งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน

งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน จะมีลักษณะ ขนาดตัวใหญ่ จากปลายปากถึงตรงรูก้นมีความยาว 1400 เมตร ละยังมีหางยาว 445 เมตร และยาว ยังหาง ส่าวปลายหางเรียว มีผิวหนังที่ตรงลำตัวมีเกล็ดปกคลุม และเกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง

ส่วนเกล็ดตรงแผ่นหลังทางตรงส่วนต้นของลำตัวจะมีขนาดใหญ่ และยังมีพื้อผิวเรียบ ละยังมีเกล็ดตรองท้องขยายกว้าง เกล็ดตรงแถวหางมีเป็นแถวคู่ มีเกล็ดรอบๆลำตัวในตำแหน่งตรงกึ่งกลายลำตัวเป็นจำนวน 15 เกล็ด และท้องมีอีจำนวน 170 และเกล็ดใต้หางอีกจำนวน 125 เกล็ด

งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน นั้นมักมีการแพร่กระจาย ที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมาร์ หรือลาว ดังนี้เป็นต้น ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมนั้นสะแกราชพบใน พื้้นที่อาศัย ตามๆพื้นที่ของป่า นิสัยของ งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน นั้นมักออกหากินตอนเวลากลางวันในพื้นดิน ละยังเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ได้อย่างดีเลย หรือว่าจะเป็นงานล่านในน้ำก็มีการว่ายน้ำได้ดีเลยทีเดียว

ข้อมูลหรือเอกสารหลายเล่มนั้นระบุว่า งูสิงนั้นสามารถฆ่าเหยื่อได้โดยเอาลำตัวนั้นกดหรือดันเหยื่อให้ ติดลงกับพื้นเพื่อที่จะให้เหยื่อนั้นตาย บางครั้งก็กลืนเหยื่อทั้งๆที่เหยื่อนั้นยังมีชีวิต และ งูสิงบ้าน งูเห่าตะลาน นั้นเป็นสัตว์ป่าที่มีการคุ้มครองตามกฎกระทรวง ใน พ.ศ. 2546 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้งครองสัตว์ป่า

The Snake Haunted House of Cobra looks like a large body from the tip of the mouth to the hole. The length is 1400 meters. There is also a 445 meters long tail and a long tail. The skin on the body is covered with scales. And the scales on the head are wide sheets.

The scales on the back, at the top of the body, are large. And still have a smooth surface And also having broad scales Scales in the tail rows are in pairs There are 15 scales in the body in the upright position, and 170 in the belly and 125 scales in the tail below.

Snake possessed house Cobra cobra is often spread. In neighboring countries such as China, India, Bangladesh, Myanmar or Laos as follows In the environmental

possessed homes Cobra is active during the day time in the ground. And also climbed onto the tree well Or whether it’s a job in the water, it can be a good swim.

Many data or documents indicate that A snake can kill a prey by pressing its body or pushing its prey Attached to

Wildlife Conservation and Wildlife Act.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน