบบตามพฤติกรรมธรรมชาติกล่าวคือเต่าตัวผู้จะกัดตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนหรือเมื่อฝนตก เต่าตัวเมียวางไข่ในช่วงกลางคืน พวกมันสามารถวางไข่ได้สาม

ครั้งต่อปีและมีระยะฟักตัวนาน 106, 110 และ 145 วัน เต่าจักรเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ. พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายในประเทศไทย

เต่าจักร

Chakra Turtle A spiny turtle has a thick spine in the middle of every vertebrae. And there are many bumps on each male’s scales, when they were young turtles, they had scales on the edge of each shell that looked like a spike like a machine. Which is where the name comes from, except for the scales of the 4-5 shells, there are 2 spines that appear in

Baby turtle will gradually disappear as it matures. The forelegs have no reddish-brown carapace, carapace and lateral scales, yellow or orange carapace edges, and black-brown stripes. Legs are brown-black, scales are light pink. Gray-brown skin, brown head.

Found in the rain forest from Malaya down. From southern Thailand such as Chumphon, Surat Thani, Ranong, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei to the Philippines

Turtle machine Or, a spiny turtle, a turtle that lives on land rather than in water. They tend to be in areas with more humidity and cooler temperatures. And can be found at an altitude of 900 meters above sea level. Eat fruits and vegetables for food. Classified as another small turtle Its full length is approximately 20 centimeters and weighs not.

Over 6.5 kilograms, popular as a pet Currently bred in cultures, mating and laying behaviors mimic natural behavior, that is, male turtles bite females for breeding during the rainy season or when it rains. Female turtles lay eggs during the night. They can lay three eggs.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน