กิ้งกือ

กิ้งกือ

กิ้งกือ เป็นชื่อของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายตระกูลด้วยเปลือกแข็งมีลำตัวยาวแบ่งออกเป็นเซ็กเมนต์ ไม่แบ่งหน้าอกหรือกระเพาะอาหารเพื่อดูข้อต่อตามร่างกายจัดขึ้นเป็นคู่ยาวยืดหดได้ ทำให้สามารถขดตัวเป็นวงกลมเมื่อถูกรบกวนข้อต่อแต่ละคู่มีขาสองคู่

ยกเว้นเซ็กเมนต์แรกที่ไม่มีขาส่วนที่สองถึงสี่มีขาเดียวเท่านั้น จำนวนขาอาจมากถึงสองร้อยและสี่สิบคู่ ชนิดที่พบมากที่สุดอยู่ในสกุล Graphidostreptus ทรัพย์สินส่วนตัวขนาดเล็ก Cylindroiulus ทั้งสองครอบครัวเป็นของครอบครัว Julidae

กิ้งกือ ถูกจัดประเภทใน Phylum Artropoda คลาส Likkopoda ซึ่งมีมากกว่า 10,000 ชนิดทั่วโลกและคาดว่าจะมีมากถึง 80,000 ชนิดที่มีประวัติยาวนานกว่า 400 ล้านปี สามารถยืนต้นได้โดยไม่ต้องกิ้งกือซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชใบลูกไม้เป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยจุลินทรีย์

เพื่อช่วยในมิลลิปเปี้ยนได้ทำงานนี้มานับล้านปี พืชฟอสซิลที่กิ้งกือกินนั้นถูกนำไปเป็นก้อนเล็ก ๆ เช่นยาลูกกลอนที่มีทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มสารอาหารในดินรวมถึงไส้เดือนและหอยทาก

กิ้งกือ

Millipede is the name of a multicolored invertebrate with a hard shell with a long body, divided into segments. Does not divide the chest or stomach to see the joints in the body, held in pairs, can be stretched Makes it able to curl into a circle when disturbed. Each pair of joints has two pairs of legs.

Except for the first segment that doesn’t have legs, the second to fourth section only has one leg. The number of legs may be up to two hundred and forty pairs. The most common species are in the genus Graphidostreptus Small private property Cylindroiulus Both families belong to the Julidae family.

Millipede is categorized in the Phylum Artropoda Likkopoda class, which has more than 10,000 species worldwide and is expected to have as many as 80,000 species with a history of more than 400 million years. It can be perennial without millipedes. Which is responsible for decomposing plant remains, lace leaves as minerals back to nature by microbes.

To help Millions of this work for millions of years Fossil plants that the millipedes eat are taken into small cubes, such as bolus containing both microbes and organic substances that help increase nutrients in the soil, including earthworms and snails.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน