กิ้งก่า (Lacertilia)

กิ้งก่า

กิ้งก่า เป็นสัตว์เลื้อยคลานใน Lacertilia หรือ Sauria ใน Squamata หรือ Chameleon ที่ใหญ่ที่สุดและงู ในการจัดอันดับย่อยของ Serpentes เนื่องจากมีอันดับเดียวกันเนื่องจากมี 70 ลักษณะทั่วไป

คำว่า “Lacertilia” มาจากคำภาษาละติน “lacerta” ในความหมายเดียวกัน

โดยทั่วไปแล้วกิ้งก่ามี 4 ขาปกคลุมด้วยเกล็ด แต่พืชบางชนิดหรือบางชนิดไม่มีขาหรือมีขนาดเล็กมากจนสังเกตได้ยากเช่นบ้านที่อยู่ในตระกูล Skink (Scincidae) หรือใน Amphisbaenidae

กิ้งก่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินเนื้อส่วนใหญ่กินแมลงและสัตว์ขาปล้อง แต่สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่เช่นตระกูล badass (Varanidae) พวกเขาก็กินสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยเช่นกัน แต่ในขณะที่บางชนิดเช่นอีกัวน่าอีกัวน่าพบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้กินผักและผักเป็นอาหารหลัก

กิ้งก่าถูกพบกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ยกเว้นในขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้พวกมันมีขนาดแตกต่างกันมากจากเพียงไม่กี่เซนติเมตรถึงเกือบ 3 เมตร ในมังกรโคโมโด (Varanus komodoensis) มีน้ำหนักมากถึงเกือบ 100 กิโลกรัมนี่เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ใหญ่ที่สุด

ขณะนี้มีมากกว่า 19 อนุกรมวิธานประมาณ 555 จำพวกรวมทั้งสิ้น 4,184 สปีชีส์ซึ่งจำนวนนี้ไม่แน่นอน เพราะการสำรวจรูปแบบใหม่ถูกค้นพบทุกปี

ครอบครัวที่มีสมาชิกมากที่สุดคือ Scincidae ซึ่งมีสัตว์ประมาณ 1,000 ชนิดตามด้วย Gekkonidae หรือตุ๊กแกและกิ้งก่า มีประมาณ 900 ชนิด ในตระกูลอะกามิดีนั้นมีเกือบ 500 ชนิด

กิ้งก่า

กิ้งก่า

Chameleon (English: Lizard, Iguana, Gecko, Skink; Northern Thai dialect: Jugha; Northeastern Thai: Pomeranian (Reptiles) is a reptile in the Lacertilia or Sauria in the largest Squamata or chameleon and snake.

The animals in this rank include the snake in the Serpentes sub-ranking because of the same ranking because of some 70 common characteristics.

The word “Lacertilia” comes from the Latin word “lacerta” in the same meaning.

In general, the lizards have 4 legs, covered with scales. But some genus or some species do not have legs or are only very small to be difficult to notice, such as the skink house in the family skink (Scincidae) or in the family Amphisbaenidae.

Lizards are mainly carnivores Mainly eating insects and arthropods But for large families such as the badass family (Varanidae), they also eat vertebrates as well. But while some species, such as Iguana iguana, are found in Central America and South America Eat vegetables and vegetables as a staple food.

Lizards are found scattered all over the world. Except in the Arctic North Pole and Antarctica South Pole They vary greatly in size from just a few centimeters

to almost 3 meters. In the Komodo dragon (Varanus komodoensis) weighing up to almost 100 kilograms, this is the largest of its subspecies

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน