เต่าทะเล

เต่าทะเล มีเกล็ดกระดองที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการว่ายน้ำ มีรูปร่างรูปไข่หรือรูปหัวใจ แต่ทั้งหัวและขาของเต่าทะเลไม่สามารถหดตัวลงในเปลือกได้นอกจากนี้ยังมีลำไส้ใหญ่ที่ช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นรวมถึงไขมันมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความอบอุ่นร่างกายทั้งสี่ขา

นั้นได้รับการพัฒนาให้แบนเหมือนพายเพื่อช่วยในการว่ายน้ำได้ดีกว่าเต่าน้ำทั่วไปที่มีพังผืดเท่านั้น ขาหน้าถูกใช้เพื่อผลักและดันน้ำคู่หลังถูกใช้เพื่อกำหนดทิศทางของหางเสือ เต่าทะเลบางตัวสามารถว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงถึง 35 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรมานานกว่าร้อยไมล์

เต่าทะเล ทะเลทุกตัวมีวิวัฒนาการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทะเลและลดการแข่งขันเช่นการกินอาหารที่แตกต่างกัน เต่าทะเลตัวใดสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ แต่จะมีการกินอาหารประเภทต่าง ๆ กันในแต่ละชนิดวางไข่บนชายหาดที่มีลักษณะและเวลาต่างกัน เชลล์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม

สภาพแวดล้อม ในปัจจุบันเต่าทะเลสามารถพบได้ในมหาสมุทรและทะเลทั่วโลก ยกเว้นมหาสมุทรใต้

เต่าทะเล มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน ในตำนานของเผ่าต่าง ๆ เช่น Urashima Taro ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับชายหนุ่มชื่อ Urashima ช่วยเต่าทะเลจากถูกฆ่าตาย ต่อมาเต่าทะเลตัวนี้ก็พาเขาไปที่วังมังกรใต้ทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าหญิงเท่านั้น

เต่าทะเล

Sea turtles have carapace scales developed for swimming. With an oval or heart shape But both the head and legs of sea turtles cannot shrink into the shell. There is also a large intestine that helps digest food, including more fat than other reptiles to help warm the body on all four legs.

was developed to be flat like a paddle to help swim better than normal water turtles that have only webbed The front legs are used to push and push the water, the back pair is used to determine the direction of the rudder. Some sea turtles can swim at speeds up to 35 miles per hour. Or swim across the ocean for over a hundred miles.

Sea turtles , every sea has evolved that is suitable for the sea environment and reduces competition, such as eating different foods. Which sea turtles can eat both plants and animals? But will have to eat different food in each type, lay eggs on the beach with different characteristics and time Shell can be changed according to

Environment Today, sea turtles can be found in oceans and seas around the world. Except the South Ocean.

Sea turtles have a long-standing relationship with humans. In the legend of tribes such as Urashima Taro of Japan, about a young man named Urashima rescued a sea turtle from being killed. Later, this sea turtle took him to the Dragon Palace under the Caribbean Sea, which is the only residence of the Princess.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

อิกัวนา

อิกัวนา เป็นกิ้งก่าในสกุลอีกัวน่าในตระกูลอีกัวน่า และในอนุวงศ์ Iguaninae พบสายพันธุ์กระจายอยู่ในเม็กซิโกอเมริกากลางรวมถึงหมู่เกาะในแถบแคริบเบียนและโพลินีเซีย

อิกัวนา มีความยาวมากกว่า 20 เซนติเมตรมีรูปร่างคล้ายกับเสาเข็มที่เป็นของ Agamidae ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย แต่พฤติกรรมนั้นแตกต่างกันซึ่งเป็นกิ้งก่ากินพืชเป็นอาหาร และส่วนใหญ่อาศัยและกินต้นไม้น้อย ๆ บนพื้นดิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งกว่าในรูปแบบที่พบแพร่กระจายอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นความนิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงในรูปแบบต่าง ๆ นานา

อิกัวนา เป็นกิ้งก่ากินพืชเป็นอาหาร แต่เรานำเขามาเลี้ยงควรให้พืชเพียงอย่างเดียวจะทำให้เขามีชีวิตยืนยาวกว่าปกติหลีกเลี่ยงการเลี้ยงหนอนหรือเนื้อสัตว์เพราะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในตัวเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อย่อยโปรตีนในเนื้อสัตว์ เช่นคะน้ากวางตุ้งใบโมรินดาใบผักบุ้งผักชีฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่งในขณะที่พืชอื่นดอกไม้และผลไม้ใช้เพื่อเพิ่มสีสันให้อาหารเพื่อให้ดูน่ารับประทานเช่นแครอทมะม่วงฟักทองฟักทองดอกอัญชัน

การจับอีกัวน่าไม่ควรจับหรือบีบคอและห้ามใช้หางอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นอิกัวน่าจะสามารถปกป้องตัวเองหรือดุร้ายได้มากกว่า เพื่อให้จับตัวได้อย่างเต็มที่ไม่เกร็งอย่างแน่นหนาจากนั้นใช้นิ้วมือลูบจากหัวจนถึงความยาวของร่างกาย เมื่อเขาเริ่มเชื่อมั่นว่าจะไม่ต่อสู้ลองปล่อยให้เขาเดินบนแขนเขาจะยื่นลิ้นออกมาเพื่อดมกลิ่นร่างกายของเรา เหมือนกับว่าทำความรู้จักกับ

อิกัวนา

Iguana is a chameleon in the offensive Iguana genus and in the Iguaninae subfamily. The species is found in the European Union, Polynesia.

Iguana is more than 20 centimeters long, shaped like an agamid pole found in Southeast Asia and traveling. But lizards are herbivorous. And most of them live and eat small trees on the ground.

Especially in the form that is widely spread and more well-known, the popularity of pets is a variety of forms.

Iguana is a herbivorous chameleon. But we are able to bring about a well-being to human health Useful in him, not designed to digest proteins in meat, such as Cantonese kale

Asparagus, while other plants, flowers and fruits are used to brighten the food to look appetizing, such as carrots, mangoes, pumpkins, pumpkins, pea flowers.

Holding an iguana should not touch or strangle your neck, and absolutely do not use your tail. Otherwise, the iguana can protect itself or be more vicious. To fully grasp the body, not rigid, then use your fingers to pat from the head to the length of the body. When he became convinced that he would not fight, try to let him walk on his arms, he would stick his tongue out to smell our body. As if getting to know.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน


งูทะเล

งูทะเล มีมากกว่า50 สายพันธุ์ทั่วโลกพบได้จากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นงูบกที่พัฒนาเป็นน้ำ งูทะเลมักอาศัยอยู่ในน้ำตื้นที่อบอุ่นปลาที่มีชีวิตเป็นอาหารหลักรูปร่างคล้ายงูบก แต่มีส่วนที่แตกต่างกัน

เกล็ดบางชนิดมีเกล็ดอยู่ในนั้นบางชนิดมีเกล็ดฝังอยู่ใต้ผิวหนัง ร่างกายจะเรียบเหมือนปลา หางแบนเหมือนไม้พาย ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ใช้สำหรับว่ายน้ำร่างกายมีสีสัน ดังนั้นการระบุด้วยตาเปล่าจึงเป็นเรื่องยากซึ่งโดยทั่วไปแล้วงูทะเลมีความยาวประมาณ 50 ถึง 70 เซนติเมตร แต่บางสายพันธุ์สามารถยาวได้ถึง 2 เมตรและมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ในโคลนหรือทะเลที่ขุ่นมัวมากขึ้น กว่าทะเลที่ชัดเจน

ฟันของงูทะเลเป็นเขี้ยวสั้นยกเว้นในสกุล Emydocephalus มีมากถึง 18 ฟัน งูทะเลมีชิ้นส่วนคล้ายฟองน้ำขนาดเล็กซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในรูจมูกเมื่อดำน้ำ รูจมูกของงูทะเลไม่มีขอบเขตที่แน่นอน แต่จะสูงกว่าดินแดนงูนี่คือการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในรูจมูกได้ง่าย

ปอดซ้ายของงูทะเลลดลง ปอดด้านขวาจะพัฒนาได้อีกต่อไป ในบางกรณีพบว่าความยาวของหลุมนอกจากจะมีปอดให้หายใจแล้วปอดที่ยาวขึ้นเชื่อว่าช่วยในการหายใจ จึงสามารถเคลื่อนที่ได้ดีในทะเลเนื่องจากมีการปรับทางกายภาพทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่ไม่เคลื่อนไหวได้ดีบนบกงูทะเลสามารถลอยได้บนพื้นผิวของทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมง

งูทะเลส่วนใหญ่เป็นงูพิษ และยังเป็นงูพิษร้ายแรงพิษจากงูทะเลเป็นพิษที่ทำลายระบบกล้ามเนื้อ มันทำงานได้หลังจากถูกกัดนานถึงครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมง ดังนั้นคนจำนวนมากมักถูกงูทะเลตายโดยไม่รู้ตัว แต่งูทะเลมีศัตรูตามธรรมชาตินกอินทรีที่บินจากงูทะเลกิน

งูทะเล

งูทะเล

Sea snakes have more than 50 species worldwide, found in the Pacific and Indian oceans. Believed to be land snakes that developed into water Sea snakes often live in warm shallow waters, with live fish being the main food, shaped like terrestrial snakes. But there are different sections

Some types of scales have scales in them, some have scales embedded under the skin. The body is smooth like a fish. The tail is flat like a spatula. Which is the evolution used for swimming. The body is colorful. Therefore, it is difficult to identify with the naked eye. Generally, sea snakes are around 50 to 70 centimeters long, but some species can be up to 2 meters long and tend to live in mud or increasingly cloudy seas. Than the clear sea.

The sea snake’s teeth are short fangs, except in the genus Emydocephalus has up to 18 teeth. Sea snakes have small sponge-like parts which help prevent water from getting into the nostrils when diving. The snakes of the sea snakes have no definite boundaries. But is higher than the land of snakes.This is to prevent the water from easily entering the nostril.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูก้นขบ

งูก้นขบ เป็นงูที่ไม่มีพิษมีความยาวไม่เกิน 1 เมตร พบในพม่า และทางตอนใต้ของประเทศจีน (มณฑลฝูเจี้ยนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและจังหวัดไหหลำ) ไปทางทิศใต้จากเวียดนามลาวกัมพูชาไทยไทยคาบสมุทรมลายูและอินเดียตะวันออกไปยังอินโดนีเซีย (หมู่เกาะรัว) สุมาตรา Bangka บอร์เนียวชวา , Sulawesi, Buton และ Sula Islands

มีลำตัวสีม่วงเข้มมีแถบสีขาวปล้อง ไม่มีพิษ แต่เข้าใจว่าเป็นพิษ เนื่องจากพฤติกรรมเช่นการเลี้ยงและการแพร่กระจายหางซึ่งมีสีแดงส้มเพื่อที่จะทำให้ศัตรูหวาดกลัว แต่เมื่อถูกคุกคามหรือถูกจับมักจะแสร้งทำเป็นตายเป็นงูที่มองหาอาหารบนพื้น รวมถึงการอาศัยอยู่ในโพรงในพื้นดินอาหารของพวกเขารวมถึงหนอน, ตัวอ่อนของงู, ตัวอ่อนของแมลง, ปลา, หนู,กบ, คางคก, กบและพังพอน
งูงูนั้นเกิดมาไข่จะฟักในท้องและงูแม่จะให้กำเนิดอีกครั้ง การเกิดสามารถพบได้ในงูงูเหลือมที่พบในอเมริกาจะผสมพันธุ์ 8-13 ตัวหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพื้นที่

มันเป็นที่นิยมในสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง สำหรับผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์แปลกใหม่สามารถเลี้ยงในตู้ปลาได้ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการเลียนแบบธรรมชาติที่ดูชื้นร่างกายของงูชนิดนี้ชอบที่จะอยู่ด้วยความชุ่มชื้น

งูก้นขบ

งูก้นขบ

Corbinate snake is a non-venomous snake that is no more than 1 meter long, found in Myanmar and southern China. (Fujian Province, Special Administrative Region, Hong Kong and Hainan Province) to the south from Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Thailand, the Malay Peninsula and East India to Indonesia. (Rua Islands) Sumatra Bangka Borneo Java, Sulawesi, Buton and Sula Islands.

It has a dark purple body with white segments. It is non-toxic but is considered toxic. Due to behavior such as raising and spreading the tail which is red-orange in order to scare enemies But when threatened or captured, they often pretend to die as snakes looking for food on the floor. Including living in burrows in the ground. Their food includes worms, snake larvae, insect larvae, fish, mice, frogs, toads, frogs and ferrets. In the stomach and the mother snake will give birth again The occurrence can be found in snakes. Pythons found in America will breed 8-13 or more depending on the fertility of the area.

It is popular in pets as pets. For those who like to raise reptiles or exotic animals, can be raised in an aquarium. By providing an environment to mimic nature that looks moist, the body of this snake likes to live with moisture.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูมิลด์

งูมิลด์ แหล่งกำเนิด: อเมริกากลางและอเมริกาใต้

ลักษณะ: เป็นงูที่ไม่เป็นพิษ แต่สามารถเอาชนะและกินงูพิษได้เป็นอาหารในธรรมชาติการกินอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกขนาดเล็กสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลื้อยคลานงู

งูมิลด์ เป็นงูที่มีสีสันที่สุดในบรรดางูหลากสี งูทุกชนิดล้วน แต่เป็นงูชนิดเดียวกัน แต่ละสปีชี่ตามชื่อนั้นแตกต่างกันไปสำหรับเผ่าย่อยเท่านั้น นอกเหนือจากสีที่เข้มและเป็นธรรมชาติแล้วยังมียีนด้อยคุณภาพหลายประเภทที่ช่วยเพิ่มความหนา และผิดปกติมากขึ้นเพื่อที่จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีสีสันที่สะดุดตามากสำหรับผู้ชม

งูมิลด์ มีความหลากหลายประมาณ 28 สายพันธุ์ย่อย พื้นที่กว้างมากจากแคนาดาไปทางทิศใต้ของเอกวาดอร์รูปร่างเรียวเรียวหัวเล็กรูปร่างสวยงามสีแดงสดพร้อมสีดำสดใสพร้อมข้อต่อสีเหลืองมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความหวาดกลัวศัตรู เนื่องจากการเลียนแบบของงู (Coral Snake) (งูไม่มีพิษ, สีแดง / สีดำ, สีเหลือง / สีแดงงูพิษ)งูมิลด์มาจากป่าฝนเหมือนอากาศชื้น จะเคลื่อนไหวเร็วเมื่อกลัว

งูมิลด์ มีชื่อเป็นกังวลน้อยที่สุดโดย IUCN (สหภาพอนุรักษ์สัตว์ป่า) แต่ในบางพื้นที่พวกเขาอาจเผชิญแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการรวบรวมสัตว์เลี้ยงการค้าเนื่องจากความน่าดึงดูดของสายพันธุ์นี้ในการค้าสัตว์เลี้ยงหลายชนิดย่อย ตอนนี้ถูกอบรมให้ขาย

งูมิลด์

Windmill origin: Central and South America.

Appearance: Non-toxic snake But can overcome and eat poisonous snakes as food in nature, eating a variety of food, including small poultry, warm-blooded animals, reptiles, snakes

The Mild Snake is the most colorful snake among the many colorful snakes. All kinds of snakes But is the same type of snake Each species by name is different for sub tribes only. In addition to dark and natural colors, there are many types of inferior genes that help increase the thickness. And more unusual in order to become a pet that is very eye-catching for the audience

There are approximately 28 sub-species of the snake. Very wide area from Canada to the south of Ecuador, slender shape, small head, beautiful shape, bright red with bright black with yellow joints, intended to scare enemies. Due to the imitation of the snake (Coral Snake) (non-venomous snake, red / black, yellow / red viper). The snake is from a rain forest like moist air. Will move fast when afraid

The name of the small snake is the least worried by the IUCN (Wildlife Conservation Union), but in some areas they may face significant pressure due to the collection of animals for trade due to the attractiveness of this species in the trade. Many pet species Now being trained to sell.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูเขียวหางไหม้

งูเขียวหางไหม้ รูปร่างโดยรวมมีความยาวหัวใหญ่รูปสามเหลี่ยมคอเล็กอ้วนสั้นหางเป็นสีแดง ลำตัวมีสีเขียวแกมเหลือง บางส่วนมีสีเขียวอมน้ำเงินหางสีแดงสดและบางส่วนมีสีแดงเข้มหางสีน้ำตาลเกือบ ต้นกำเนิดของชื่อจำแนกเป็นงูพิษแสงเบี่ยงเบนไปจากตระกูลงูหรือสายพันธุ์อื่น ๆ ในตระกูล

เดียวกันซึ่งผู้ถูกกัดจะไม่ตายยกเว้นว่ามีโรคหรืออาการอื่นเข้ามาขวางผู้ที่ถูกกัดจะมีอาการปวดรุนแรงทันทีหลังจากถูก กัดและค่อยๆหายไปใน 5-6 ชั่วโมง บริเวณที่ถูกกัดจะบวมอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 วันแรกจากนั้นค่อย ๆ ยุบตัวและบวมใน 5-7 วันอาจมีเลือดออกจากเขี้ยว แต่ไม่มาก หากมีอาการมากกว่านี้แสดงว่าเป็นอาการร้ายแรง

งูเขียวหางไหม้ เป็นงูที่ร่อนช้าไม่เร็วมีบุคลิกดุร้ายและถูกกัดเมื่อเข้าใกล้ชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินกองไม้กระถางต้นไม้กอหญ้าสำหรับใช้ชีวิตตอนกลางคืนทั้งบนต้นไม้และบนพื้นดินที่มีหญ้ารก โด

ยการกินนกกิ้งก่าตุ๊กแกหนูและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหารในขณะที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ลำตัวและหางถูกผูกไว้รอบ ๆ กิ่งไม้โดยปกติแล้วงูที่ให้กำเนิดประมาณ 8-12 ตัวในแต่ละครั้ง แต่ก็มีบางชนิด ที่ผลิตไข่

งูเขียวหางไหม้

Green bulbous snake . Its overall shape is long, big head, triangular shape, small neck, chubby, short, red tail. The body is greenish yellow. Some have bluish green, bright red tails and some have dark red, almost brown tails. The origins of the name are classified as light venomous snakes deviating from snake families or other species in the family.

Same, in which the bitten person will not die, unless a disease or other condition intervenes. The bitten person will have severe pain immediately after being bitten. Bite and slowly disappear in 5-6 hours. The bitten area will swell quickly during the first 3-4 days, then gradually collapse and swell in 5-7 days. Blood may bleed from the fangs but not much if symptoms occur. More than this indicates a serious illness.

Green snake viper A serpent that glides slowly and quickly, has a fierce personality and is bitten when approaching, likes to live in rock gorges, heaps of plants, potted plants, grass for living at night, both on trees and on grassy ground. < / p>

Eating birds, lizards, geckos, mice and other amphibians for food while perching on the branches, body and tail tied around the branches. 12 characters each time But there are some types That produces eggs

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูแสงอาทิตย์

งูแสงอาทิตย์ เป็นงูที่ไม่มีพิษมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาวหัวแบนและตาเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ลำตัวมีสีดำถึงน้ำตาลเข้ม ท้องเป็นสีขาว หัวแบนเรียวไปที่ดวงตา คุณสมบัติที่โดดเด่นคือสเกลของร่างกายมีความเรียบเงางามเป็นประกายและโดดเด่นเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ ที่มา

ของชื่อที่พบจากจีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีประเภทย่อย จัดว่าเป็นงูโบราณจากคุณสมบัติที่ยังคงรักษาปอดทั้งสองเอาไว้โดยทั่วไปงูซ้ายจะเหลือเพียงปอดเดียวเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการรักษาปอดไว้ มักพบร่างเตี้ยแคบในบริเวณที่มีจิ้งจกกบหนูและสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

ซึ่งเป็นอาหาร รวมถึงการกินงูชนิดอื่น ๆ เช่นงูเห่าและงูหางกระดิ่งนอกจากนี้ยังสามารถเป็นอาหารเป็นงูที่มีความแข็งแรงเพียงพอเมื่อพบเหยื่อเหยื่อจะถูกจัดการโดยการกระชับและกลืนช้า มักอาศัย

อยู่ใต้ขอนไม้หรือหินที่เป็นดินร่วนและมีความชื้นเล็กน้อยในยามน้ำท่วมคุณสามารถปีนขึ้นไปบนที่สูงเช่นต้นไม้หรือทับหลังเพื่อหนีน้ำ

งูแสงอาทิตย์ มักเข้าใจผิดว่าเป็นงูพิษร้ายแรงซึ่งเมื่อถูกกัดจะตายเพราะพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งไม่เป็นความจริง ในความจริงแล้วงูสุริยะนั้นเป็นงูที่ช้าและไม่มีพิษเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์พวกมันจะไม่กระทำการอย่างรุนแรง แต่จะนอนนิ่ง ๆ และนอนราบกับพื้นหรือหลบหนี อาจมีภัยคุกคามบางอย่างดูเหมือนงูเห่า แต่ไม่กัด

งูแสงอาทิตย์ วางไข่ภายใต้เศษที่ชื้นจากความร้อนของกระบวนการย่อยสลายของใบไม้ในการฟัก ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนซึ่งนานพอที่จะพัฒนาตัวอ่อนในไข่ให้กลายเป็นงูตัวเล็ก เมื่อฟักออกมางู

ทารกจะดูเหมือนงูตัวเต็มวัย เว้นแต่จะมีคอกลมสีขาวซึ่งแตกต่างจากงูผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535

งูแสงอาทิตย์

Solar snake is a non-venomous snake with a long cylindrical shape, flat head and small eyes. The body is approximately 120 centimeters long. The body is black to dark brown. The belly is white. The flat head is slender to the eyes. The distinctive feature is that the scales of the body are smooth, shiny, sparkling and stand out when reflected from the sun.

The name found in southern China and Southeast Asia that does not have a category. Considering the ancient snakes from the features that still preserve both lungs, in general, the left snake will only have one lung to facilitate lung healing. The narrow body is often found in lizards, frogs, mice and other vertebrates.

This is the same food as eating other snakes, such as cobra and rattlesnake. They can also be food because the snakes are strong enough. When found prey, prey is handled by tightening and swallowing slowly, often relying on

Under tall trees or rocks with a little moisture during the flood, you can climb to a higher place such as a tree or lintel to escape the water.

Solar snakes are often mistaken for deadly venomous snakes, which, when bitten, will die because of the sunrise. In truth, solar snakes are slow and non-poisonous snakes. When confronted with humans, they will not act violently, but will lie still and lie on the ground or escape. There may be some threats like cobra but don’t bite.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูกะปะ

งูกะปะ เป็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงมากมีผลกระทบต่อระบบเลือด

งูกะปะ หัวเป็นรูปสามเหลี่ยมคอเล็กลำตัวอ้วนหางยาวเมล็ดไม้รูปร่างหลังคาเป็นสีเทาอมชมพูสีเทาชมพูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความชื้นสูงในอากาศรวมทั้งตกลงไปในดินทรายที่มีใบหรือเศษไม้ทับซ้อนกัน ซ่อนด้วยความรู้สึกและองค์ประกอบที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ไม่กระฉับกระเฉง แต่

อย่างใด แต่จงเหนือกว่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นหนูนกหรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กยาวประมาณ 1 เมตรวางไข่ครั้งละ 10-20 ฟอง พวกเขาสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ มีทุกคนในความมืดที่เรียกว่า “งูกะบุก”

พบว่ามีการแพร่กระจายทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนที่มีอยู่มากมายในภาคใต้ของจีนที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก สวนปาล์มน้ำมันมักจะถูกงูเห่าเป็นจำนวนมากที่มีอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดที่พบในประเทศไทยพิษจากงูกะปะที่มีผลต่อระบบเลือดทำให้เลือดออกมากผิดปกติ นาทีสุดท้าย

บริเวณรอบ ๆ การโจมตีที่ถูกทำลายจะหมดไปอย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงโดยมีรอยแผลบนท้องแขนและมีเลือดไหลออกมาในตอนแรก มีน้ำใสต่อมาไม่ได้มีเลือดออกมาไม่กี่อันก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ แต่ก็มีเลือดออกมาเป็นแผลแล้วก็มีเลือดออกมาแล้ว น้อยเกิดจากการเสียเลือด

โดยคำว่า “กะปะ” เป็นภาษาใต้แปลว่า “ปากเหม็น” หมายถึงการโจมตีของผู้ที่ถูกโจมตีจะเน่าเหม็นจัดเป็น 1 ใน 7 งูพิษที่มีความสำคัญต่อการแพทย์และพิษวิทยา

งูกะปะ

Rattlesnake is a poisonous snake that is very toxic to the blood system.

Rattlesnake, triangular head, small neck, fleshy body, long tail, ample, oblong, pinkish gray roof, pinkish gray, especially during high humidity in the air, including falling into the soil Overlapped, hidden with feelings and stories that blend in with the environment, not active, but

Small animals such as mice, birds, or small reptiles, about 1 meter long, lay 10-20 eggs at a time. They can breed and lay everyone in the dark, known as “Karen snake”

Found to be widespread in Southeast Asia in China, which is abundant in southern China that exists around the world. Oil palm plantations are often the largest number of cobra at risk to humans. find In Thailand, rattlesnake poisoning affects the blood system, causing abnormal bleeding in the last minute.

The area around the destruction will disappear quickly within 1 hour, with wounds on the stomach and bleeding at first, clear water, then not a few bleeding will cause symptoms. Money received But there was bleeding in silver and then there was little bleeding resulting from blood loss

With the word “shrimp” in the southern language meaning “foul mouth”, meaning a terrorist attack, classified as 1 in 7 poisonous snakes that are important for medicine and toxicology

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูหางกระดิ่ง

งูหางกระดิ่ง เป็นชื่อสามัญของงูพิษ ในตระกูลงู (Viperidae) จัดอยู่ใน 2 จำพวก Crotalus และ Sistrurus ในตระกูล Crotalinae (Crotalus จากภาษากรีกความหมาย “Castanet” คำว่า Sistrurus เป็นภาษาละตินละตินแปลในภาษากรีก “หาง rattler” และมี ความหมายดั้งเดิมเป็น “เครื่องดนตรี”

งูหางกระดิ่ง มีเกล็ดที่ปลายหางเป็นสารประกอบของเคอร์ติน ซึ่งเป็นอวัยวะที่สามารถทำเสียงได้เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเกล็ดที่ประกบอยู่บนหางบ่อย ๆ ทุกครั้งที่ฟันกรามถูกคูณด้วย 1 สำหรับการลอกคราบแต่ละครั้งการลอกคราบอาจเกิดขึ้นหลายครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับอาหารที่ได้รับและ

อัตราการเจริญเติบโต สำหรับงูที่เพิ่งเกิดใหม่จะมีหาง 1 ส่วนซึ่งยังไม่สามารถสั่นสะเทือนได้ แต่หลังจากผ่านการลอกคราบครั้งแรกมันสามารถสั่นสะเทือนเพื่อทำให้เกิดเสียงเสียงที่สั่นสะเทือนจะคุกคามเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้

งูหางกระดิ่ง พบได้ในกว่า 30 ชนิดซึ่งสามารถพบได้ในอเมริกาเหนือและอเมริกากลางเช่นเม็กซิโกซึ่งส่วนใหญ่อาศัยและกินอาหารในที่แห้งแล้งเช่นทะเลทรายและบนบกมากกว่าบนต้นไม้ มีการใช้งานในเวลากลางคืนโดยใช้การตรวจจับคลื่นความร้อนอินฟราเรดจากเหยื่อด้วยคลื่นความ

ร้อนที่เป็นแอ่งระหว่างการเปิดจมูกและดวงตา เป็นงูพิษที่สามารถฆ่ามนุษย์ได้สำหรับภูมิภาคอื่นที่ไม่มีงูหางกระดิ่ง แต่มีงูอยู่ในตระกูลเดียวกันนี้เกล็ดในร่างกายสามารถประชดประชันทำให้เกิดเสียงดังรบกวนศัตรูที่น่ากลัวเช่นงูฟันเลื่อย (Echis carinatus) ใน ตัวอย่างเช่นอินเดีย

งูหางกระดิ่ง

The rattlesnake is a common name for the venomous snakes in the snake family (Viperidae), classified in 2 genera: Crotalus and Sistrurus in the Crotalinae family (Crotalus from Greek meaning “Castanet”. Sistrurus is Latin, Latin translated in Greek, “rattler tail” “And has the original meaning “musical instrument”

Rattlesnake has a pointed end, a compound of sound caused by the vibrations of small electromagnetic waves. Every time the molars are multiplied by 1 for the tooth extraction.

The growth rate for newly born snakes will have 1 part of the tail that has not been shaken. But it is the first time it vibrates nearer

Rattlesnake can be found in more than 30 species that can be found in America and Central Europe, such as digging and feeding in arid areas. Operate at night using infrared heat wave detection from the victim with heat waves

A heat that is a basin between snakes and spiders that can kill humans. For other regions without rattlesnakes But there is a snake in a large army Scared like the serpent serpent (Echis carinatus) in, for example, India.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน

งูเหลือม

งูเหลือม สัตว์มีแกนสันหลังยาวสัตว์เลื้อยคลานเป็นงูขนาดใหญ่ลำตัวยาวรับประมาณ 3.5-6 เมตรจัดเป็นงูที่ยาวที่สุดในโลกที่ 9.6 เมตรถูกจับได้เมื่อปีค. ศ 2460 เกาะแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียโดยมีความยาวกว่างูในทวีปยุโรป แต่มีน้ำหนักน้อยกว่าจะออกมาน้อยกว่างู

ปากมีขนาดใหญ่และฟันมีความคม กรามแข็งแรงมากและสามารถถอดกรามออกเพื่อกลืนเหยื่อขนาดใหญ่ได้ เกล็ดบนลำตัวจากปลายหัวถึงหางมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอมเหลือง พื้นเป็นสีน้ำตาลแดง ด้วยลายเส้นแบ่งออกเป็นวงแหวนมีหลายสีบริเวณหัวมีเส้นสีดำเรียวเล็กเรียกว่า “ลูกศรสีดำ”

จนกระทั่งมันเกือบจะถึงปลายปาก หัวที่โดดเด่นนั้นแยกออกจากคออย่างชัดเจน ปลายหางแหลมยาวเครื่องชั่งสามารถจัดเรียงเป็นแถวระหว่าง 69 ถึง 74 ที่กลางลำตัว เกล็ดก้นในแผ่นเดียว

งูเหลือม ในรูปแบบของงูงูที่ไม่มีพิษจะคลานช้าและอาจสัญชาตญาณเมื่อมีศัตรูออกหากินเวลากลางคืนอาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำอาศัยอยู่ในโพรงดินโพรงไม้ในที่มืดและเย็นหลายวันเพื่อหาเลี้ยงชีพครั้งเดียว งูเหลือมกินสัตว์เกือบทุกชนิดมักจะซุ่มซ่อนเหยื่อไว้บนต้นไม้ เมื่อจังหวะตกหล่นเหยื่อจะถูกรัดไว้

จนกว่าจะหายใจไม่ออก ด้วยสีสันและลายเส้นผสมผสานกับธรรมชาติการสืบพันธุ์เช่น Python bivittatus แต่มีระยะฟักตัว 3 เดือน งูที่วางไข่มีความยาวประมาณ 55 เซนติเมตร กินสัตว์ขนาดเล็กเช่นนกหรือหนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางเช่นเก้งกวาง, กวาง, สุนัข, กระต่าย, หนู, ไก่, เป็ด

และสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ รวมถึงสมองขนาดกลาง, กิ้งก่าที่กินสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ ตอนกลางคืน. นอกจากนี้ยังมีรายงานการทำร้ายมนุษย์ด้วย สามารถอาศัยอยู่ในป่าทุกชนิดชอบอยู่ในที่ชื้นในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภูมิภาค

งูเหลือม

Boa An animal with a lazy backbone, a large snake and a body length of about 3.5-6 meters, which is considered the world’s longest snake at 9.6 meters. Fri 1917, an island in Malaysia with a length longer than a snake in Europe. But with less weight, will come out less than a snake.

The mouth is large and the teeth are sharp. The jaw is very strong and can remove the jaw to swallow large prey. Scales on the body from the tip of the head to the tail are yellow or brownish-yellow. The floor is reddish brown. With stripes divided into rings. There are many colors. The area around the head has a slender black line called “Black Arrow”.

Until it almost reaches the tip of the mouth The prominent head is clearly separated from the neck. The scales are arranged in rows between 69 and 74 in the middle of the body. Scales in one sheet.

Pythons in the form of snakes: Non-venomous snakes crawl slowly and may instinctively have nocturnal enemies, living both on land and in water, living in burrows, in burrows and in places. Dark and cold for many days to earn a living Pythons eat almost all animals, often lurking on the tree. When the suspension falls, the victim will be strapped.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน