เต่า

เต่า เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ Testudines จัดเป็นสัตว์เลือดเย็น ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า 200 ล้านปี เต่าถือเป็นสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดตัวหนึ่ง เต่ามีกระดูกแข็งที่หุ้มหลังเรียกว่ากระดองซึ่งส่วนใหญ่เป็นแคลเซียม ซึ่งจะสามารถหดตัวหัวขาและหางเข้าไปในกระดองเพื่อป้องกันได้ แต่เต่าบางตัวอาจไม่สามารถทำได้เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน แต่ด้วยริมฝีปากที่แข็งแรงและคมใช้ในการกัดอาหารแทนฟัน

ในกรณีส่วนใหญ่เต่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ช้า อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมีทั้งเต่าน้ำจืดและเต่าทะเล แต่บางสายพันธุ์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำเลยเรียกว่าเต่าบกเต่าบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเต่ายักษ์กาลาปากอส ที่อาศัยอยู่บนเกาะของหมู่เกาะกาลาปากอสในเอกวาดอร์ (15 ชนิดย่อย) ในขณะที่เต่าน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ เต่าอัลลิเกเตอร์ อาศัยอยู่ตามหนองน้ำในทวีปอเมริกาเหนือ

ปกติมนุษย์ไม่ใช้เนื้อเต่าหรือไข่เต่าเป็นอาหาร แต่มีบางพื้นที่หรือกลุ่มคนที่ชอบกินเต่าหรือเนื้อเปลือกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาหารบำรุงเช่น ตะพาบน้ำตุ๋นยาจีน โดยทั่วไปแล้วเต่าถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนกว่าคนไทยจึงเชื่อ การปล่อยเต่าเป็นวิธีในการทำบุญสะเดาะเคราะห์เชื่อว่าจะยืดชีวิตของพวกเขาดังนั้นพวกเขามักจะเห็นเต่าหรือเต่าที่มีเปลือกหอยนิ่มที่แหล่งน้ำในวัดบางแห่งในประเทศจีน เปลือกเต่าถูกใช้เป็นคำทำนายทางโหราศาสตร์ ในเวทย์มนตร์ดำของเต่าไทยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เช่นเครื่องราง ยันต์เต่าเลือน

เต่า

Turtles are one of the species. Testudines are classified as cold-blooded animals. In the reptile class Is an animal that has evolved over 200 million years. The turtle is considered to be one of the oldest animals. The turtles have hard bones covering their back, called carapace, which are mostly calcium. Which will be able to shrink head, legs, and tail into the carapace for protection But some turtles may not be able to do it Turtles are teethless animals. But with strong and sharp lips Used to bite food instead of teeth

In most cases, turtles are animals that move and move slowly. Lived and spent a lifetime in the water There are both freshwater and sea turtles, but some species do not need to rely on water at all, called land turtles, the largest land turtle in the world is the Galapagos giant tortoise. That live on the islands of the Galapagos Islands in Ecuador (15 subspecies) while the largest water turtle in the world is the Alligator Live in swamps in North America

Normally humans do not use turtle meat or turtle eggs as food. But there are certain areas or groups of people who like to consume turtles or shelled meat Which is believed to be nourishing food such as soft-shelled turtle, Chinese medicine, etc. In general, turtles are considered animals that live longer Thai people therefore believe that releasing

turtles is a way to make merit, exorcise, believe to extend their lives, so they often see turtles or soft-shelled turtles at some water sources in some temples in China. The turtle shell is used as an astrological prediction. In the black magic of Thailand Turtle is used as a symbol such as talisman, Tao Tao, etc.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สัตว์เลื้อยคลาน