กิ้งก่าบินปีกลาย

กิ้งก่าบินปีกลาย

กิ้งก่าบินปีกลาย
กิ้งก่าบินปีกลาย

ลักษณะขนาดเล็ก (จากปลายปากถึงก้น 66 – 77 มม. และหางยาว 136 – 153 มม.) ลำตัวแบน หัวเล็ก หางยาว และ เล็ก ด้านฐานของลำตัวระหว่างส่วนหลังของขา ด้านหน้า และส่วนหน้าของขาหลังก็กางออกด้วยหนังเป็นหย่อมๆ

ผิวหนังนี้ได้รับการค้ําจุนด้วยกระดูกที่ยื่นออกไปนอกลำตัว ผิวกายมีเกล็ดปกคลุม ส่วนหน้าของศีรษะมีเกล็ดขนาดใหญ่และ จัดเรียงเป็นรูปตัว Y ภาษาอังกฤษคว่ำหัว

ที่ด้านบนของแผ่น แก้วหูมีปมเกล็ดขนาดใหญ่ ตาชั่งด้านหลังมีหลายขนาดและรูปร่าง เกล็ดหน้าท้องมีขนาดใหญ่และมีสัน ส่วนบนของหางมีขนาดใหญ่ และส่วนปลายของสันเขาชี้ไปที่เกล็ดหลัง

ส่วนล่างของขาหน้าและขาหลังเป็นสันเขาขนาดใหญ่ ตัวผู้มีหนังสั้นที่ด้านข้างของคอ (เหนียง) และมีเหนียงใต้คอ เหนียงยาวกว่าความยาวส่วนหัว ส่วนปลายของเหนียงมีลักษณะกลม มีเกล็ดบนเหนียงและมีสัน

Small appearance (From the tip of the mouth to the buttocks 66 – 77 mm. and tail length 136 – 153 mm.) The body is flattened, the small head, the long tail and the large tail. The base of the body between the dorsal part of the front leg and the front part of the hind leg is unfolded. with patches of leather

This skin is supported by bones that extend outside the body. The body is covered with scales. The front of the head has large scales and ridges arranged in an inverted English Y-shape.

at the top of the sheet The eardrum has a large scaly knot. The back scales come in various sizes and shapes. The ventral scales are large and ridged. The upper part of the tail is large. and the tip of the ridge points to the posterior scales.

The lower part of the front and hind legs are large ridges. The male has a short leather on the side of the neck (wattle) and a wattle under the neck. The wattle is longer than the head length. The tip of the wattle is round. There are scales on the wattle and ridges.

กิ้งก่าบินปีกลาย

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

Four-eyed Turtle

Four-eyed Turtle

Four-eyed Turtle
Four-eyed Turtle

เต่าสี่ตา (Sacalia quadriocellata) เป็นสัตว์คลานในตระกูล Testudines ชื่อหมายถึงจุดสีเหลืองหรือสีเขียวสดใสสองจุดที่เกิดขึ้นที่ด้านหลังศีรษะซึ่งดูเหมือนดวงตาอีกคู่หนึ่ง

เต่าชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้และไหหลำ ในเทือกเขาอันนาไมต์และลาวตะวันออกเฉียงเหนือ และในภูเขาทางตอนเหนือและตอนกลางของเวียดนาม

เพศผู้ของสายพันธุ์นี้ประสบความสำเร็จในการผลิตลูกผสมกับเต่าบ่อจีนในกรงขัง เนื่องจากลูกผสมเหล่านี้มีรูปแบบ “สี่ตา” ที่สืบทอดมา จึงเป็นไปได้ว่าเต่าตาปลอมจีนลึกลับ (Sacalia pseudocellata) นั้นมีพื้นฐานมาจากตัวอย่างลูกผสม

เต่าสี่ตาสามารถเติบโตได้ยาว 15 ซม. (5.9 นิ้ว) เปลือกของพวกมันมักมีตั้งแต่สีน้ำตาลอมเหลืองไปจนถึงน้ำตาลช็อคโกแลตเข้ม

และเต่าทุกตัวก็มีลวดลายต่างกันไป หัวของเต่ามักมีสีสันด้วยตาสีเหลืองหรือสีเขียว แถบสีเหลือง และคอสีชมพูหรือสีแดง การก่อตัวคล้ายตาสองอัน (บางครั้งสี่ครั้ง) เกิดขึ้นที่ด้านหลังศีรษะ จึงเป็นที่มาของชื่อเต๋า

The four-eyed turtle (Sacalia quadriocellata) is a crawling animal in the Testudines family. The name refers to two bright yellow or green spots formed on the back of its head that look like another pair of eyes.

This turtle is native to southern China and Hainan. in the Annamite Mountains and northeastern Laos and in the mountains of northern and central Vietnam.

The males of this species have successfully produced crossbreeds with Chinese pond turtles in captivity. Because these hybrids have an inherited “four-eyed” pattern, it is possible that the mysterious Chinese fake-eyed tortoise (Sacalia pseudocellata) was based on a hybrid specimen.

Four-eyed turtles can grow to 15 cm (5.9 in) long. Their shells often range from yellowish brown to dark chocolate brown.

And every turtle has a different pattern. The head of turtles is often colorful with yellow or green eyes, yellow stripes, and pink or red necks. two eye-like formations (sometimes four) occurs in the back of the head Hence the origin of the name Tao.

Four-eyed Turtle

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เต่าหนาม

เต่าหนาม

เต่าหนาม
เต่าหนาม

เดิมทีอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา พบในรัฐจอร์เจีย ฟลอริดา เท็กซัส รัฐอินดีแอนา อิลลินอยส์ แคนซัส ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำค่อนข้างลึกตามแม่น้ำ หนองบึง หรือหนองบึงที่มีน้ำนิ่งหรือนิ่ง

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้น้ำ พวกเขาอยู่ใต้น้ำประมาณ 15 ถึง 20 นาที Alligator Snapping เป็นเต่าน้ำจืดขนาดใหญ่ที่โตเต็มที่ซึ่งสามารถเติบโตได้ยาวกว่า 30 นิ้ว

ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ส่วนใหญ่มี 3 สี ได้แก่ สีเทา สีดำ และสีน้ำตาล พวกเขาเป็นเต่าที่มีช่วงชีวิตมากกว่า 70-100 ปี แต่ไม่ทราบอายุขัยที่แน่นอน

ส่วนใหญ่เป็นสัตว์หากินเวลากลางคืนหรืออะไรก็ได้ที่แทะอวัยวะที่คล้ายลิ้นของพวกมันซึ่งใช้เพื่อล่อเหยื่อ อาหารส่วนใหญ่เป็นปลา แต่กินได้เกือบทุกอย่าง แม้แต่งู เต่าตัวเล็กหรือแม้แต่พืชน้ำบางชนิด

เต่าเหล่านี้มีจงอยปากเหมือนนกแก้วกัดอย่างแรง (มันกัดนิ้วคนได้) และเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง

Originally living in the United States. Found in Georgia, Florida, Texas, Indiana, Illinois, Kansas. It prefers to live in relatively deep water along rivers, marshes, or marshes with standing or standing water.

Most of them live underwater. They stay underwater for about 15 to 20 minutes. The Alligator Snapping is a large, fully grown freshwater turtle that can grow to over 30 inches in length.

The males are larger than the females, and are mostly available in three colors: gray, black and brown. They are turtles with a life span of more than 70-100 years, but their exact lifespan is unknown.

Most are nocturnal animals or anything that gnaws their tongue-like appendages that are used to lure prey. Most of the food is fish. But they eat almost anything, even snakes, small turtles and even some aquatic plants.

These turtles have beaks like parrots that bite hard. (It can bite people’s fingers) and is extremely dangerous to the ecosystem.

เต่าหนาม

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ตะพาบน้ำเผือก

ตะพาบน้ำเผือก

ตะพาบน้ำเผือก
ตะพาบน้ำเผือก

ตะพาบน้ำ เป็นสัตว์คลานที่อยู่ในตระกูล Trionychidae มีลักษณะคล้ายเต่าน้ำจืด ข้อแตกต่างคือ กระดอง (carapace) และกระดองล่าง (pastron) ไม่มีกระดูกแผ่นใหญ่ แต่เป็นหนังแทน พวกเขามีนิ้วยาวและปลายเท้ามีพังผืดกว้าง ใช้สำหรับรดน้ำเพียง 2-3 เล็บ

คอสามารถหดกลับเข้าไปในกระดองได้อย่างสมบูรณ์ แต่สามารถยืดคอได้ยาวมากเวลาดมเหยื่อ เต่าทะเลทุกชนิดเป็นสัตว์น้ำจืด มักพบในลำธาร หนองบึง หนองน้ำ และตามแม่น้ำและลำคลอง

ตะพาบน้ำสามารถขุดหลุมเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ แล้วยืดคอหายใจบนผิวน้ำ หรือเหยียดคอออกไปกลืนกุ้งปลาที่ว่ายผ่านมา โดยไม่ต้องออกจากโพรงเมื่อน้ำในหนองน้ำแห้งในฤดูแล้ง

ตะพาบน้ำสามารถสร้างรูใต้ดินได้นาน จนฝนออกมาจากโพรงจึงเริ่มหาสัตว์น้ำต่างๆ มากิน เต่าทะเลกินทั้งกุ้งและปลาสด และเนื้อที่เน่าเปื่อย สามารถว่ายน้ำระยะไกลได้โดยใช้มือจับ grip

หอยสามารถจับได้ที่ขอบด้านหน้าของกระดูกโคนขาหลังเท่านั้น หากจับไม่ถูกตำแหน่ง เต่าคอยาวสามารถยืดคอออกและกัดมือได้

A sea turtle is a crawling animal belonging to the Trionychidae family. The difference is that the carapace and the pastron do not have large plates of bone. but instead of a movie They have long fingers and broad webbed toes. Used for watering only 2-3 nails

The neck can be completely retracted into the carapace. but can stretch the neck for a very long time when sniffing the prey All sea turtles are freshwater creatures, often found in streams, marshes, swamps, and along rivers and canals.

A sea turtle can dig a hole to make a living. Then stretch your neck to breathe on the surface of the water. or stretching his neck out to swallow the shrimp and fish that swim past without leaving the burrow when the swamp water dries up in the dry season.

A sea turtle can create underground holes for a long time. Until the rain came out of the hollow, they began to find various aquatic animals to eat. Sea turtles eat both shrimp and fresh fish. and decayed flesh Can swim long distances using the grip

The mollusk can only be caught on the anterior edge of the hind femur. If caught in the wrong position Long-necked turtles can stretch their necks and bite their hands.

ตะพาบน้ำเผือก

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เต่านาอีสาน

เต่านาอีสาน

เต่านาอีสาน
เต่านาอีสาน

(อังกฤษ: เต่ากินหอยโขง; ชื่อวิทยาศาสตร์: Malayemys subtrijuga) เป็นสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Geoemydidae

เต่าชนิดหนึ่ง เพิ่งแยกออกมาในปี 2547 มีรูปร่างเหมือนเต่าข้าวหัวโต (M. macrocephala) นาโชอีกประเภทหนึ่ง แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือมีเส้นแนวตั้ง 4-5 เส้นใต้จมูกซึ่งมากกว่านาตาหัวโต และเส้นที่ตามีขนาดเล็กลงรวมทั้งมีรูปร่างที่เล็กลง

การค้นพบนี้ยังรวมถึงกบหลากสี ซึ่งพบได้ในภูเขาหินปูนในเวียดนาม ทีมนักวิทยาศาสตร์เวียดนามและรัสเซียค้นพบไฝสองชนิด พบปลาลอชตัวยาวและมีลายสลับสีเข้มในกัมพูชา

การสำรวจนี้จัดทำโดย WWF มีมาตั้งแต่ปี 1997 ซึ่งรวมถึงสัตว์และพืชชนิดใหม่จำนวนหนึ่ง ทั้งหมดที่พบในลุ่มน้ำโขง มีมากถึง 2524 สายพันธุ์

เต่าข้าวอีสานเป็นถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และพบได้ไกลถึงลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นเต่าที่กินทั้งหอยและหอยเป็นอาหารหลัก ใช้ปากกัดเปลือกหอยออกจากกัน แล้วใช้เล็บฉีกเนื้อหอยออก พบได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าวและคูน้ำในสวน

(English: Tortoise eating Mekong; Scientific name: Malayemys subtrijuga) is a genus of reptiles. Geoemydidae

a kind of turtle Just separated in 2004, it is shaped like a big-headed rice turtle (M. macrocephala), another type of nacho. But they are different in appearance: there are 4-5 vertical lines under the nose which are larger than the big-headed Nata. and the lines at the eyes are smaller and have a smaller shape.

The discovery also included a colorful frog. which is found in limestone mountains in Vietnam A team of Vietnamese and Russian scientists discovered two types of moles. Long and dark stripes of loach have been found in Cambodia.

This survey, conducted by WWF since 1997, includes a number of new animal and plant species. All found in the Mekong Basin, there are up to 2524 species.

Isan rice turtles are endemic to the northeastern region of Thailand. and can be found as far back as Laos, Cambodia and Vietnam. Use your mouth to bite the shells apart. Then use your fingernails to tear the shellfish out. Found in various wetlands. including agricultural areas such as rice fields and garden ditches.

เต่านาอีสาน

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

Spiny Bush Viper

Spiny Bush Viper

Spiny Bush Viper
Spiny Bush Viper

งูพิษพุ่มหนามเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทิเบตและมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกากลาง พบได้ในเขตร้อน เช่น ป่าฝน ชื่อวิทยาศาสตร์มาจากคำภาษากรีก แปลว่า ขนและหาง งูพิษเกล็ดหนามเหล่านี้มีขนาดค่อนข้างเล็กและได้ชื่อมาจากเกล็ดกระดูกงูบนร่างกายของพวกมัน

สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีลักษณะกึ่งต้นไม้ ชอบปีนต้นไม้เกือบทั้งวัน พิษของพวกมันเป็นพิษต่อระบบประสาทและอาจทำให้อวัยวะตกเลือดได้ แต่ความเป็นพิษแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

งูพิษเป็นส่วนหนึ่งของวงศ์ Viperidae และเกี่ยวข้องกับงูพิษเช่นงูหางกระดิ่งและงูพิษพบได้ในพื้นที่เขตร้อนทั่วเอเชีย พวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ตัวผู้โตได้ถึง 29 นิ้ว และตัวเมีย 23 นิ้ว

ตัวผู้มีรูปร่างที่ยาวและเรียวกว่าตัวเมียที่อ้วนกว่า ร่างกายของพวกมันถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดกระดูกงูสีเขียวหรือสีน้ำตาล ซึ่งทำให้พวกมันดูแหลมคม ทำให้พวกมันชื่องูหนาม เกล็ดเป็นหัวที่ยาวที่สุดและค่อยๆ ลดขนาดลงเมื่อถอยหลังลง

หัวของพวกเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมและกว้างคอแคบจมูกสั้นและตาโตพร้อมรูม่านตาแนวตั้ง หางของพวกมันจับได้ ซึ่งช่วยให้พวกมันจับ ปีน และก้มศีรษะลงได้

The thorny snake is part of the Tibetan group and is native to Central Africa. Found in tropical regions such as rainforests, the scientific name comes from the Greek word meaning feather and tail. These scaly venomous snakes are relatively small and get their name from the keel scales on their bodies.

These creatures are semi-arboreal. Likes to climb trees most of the day. Their venom is neurotoxic and can cause organ hemorrhage. But toxicity varies from person to person.

Vibrants are part of the Viperidae family and related to vipers such as rattlesnakes and vipers are found in tropical areas throughout Asia. They are small reptiles. Males grow up to 29 inches and females 23 inches.

The male is longer and slender than the fatter female. Their bodies are covered with green or brown keel scales. which makes them look sharp gave them the name Spiny Snake. The scales are the longest and gradual heads. Decrease in size when going backwards

Their heads are triangular and wide, narrow necks, short noses and large eyes with vertical pupils. Their tails can be caught. which allows them to hold, climb, and bow their heads.

Spiny Bush Viper

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

อิกัวนาแรด

อิกัวนาแรด

อิกัวนาแรด
อิกัวนาแรด

หรือที่เรียกว่าไรนอเซอรัสอิกัวนา ที่มีเขาอีกัวน่าสัตว์เลื้อยคลาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cyclura cornuta อยู่ในวงศ์ Iguanidae

มีจุดเด่นอยู่ที่หัวมีเขาอยู่ที่จมูกเหมือนเขาแรดซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ลำตัวมีขนาดใหญ่ หนา บึกบึน ลำตัวมีสีน้ำตาล หรือเขียวมะกอกดำในขณะที่บางตัวมีหางสีน้ำเงิน blue

ที่เล็กที่สุดจะมีสีเทาอมฟ้าทั่วตัว ในผู้ชายจะมีสีหนามากที่กล้ามเนื้อหลังคอ และมีกล้ามเนื้อรอบกรามที่ใหญ่มากจนโปนออกรอบศีรษะได้ชัดเจน ด้านในปากมีสีม่วงดำสำหรับใช้ข่มขู่ โดยขู่ว่าจะอ้าปากข่มขู่และกรามลงอย่างแรง

เป็นอีกัวน่าที่ใหญ่ที่สุดของสกุล Cyclura มีความยาวสูงสุด 1.5 ม. และมีน้ำหนักมากถึง 15 กก. มีการกระจายในพื้นที่แห้งแล้งบนเกาะ Hispaniola แคริบเบียนและแคริบเบียน มินิกา

เป็นสัตว์เลื้อยคลานยอดนิยมที่เก็บไว้สำหรับผู้ที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลก ๆ แต่อีกัวน่ามีความก้าวร้าว ไม่เชื่องและอาจทำร้ายผู้ดูแลได้ ในขณะที่อีกัวน่าแรดอยู่ในสถานะการอนุรักษ์มีศัตรูตามธรรมชาติ – งูเหลือม พังพอน สุนัข แมว และหนู – ที่จะทำลายและกินไข่และรังของพวกมัน

แต่ตอนนี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เข้มงวด และได้รับการดูแลจากคนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับความสามารถในการผสมพันธุ์ในการเลี้ยงดูทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

Rhinoceros iguana, also known as rhinoceros iguana, horned ground iguana, reptilian iguana. Has a scientific name that Cyclura cornuta is in the family Iguanidae

It is featured on the big head with a horn on the nose like a rhinoceros horn, which is the origin of its name. The body is large, thick, hardy, the body is brown. or black olive green while some have a bluish tail.

The smallest

It is the largest iguana of the genus Cyclura, up to 1.5 m in length and up to 15 kg in weight, distributed in arid regions on the Caribbean islands of Hispaniola and the Caribbean Minica.

It’s a popular reptile kept for those who like exotic pets, but iguanas are aggressive. They are untamed and can injure their caregivers. While the rhinoceros iguanas are in conservation status, there are natural enemies – pythons, ferrets, dogs, cats and mice – that will destroy and eat their eggs and nests.

But now it’s protected by strict laws. And being cared for by the local people coupled with the ability to breed and raise the population increases.

อิกัวนาแรด

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เต่าหัวฆ้อน

เต่าหัวฆ้อน

เต่าหัวฆ้อน
เต่าหัวฆ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caretta caretta (Linneus, 1758)

มีรูปร่างเหมือนเต่าหญ้าและเต่าตนุ รูปร่างของกระดองจะเรียวลงไปจนถึงปลาย คอมีความหนาและสั้น ตัวเมีย ยาว 95 ซม. หนัก 120 กก. ลูกเต่าอาศัยอยู่ในกระแสน้ำอุ่นของมหาสมุทร จนครบกำหนดก็กลับคืนสู่พื้นที่ฟักไข่ที่ชายฝั่ง

ในประเทศไทยไม่เคยพบเต่าหัวฆ้อนวางไข่ในประเทศไทยเลยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีเพียงรายงานเท่านั้นที่พบว่ามันอาศัยอยู่ในน่านน้ำไทย เต่าหัวฆ้อนกินหอย ปู และหมึก และอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งน้ำตื้น

ในประเทศไทย พบเกยตื้นทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นประชากรเต่าทะเลจากแหล่งอื่นของประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอาศัยหรือหากินในน่านน้ำไทย

ในเดือนมีนาคม 2550 ในน่านน้ำของจังหวัดสตูล ชาวประมงวางอวนและขี่เต่าหัวฆ้อนที่มีน้ำหนักมากกว่า 80 กก. ซึ่งเต่าได้รับบาดเจ็บ ชาวบ้านจึงนำกลับมารักษานานกว่า 3 เดือน

หลังจากนั้นจะส่งไปยังหน่วยงานราชการของจังหวัดภูเก็ตอีก 17 เดือนจนกว่าเต่าจะแข็งแรง ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 เต่าตัวนี้ก็ถูกปล่อยกลับคืนสู่ทะเล

Scientific name Caretta caretta (Linneus, 1758)

Shaped like a grass turtle and a green turtle. The shape of the carapace is tapered to the tip. The neck is thick and short. Female. Adult. Length 95 cm. Weight 120 kg. Baby turtles live in the warm ocean currents. Until maturity, return to the hatching area at the coast.

In Thailand, the hammerhead turtle has not been found to lay eggs in Thailand in the last 20 years, with only reports of it living in Thai waters. Hammerhead turtles feed on mollusks, crabs and octopuses and live near shallow shores.

In Thailand Found stranded in both the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. Which is understood to be a population of sea turtles from other sources of neighboring countries that come to live or feed in Thai waters.

In March 2007 in the waters of Satun Province. The fishermen laid nets and rode a hammerhead turtle weighing more than 80 kg, in which the turtle was injured. Villagers therefore brought them back for treatment for more than 3 months.

After that, it will be sent to the government offices of Phuket for another 17 months until the turtles are healthy. Later, in July 2008, the turtle was released back into the sea.

เต่าหัวฆ้อน

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

กิ้งก่าจระเข้

กิ้งก่าจระเข้

กิ้งก่าจระเข้
กิ้งก่าจระเข้

กิ้งก่าจระเข้เวียดนามชื่อวิทยาศาสตร์ Shinisaurus crocodilurus vietnamensis เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดกลาง มันอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าดิบชื้นทางตอนใต้ของจีนและเวียดนามตอนเหนือ

ปัจจุบันภัยคุกคามหลักต่อการอยู่รอดของกิ้งก่าจระเข้มาจากการบุกรุกป่า การทำเหมืองถ่านหิน คาดว่ามีกิ้งก่าดังกล่าวเพียง 200 ตัวเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในเวียดนาม

กิ้งก่าชนิดนี้ถูกค้นพบโดย Dr. Thomas ziegler นอกจากนี้ยังดึงดูดความสนใจในการวาดการ์ตูนในหนังสือชื่อ “ชินิ” เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของกิ้งก่าจระเข้

เป็นกิ้งก่าที่มีลักษณะเป็นเกล็ดคล้ายจระเข้ เกล็ดจะนูนไปถึงหาง ตัวผู้ตามข้างลำตัวและใต้ท้องจะมีสีแดงมากกว่าตัวเมีย ในขณะที่ตัวเมียจะมีสีประปราย จะเต็มถึงปลายหาง 40–46 ซม.

พบได้เฉพาะในป่าดิบชื้นที่มีอุณหภูมิต่ำตั้งแต่ -2 องศาเซลเซียสถึง 35 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง หูหนาน กุ้ยโจว ในประเทศจีนและเวียดนามเหนือเท่านั้น โดยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำในป่า มักจะอยู่ในน้ำ

แต่มันสามารถปีนขึ้นไปอาบแดดบนต้นไม้สูงประมาณ 1 เมตรและกินปลา ลูกอ๊อด หนอน และตัวอ่อนแมลงปอ รวมทั้งสัตว์บก เช่น หนูตัวเล็กที่เคลื่อนไหวระหว่างวัน

Vietnamese crocodile lizard, scientific name Shinisaurus crocodilurus vietnamensis, is a medium-sized reptile. It lives in wetlands and rainforests in southern China and northern Vietnam.

Currently, the main threat to the crocodile lizard’s survival comes from encroaching on the forest. coal mining Only 200 such chameleons are estimated to remain in Vietnam.

This chameleon was discovered by Dr. Thomas ziegler. It also attracted attention in the manga “Shini” to spread students’ understanding of the importance of crocodile lizards.

It is found only in evergreen forests with low temperatures ranging from -2C to 35C in summer. Guangxi Zhuang Autonomous Region, Hunan, Guizhou in China and North Vietnam only. by living in water bodies in the forest Usually in water

But it can climb up to bask in the sun on trees about 1 meter tall and eat fish, tadpoles, worms and dragonfly larvae. including land animals such as small mice that move during the day.

กิ้งก่าจระเข้

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

กิ้งก่าทะเลทราย

กิ้งก่าทะเลทราย

กิ้งก่าทะเลทราย
กิ้งก่าทะเลทราย

กิ้งก่าทะเลทราย Bearded Dragon ชอบความร้อนแห้ง กิ้งก่าชอบพืชและมีความชื้นสูง แต่ต้องไม่ชื้นจนเกินไป จะต้องการความชื้นเฉพาะเมื่อลอกคราบ

แต่ต้องการแสงแดด เพื่อช่วยทดแทนแคลเซียมที่ได้รับสารอาหาร หรือ UVB ช่วยดูดซับแคลเซียม UVA กระตุ้นความอยากอาหารและปรับปรุงผิวให้ดูสวยสุขภาพดีและกระตุ้นการผสมพันธุ์

แต่อย่าให้โดนฝนเพราะจะทำให้เกิดโรคได้ง่าย เพราะธรรมชาติของเขาอยู่ในที่แห้งแล้ง เป็นสัตว์ที่ทนต่อความร้อนและความแห้งแล้งได้ดี หากคุณไม่มีเวลาตากแดดทุกวัน คุณสามารถใช้หลอด UVA และ UVB ได้

ซึ่งแนะนำให้มีเพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถให้สัตว์ได้รับแสงแดดทุกวัน หรือถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเวลาสั้นๆ เพราะอากาศบ้านเราร้อนเกินไปในตอนกลางวันที่สัตว์จะทนได้ แต่สัตว์ยังคงต้องการแสง UVB 8-10 ชั่วโมงต่อวันจึงจะเจริญเติบโตได้ หลอด UVA และ UVB ช่วยได้

The Bearded Dragon Desert Lizard likes dry heat. Chameleons love plants and high humidity. But it must not be too moist. Humidity is required only when molting.

But needs sunlight. To help replace nutrient calcium, or UVB. Help absorb calcium. UVA stimulates appetite and improves healthy skin and stimulates reproduction.

But don’t let it get in the rain because it can easily cause disease. because his nature is in a dry place It is an animal that tolerates heat and drought well. If you don’t have time to get out in the sun every day You can use UVA and UVB lamps.

Which is recommended because in reality we cannot expose animals to sunlight every day. or if possible, for a short time Because the weather in our country is too hot during the day for animals to tolerate. But animals still need 8-10 hours of UVB light a day to thrive. UVA and UVB lamps can help.

Believe that many of you do not know these strange animals. There are many varieties. Currently able to breed and develop species to produce beautiful pigments.

กิ้งก่าทะเลทราย

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<